Nr. 39-42 10.03.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

162. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 482-IV, 6 martie 2006).

163. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 2-XVI, 9 februarie 2006).

164. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 483-IV, 6 martie 2006).

165. Lege pentru modificarea Legii nr. 387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare și a cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 14-XVI, 10 februarie 2006).

166. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 3 dinnbsp; Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 473-IV, 3 martie 2006).

167. Lege pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 29-XVI, 23 februarie 2006).

168. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 28-XVI, 23 februarie 2006).

169. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 103 din Codul fiscal (nr. 36-XVI, 24 februarie 2006).

170. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 37-XVI, 24 februarie 2006).

171. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 38-XVI, 24 februarie 2006).

172. Decret privind conferirea de distincții de stat unor oameni de cultură și artă (nr. 471-IV, 2 martie 2006).

173. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Victor ZUBAREV (nr. 472-IV, 2 martie 2006).

174. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Ion DANILIUC, vicedirector general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 474-IV, 3 martie 2006).

175. Decret privind numirea domnului Veaceslav MADAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania, în Republica Macedonia și în Serbia și Muntenegru (nr. 475-IV, 3 martie 2006).

176. Decret privind rechemarea doamnei Natalia GHERMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 476-IV, 3 martie 2006).

177. Decret privind numirea domnului Victor POSTOLACHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 477-IV, 3 martie 2006).

178. Decret privind rechemarea domnului Igor CORMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 478-IV, 3 martie 2006).

179. Decret privind numirea doamnei Natalia GHERMAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 479-IV, 3 martie 2006).

180. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Dumitru URSU (nr. 480-IV, 3 martie 2006).

181. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Tamara BOTNARU (nr. 481-IV, 3 martie 2006).

182. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Tatiana PAVLIUC și Svetlana TALASIMOVA
(nr. 484-IV, 6 martie 2006).

183. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Svetlana AGACHII (nr. 485-IV, 6 martie 2006).

184. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion MIHAILUȚĂ (nr. 486-IV, 6 martie 2006).

nbsp;nbsp;nbsp; Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind controlul constituționalității art. 3 alin. 13 și art. 68 alin. (10)-(13) din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 Cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 5, 28 februarie 2006).

5. Decizie asupra sesizării deputatului în Parlament Gheorghe Susarenco (28 februarie 2006).

6. Decizie asupra sesizării deputaților în Parlament Valentina Cușnir și Gheorghe Susarenco (28 februarie, 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului raionului Ialoveni pe anul 2004 (nr. 48, 16 iunie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

252. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 740 din 25 iulie 2000 (nr. 195, 22 februarie 2006).

253. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de colaborare între Ministerul Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Ministerul Combustibilului și Energeticii al Ucrainei cu privire la construcția LEA interstatale 330 kV Hidrocentrala Electrică Dnestrovskaia (Ucraina) - Bălți (Republica Moldova (nr. 205, 23 februarie 2006).

254. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 207, 23 februarie 2006).

255. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Slovenia (nr. 209, 24 februarie 2006).

256. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind colaborarea comercială și economică (nr. 210, 24 februarie 2006).

257. Hotărîre privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor (nr. 216, 27 februarie 2006).

258. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 al Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 217, 27 februarie 2006).

259. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul articolelor din granit utilizate pentru reconstrucția Memorialului Slavei Militare din municipiul Chișinău (nr. 218, 27 februarie 2006).

260. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de ființe umane, semnată la 16 mai 2005 la Varșovia (nr. 219, 27 februarie 2006).

261. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția pentru Instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (nr. 220, 27 februarie 2006).

262. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția de la Paris și la alte tratate administrate de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (nr. 221, 28 februarie 2006).

263. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 222, 28 februarie 2006).

264. Hotărîre cu privire la mersul realizării Programului de restabilire și dezvoltare a viticulturii și vinificației în anii 2002-2020 și a Programului de dezvoltare a complexului Combinatul de Vinuri Cricova-S.A. în anii 2004-2013 (nr. 223, 1 martie 2006).

265. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 224, 1 martie 2006).

266. Hotărîre cu privire la Comisia națională pentru elaborarea rapoartelor inițiale și periodice privind implementarea convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 225, 1 martie 2006).

267. Hotărîre despre rezultatele executării actelor legislative și normative, decretelor și însărcinărilor Președintelui Republicii Moldova în anii 2001-2005 (nr. 226, 1 martie 2006).

268. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea grantului pentru creșterea producției alimentare în rîndurile fermierilor neprivilegiați (nr. 229, 2 martie 2006).

269. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei cu privire la acordarea Grantului pentru promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice, tranșa II (nr. 230, 2 martie 2006).

270. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, adoptat la 18 decembrie 2002, la New York (nr. 231, 2 martie 2006).

271. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 232, 2 martie 2006).

272. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 233, 3 martie 2006).

273. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 235, 6 martie 2006).

274. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Miron GAGAUZ, ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor (nr. 238, 6 martie 2006).

275. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, ministru al economiei și comerțului (nr. 240, 6 martie 2006).

276. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 243, 6 martie 2006).

277. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Lidia GUȚU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Rom`nia (nr. 247, 7 martie 2006)

278. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȚURCANU Valeriu (nr. 248, 7 martie 2006)

279. Dispoziție (nr. 17-d, 3 martie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

122. Ordin referitor la modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget (nr. 28, 28 februarie 2006).

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

123. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Muzică Ștefan Neaga
(nr. 3.3.1, 23 februarie 2006).

124. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Național de Comerț al Academiei de Studii Economice a Moldovei (nr. 3.3.2, 23 februarie 2006).

125. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 3.3.3, 23 februarie 2006).

126. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Alexandru Agapie din com. Pepeni, r-nul Sîngerei (nr. 3.3.4, 23 februarie 2006).

127. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Alexandru Pușkin din or. Rezina (nr. 3.3.5, 23 februarie 2006).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

128. Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice Cartele de identificare RT 38370656-001:2005
(nr. 46, 17 octombrie 2005).

Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

129. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare a avizului prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic (nr. 73, 22 iulie 2005).

130. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la amplasarea, dotarea și exploatarea depozitelor-tip specializate pentru stocarea, păstrarea și comercializarea alcoolului etilic (nr. 74, 22 iulie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

131. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar și pe bunurile imobiliare (nr. 24, 6 februarie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

132. Hotărîre cu privire la lichidarea genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - a companiei fiduciare desfășurat anterior de către Compania Fiduciară A Feroviarilor SA (nr. 11/5, 16 februarie 2006).

133. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei
(nr. 11/8, 16 februarie 2006).

134. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 11/2-O, 16 februarie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

135. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2006
(nr. 118, 31 ianuarie 2006).

136. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 137, 14 februarie 2006).

137. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliilor electorale de circumscripție (nr. 138, 14 februarie 2006).

138. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru pregătirea și desfășurarea cercetării sociologice privind absenteismul alegătorilor la alegerile primarului general al municipiului Chișinău și a unei conferințe internaționale (nr. 148, 28 februarie 2006).

139. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local în satul Filipeni, raionul Leova (nr. 149, 28 februarie 2006).

140. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției sătești Filipeni, raionul Leova (nr. 151, 28 februarie 2006).

141. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru desfășurarea referendumurilor locale (nr. 152, 28 februarie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

142. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 49, 2 martie 2006).

143. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Standardului Național de Contabilitate 30 Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor și altor instituții financiare (nr. 52, 2 martie 2006).

144. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 53, 2 martie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte