Nr. 35-38 03.03.2006

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

147. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 461-IV, 22 februarie 2006)

nbsp;

148. Lege cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 355-XVI, 23 decembrie 2005). nbsp;149. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR), cu amendamente (nr. 465-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

150. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR), cu amendamente (nr. 17-XVI, 10 februarie 2006)

nbsp;

151. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului cu privire la încetarea acordurilor multilaterale încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 466-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

152. Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la încetarea acordurilor multilaterale încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 18-XVI, 10 februarie 2006)

nbsp;

153. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărîrilor represive (nr. 467-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

154. Lege pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărîrilor represive (nr. 19-XVI, 10 februarie 2006)

nbsp;

155. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranți (nr. 468-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

156. Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranți (nr. 20-XVI, 10 februarie 2006)

nbsp;

157. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBUȚAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina (nr. 462-IV, 22 februarie 2006)

nbsp;

158. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vladislav CUTОRCHIN (nr. 463-IV, 22 februarie 2006)

nbsp;

159. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Ion VASILATI și Dumitru PULBERE (nr. 464-IV, 22 februarie 2006)

nbsp;

160. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2006 (nr. 469-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

161. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 470-IV, 27 februarie 2006)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

235. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de conducte de apă intraurbane în orașul Ceadîr-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. 182, 17 februarie 2006)

nbsp;

236. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul protecției mediului (nr. 188, 17 februarie 2006)

nbsp;

237. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la anularea amenzilor și penalităților calculate Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 190, 17 februarie 2006)

nbsp;

238. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 192, 20 februarie 2006)

nbsp;

239. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru perfecționarea cadrului normativ de reglementare a activităților supuse licențierii și optimizarea procesului de licențiere (nr. 194, 21 februarie 2006)

nbsp;

240. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 (nr. 196, 22 februarie 2006)

nbsp;

241. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 197, 22 februarie 2006)

nbsp;

242. Hotărîre privind transmiterea unui bun imobiliar (nr. 203, 23 februarie 2006)

nbsp;

243. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 204, 23 februarie 2006)

nbsp;

244. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 206, 23 februarie 2006)

nbsp;

245. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 208, 23 februarie 2006)

nbsp;

246. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 211, 24 februarie 2006)

nbsp;

247. Hotărîre cu privire la Compania Agromecanica - Holding S.A. (nr. 214, 27 februarie 2006)

nbsp;

248. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 215, 27 februarie 2006)

nbsp;

249. Hotărîre cu privire la confirmarea doamnei Maria CARA în postul de rector (nr. 227, 1 martie 2006)

nbsp;

250. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CHICU Ion (nr. 228, 1 martie 2006)

nbsp;

251. Dispoziție (nr. 15-d, 23 februarie 2006)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

nbsp;

106. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a formularului Raportului privind respectarea Normelor de Prudență Financiară de către asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 25, 24 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

nbsp;

107. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a prevederilor Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) (nr. 7, 2 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

nbsp;

108. Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 296-O, 28 decembrie 2005)

nbsp;

Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

nbsp;

109. Ordin privind aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei Centrale de Degustare pentru aprecierea calității produselor vinicole, alcoolice și berii (nr. 21, 22 martie 2005)

nbsp;

110. Ordin despre abrogarea ordinului Agenției Agroindustriale Moldova-Vin nr. 42 din 07 iunie 2005 privind aprobarea modificărilor ce se operează în ordinul nr. 21 din 22 martie 2005 (nr. 8, 6 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

nbsp;

111. Decizie privind bilanțul concursului pentru utilizarea canalelor TV disponibilizate, anunțat la 22.12.05 (nr. 8, 14 februarie 2006)

nbsp;

111a. Decizie cu privire la Regulamentul concursului republican în domeniul audiovizualului (nr. 10, 14 februarie 2006)

nbsp;

112. Decizie privind anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibilizate (nr. 11, 14 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării Conformității Produselor

nbsp;

113. Registrul organismelor de evaluare a conformității acreditate la data de 01.02.2006.

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

114. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/1, 16 februarie 2006)

nbsp;

115. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Broker-Service (nr. 11/4, 16 februarie 2006)

nbsp;

116. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 28 februarie 2006)

nbsp;

117. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 21.02.2006 cu acțiunile emise de SA Ciment (nr. 12/1-O, 23 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

nbsp;

118. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă (nr. 10/AC, 2 februarie 2006)

nbsp;

119. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic (nr. 11/AC, 2 februarie 2006)

nbsp;

120. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului (nr. 12/AC, 2 februarie 2006)

nbsp;

121. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Tehnice a Moldovei (nr. 13/AC, 9 februarie 2006)

nbsp;

Acte ale Consiliului Național al Magistraturii

nbsp;

121a. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru numirea în funcțiile vacante de judecător în Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel, judecătorii și judecător de instrucție în judecătoriile republicii (nr. 25/4, 16 februarie 2006)

nbsp;

121b. Hotărîre cu privire la expirarea împuternicirilor vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 26/4, 16 februarie 2006)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte