Nr. 31-34 24.02.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

123. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 454-IV, 16 februarie 2006).

124. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 283-XVI, 10 noiembrie 2005).

125. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (nr. 457-IV, 17 februarie 2006).

126. Lege pentru ratificarea Convenției privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (nr. 12-XVI, 10 februarie 2006).

127. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor, cu amendamente (nr. 458-IV, 17 februarie 2006).

128. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor, cu amendamente (nr. 16-XVI, 10 februarie 2006).

129. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la zona susținerii suplimentare a activității de antreprenoriat (nr. 1-XVI, 9 februarie 2006).

130. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 3-XVI, 9 februarie 2006).

131. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 4-XVI, 9 februarie 2006).

132. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și modificarea Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 7-XVI, 9 februarie 2006).

133. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 11-XVI, 10 februarie 2006).

134. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 92 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 13-XVI, 10 februarie 2006).

135. Hotărîre asupra proiectului Legii apiculturii (nr. 15-XVI, 10 februarie 2006).

136. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 (nr. 21-XVI, 16 februarie 2006).

137. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 22-XVI, 16 februarie 2006).

138. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 23-XVI, 16 februarie 2006).

139. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 24-XVI, 16 februarie 2006).

140. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 1575-XV din 20 decembrie 2002 privind numirea membrilor în Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 26-XVI, 16 februarie 2006).

141. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniul ocrotirii sănătății (nr. 27-XVI, 17 februarie 2006).

142. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Fiodor IANIAOGLO (nr. 453-IV, 15 februarie 2006).

143. Decret privind rechemarea domnului Victor BORȘEVICI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 455-IV, 16 februarie 2006).

144. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Serviciului Vamal (nr. 456-IV, 16 februarie 2006).

145. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 459-IV, 17 februarie 2006).

146. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnelor Tatiana PETUHOVA și Maria SURUCEANU (nr. 460-IV, 17 februarie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Președintelui Republicii Moldova pe perioada anilor 2003-2004 (nr. 87, 13 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

199. Hotărîre pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 149, 10 februarie 2006).

200. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele, semnat la Vilnius la 3 mai 2002 (nr. 151, 13 februarie 2006).

201. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Publice al Rom`niei privind colaborarea în domeniul finanțelor publice (nr. 154, 13 februarie 2006).

202. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare în domeniul învățămîntului între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Arabă Egipt (nr. 155, 13 februarie 2006).

203. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Națiunii Gazdă pentru desfășurarea exercițiului Cooperative Longbow/Lancer 2006 (nr. 156, 13 februarie 2006).

204. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la completarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia (nr. 157, 13 februarie 2006).

205. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea la cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptat la New York la 15 decembrie 1989 (nr. 158, 13 februarie 2006).

206. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 159, 13 februarie 2006).

207. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 161, 13 februarie 2006).

208. Hotărîre pentru aprobarea Listei întreprinderilor ce reprezintă o valoare științifică, culturală și educațională deosebită (nr. 162, 13 februarie 2006).

209. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Оmprumut privind Programul de dezvoltare a Afacerilor Rurale între Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 163, 13 februarie 2006).

210. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției interguvernamentale pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 164, 13 februarie 2006).

211. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 27 martie 1995 (nr. 167, 13 februarie 2006).

212. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 169, 14 februarie 2006).

213. Hotărîre cu privire la transmiterea unor încăperi (nr. 172, 16 februarie 2006).

214. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 (nr. 173, 16 februarie 2006).

215. Hotărîre cu privire la crearea Grupului de lucru în vederea negocierii Acordului de Finanțare pentru Dezvoltare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 174, 16 februarie 2006).

216. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de protecție, reabilitare și integrare socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 16 noiembrie 2000 (nr. 175, 17 februarie 2006).

217. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2006 (nr. 176, 17 februarie 2006).

218. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui Oleg BOTNARI (nr. 177, 17 februarie 2006).

219. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 69 din 27 ianuarie 2003 (nr. 179, 17 februarie 2006).

220. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Filip LOZOVAN (nr. 180, 17 februarie 2006).

221. Hotărîre cu privire la transmiterea unor centre pentru copii (nr. 181, 17 februarie 2006).

222. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării (nr. 183, 17 februarie 2006).

223. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav MADAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania, Republica Macedonia, Serbia și Muntenegru, prin cumul, cu reședința la Sofia (nr. 184, 17 februarie 2006).

224. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 185, 17 februarie 2006).

225. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor POSTOLACHI în funcția denbsp; Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 186, 17 februarie 2006).

226. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Natalia GHERMAN din funcția denbsp; Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, precum și din funcția de Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 187, 17 februarie 2006).

227. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Natalia GHERMAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 189, 17 februarie 2006).

228. Hotărîre cu privire la construcția gazoductului-branșament de presiune înaltă Tocuz-Căinari-Mereni (nr. 191, 20 februarie 2006).

229. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 193, 20 februarie 2006).

230. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a dlui BOEȘTEANU Constantin, colonel de poliție (nr. 198, 22 februarie 2006).

231. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ZUBIC Valentin (nr. 199, 22 februarie 2006).

232. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CALANCEA Ștefan (nr. 200, 22 februarie 2006).

233. Hotărîre cu privire la numirea dlui MACHIDON Mihail în funcția de consilier principal de stat al Prim-ministrului (nr. 201, 22 februarie 2006).

234. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 202, 22 februarie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

90. Extras din procesul-verbal al ședinței Colegiului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu privire la abrogarea unor Hotărîri ale Colegiului Ministerului Finanțelor (nr. 3/1, 6 februarie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

al Republicii Moldova

91. Ordin cu privire la aprobarea unor documente-tip de evidență zootehnică (nr. 224, 26 octombrie 2004).

Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

92. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor alcoolice tari. (nr. 72, 22 iulie 2005).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

93. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-47 - Оnmatricularea aeronavelor civile (nr. 21A/GEN, 13 februarie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

94. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale (nr. 22, 3 februarie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

95. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Digrenta (nr. 8/3, 2 februarie 2006).

96. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 8/9, 2 februarie 2006).

97. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Ciment (nr. 11/3, 16 februarie 2006).

98. Hotărîre cu privire la excluderea Organizației de administrare a investițiilor Passim -Managerul Fondului SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 11/6, 16 februarie 2006).

99. Hotărîre cu privire la retragerea licenței, eliberată anterior Asociației Naționale a Organizațiilor de Administrare a Investițiilor - de autoreglementare (nr. 11/7, 16 februarie 2006).

100. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 33/6 din 14.09.2000 (nr. 11/9, 16 februarie 2006).

101. Hotărîre cu privire la asigurarea respectării legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni (nr. 11/11, 16 februarie 2006).

102. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Fincom (nr. 8/7-O, 2 februarie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

103. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 14 din 25.01.2001 (nr. 37, 16 februarie 2006).

104. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (nr. 38, 16 februarie 2006).

105. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 42/09-01 cu privire la deținerea cotei substanțiale în capitalul băncii (nr. 40, 16 februarie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte