Nr. 20-31 31.01.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

80. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 428-IV, 24 ianuarie 2006).

81. Lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 341-XVI, 22 decembrie 2005).

82. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice (nr. 423-IV, 23 ianuarie 2006).

83. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice (nr. 342-XVI, 22 decembrie 2005).

84. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 429-IV, 24 ianuarie 2006).

85. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 354-XVI, 23 decembrie 2005).

86. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 430-IV, 24 ianuarie 2006).

87. Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 362-XVI, 23 decembrie 2005).

88. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 425-IV, 23 ianuarie 2006).

89. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 376-XVI, 29 decembrie 2005).

90. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 426-IV, 23 ianuarie 2006).

91. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 377-XVI, 29 decembrie 2005).

92. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 36 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 431-IV, 24 ianuarie 2006).

93. Lege pentru completarea articolului 36 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
(nr. 379-XVI, 29 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

109. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren Întreprinderii de Stat "Nodul Hidroenergetic Costești"
(nr. 80, 23 ianuarie 2006).

110. Hotărîre privind îndeplinirea Programului legislativ pentru anii 2005-2009 (nr. 81, 23 ianuarie 2006).

111. Hotărîre cu privire la implementarea Sistemului informațional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" (nr. 85, 25 ianuarie 2006).

112. Dispoziție (nr. 8-d, 19 ianuarie 2006).

113. Dispoziție (nr. 9-d, 23 ianuarie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

50. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor nr. 4 la Planul de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor, nr. 4 la Standardul Național de Contabilitate 4 "Particularitățile contabilității întreprinderilor micului business", nr. 5 la Standardul Național de Contabilitate 5 "Prezentarea rapoartelor financiare" și nr. 1 la Standardul Național de Contabilitate 63 "Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociației de economii și împrumut și ale altor instituții similare" (nr. 2, 10 ianuarie 2006).

51. Ordin cu privire la extinderea Standardului Național de Contabilitate 63 "Prezentarea informației în rapoartele financiare ale asociațiilor de economii și împrumut și ale altor instituții similare" și Comentariilor cu privire la aplicarea lui asupra organizațiilor de microfinanțare (nr.6, 25 ianuarie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

52. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului în condiții de ambulator a unor maladii cronice cu diagnosticul confirmat în stadiul de acutizare, acordat de medicul de familie și echipa sa (nr. 489/215-A, 27 decembrie 2005).