Nr. 9-12 20.01.2006

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui

Republicii Moldova

62. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 415-IV, 16 ianuarie 2006).

63. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor

(nr. 380-XVI, 29 decembrie 2005).

64. Decret privind constituirea Comisiei naționale pentru elaborarea Concepției politicii externe a Republicii Moldova (nr. 414-IV, 16 ianuarie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2005 (nr. 1, 13 ianuarie 2006).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

51. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă (nr. 1361, 22 decembrie 2005).

52. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Festivalul vinului moldovenesc la București, Rom`nia (nr. 1411, 30 decembrie 2005).

53. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Forul "Comunitatea opțiunii democratice" (Kiev, Ucraina, 2 decembrie 2005) (nr. 1412, 30 decembrie 2005).

54. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 11, 3 ianuarie 2006).

55. Hotărîre privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar (nr. 19, 4 ianuarie 2006).

56. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a evidenței terenurilor trecute la capitalul împrumutat al cooperativelor agricole de producție (nr. 23, 6 ianuarie 2006).

57. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare și Protocolului la acest Acord, semnate la 14 iunie 1996 (nr. 25, 6 ianuarie 2006).

58. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă și schimbul de informații secrete (nr. 26, 6 ianuarie 2006).

59. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de realizare a Planului de acțiuni "Moldova electronică" (nr. 27, 6 ianuarie 2006).

60. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării, pentru semnarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea și schimbul de materiale geografice în domeniul cartografiei/geodeziei între Serviciul Topografic al Armatei Naționale a Republicii Moldova și Cercetarea Geospațială de Apărare a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 28, 6 ianuarie 2006).

61. Hotărîre cu privire la reorganizarea prin fuziune a Agenției pentru restructurarea întreprinderilor și acordarea asistenței tehnice în perioada postprivatizare (ARIA) și a Centrului pentru productivitate și competitivitate și implementarea proiectului de dezvoltare a sectorului privat (PSD-II) în "Centrul pentru Productivitate și Competitivitate din Moldova" S.A. (nr. 29, 10 ianuarie 2006).

62. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 31, 10 ianuarie 2006).

63. Hotărîre cu privire la abrogarea unor prevederi din unele hotărîri ale Guvernului (nr. 32, 10 ianuarie 2006).

64. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360-XV din 31 iulie 2003 (nr. 33, 10 ianuarie 2006).

65. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1472-XIII din 29 ianuarie 1998 (nr. 34, 10 ianuarie 2006).

66. Hotărîre cu privire la transmiterea de la balanță la balanță a Orchestrei de muzică populară "Folclor" (nr. 35, 10 ianuarie 2006).

67. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 36, 10 ianuarie 2006).

68. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului de procedură penală (nr. 37, 10 ianuarie 2006).

69. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 24 ianuarie 2005 (nr. 38, 11 ianuarie 2006).

70. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 39, 11 ianuarie 2006).

71. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 41, 12 ianuarie 2006).

72. Hotărîre cu privire la Clinica Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" (nr. 42, 12 ianuarie 2006).

73. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 43, 13 ianuarie 2006).

74. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 45, 17 ianuarie 2006).

75. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2006 (nr. 46, 17 ianuarie 2006).

76. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 48, 18 ianuarie 2006).

77. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui OSTAFII Valeriu (nr. 49, 18 ianuarie 2006).

78. Hotărîre cu privire la confirmarea domnului Valentin BENIUC în postul de rector (nr. 50, 18 ianuarie 2006)

79. Hotărîre cu privire la confirmarea doamnei Victoria MELNIC în postul de rector(nr. 51, 18 ianuarie 2006).

80. Dispoziție (nr. 2-d, 5 ianuarie 2006).

81. Dispoziție (nr. 3-d, 6 ianuarie 2006).

82. Dispoziție (nr. 4-d, 11 ianuarie 2006).

83. Dispoziție (nr. 5-d, 11 ianuarie 2006).

84. Dispoziție (nr. 6-d, 12 ianuarie 2006).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

26. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 13 din 13 februarie 2004 (nr. 105, 14 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii

Moldova

27. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aprobarea realizărilor de ameliorare în zootehnie (nr. 175, 6 august 2003).

Acte ale Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova

28. Ordin cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1030 din 3.10.05 cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 100, 26 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

29. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și a completărilor la Regulile sanitare referitor la importul de materii prime și produse alimentare în Republica Moldova, nr. 06.10.3.8 din 21.12.94 (nr. 9, 19 iulie 2005).

30. Hotărîre cu privire la condițiile și procedura de autorizare sanitară a activității de întreprinzător (nr. 16, 29 decembrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

31. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și

Informatică

32. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea și gestionarea Planului Național de Numerotare (nr. 23, 30 decembrie 2005).

33. Informație privind licențele eliberate în anul 2005.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

34. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-ATE Înregistrarea emițătoarelor radio, perfectarea și acordarea Autorizației de instalare și exploatare a acestora (nr. 02/GEN, 4 ianuarie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și

Fondurilor Nestatale de Pensii

35. Ordin cu privire la aprobarea Listei documentelor suplimentare necesare pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a organizațiilor de asigurare (nr. 81, 30 noiembrie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

36. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Farmacia Ialoveni" (nr. 1/1, 5 ianuarie 2006).

37. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni "Moara" (nr. 1/2, 5 ianuarie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

38. Hotărîre privind Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2006 (nr. 398, 23 decembrie 2005).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte