Nr. 150 31.05.2016


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

707. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 2501 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 663, 27 mai 2016)

708. Hotărîre cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă (nr. 664, 27 mai 2016)

709. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (nr. 665, 27 mai 2016)

710. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (nr. 666, 27 mai 2016)

711. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (nr. 667, 27 mai 2016)

712. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere (nr. 668, 27 mai 2016)

713. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări (nr. 669, 27 mai 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

988. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi a prenumelui în documentele de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora (nr. 566, 26 mai 2016)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

989. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2016 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 94, 16 mai 2016)