Nr. 13-15 24.01.2006

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui

Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Banca Națională a Moldovei și ale controlului privind emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare și valutare ale statului pe perioada anilor 2003-2004 (nr. 80, 18 octombrie 2005).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

85. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaționale (nr. 30, 10 ianuarie 2006).

86. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Ialoveni și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 53, 19 ianuarie 2006).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

39. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 98, 28 noiembrie 2005).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

40. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă

(nr. 225, 26 octombrie 2004).nbsp;nbsp;