Nr. 47-50 24.03.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

199. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (nr. 493-IV, 16 martie 2006).

200. Lege cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (nr. 5-XVI, 9 februarie 2006).

201. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant (nr. 494-IV, 16 martie 2006).

202. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Munciinbsp; nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant (nr. 31-XVI, 23 februarie 2006).

203. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare și a Protocolului la acest acord (nr. 495-IV, 16 martie 2006).

204. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare și a Protocolului la acest acord (nr. 41-XVI, 2 martie 2006).

205. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine (nr. 496-IV, 16 martie 2006).

206. Lege pentru aderarea la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine (nr. 42-XVI, 2 martie 2006).

207. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 92 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 497-IV, 16 martie 2006).

208. Lege pentru modificarea articolului 92 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova
(nr. 44-XVI, 3 martie 2006).

209. Decret pentru promulgarea Legii privind importul pietrei de granit și a articolelor din granit utilizate pentru reconstrucția Memorialului Gloriei Militare din municipiul Chișinău (nr. 498-IV, 16 martie 2006).

210. Lege privind importul pietrei de granit și a articolelor din granit utilizate pentru reconstrucția Memorialului Gloriei Militare din municipiul Chișinău (nr. 56-XVI, 10 martie 2006).

211. Hotărîre cu privire la respingerea proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 51-XVI, 9 martie 2006

212. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Iurii BUCINSCHI (nr. 499-IV, 16 martie 2006).

213. Decret privind constituirea Comisiei de stat pentru organizarea manifestărilor consacrate împlinirii a 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 500-IV, 20 martie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind rezultatele controalelor asupra administrării resurselor financiare alocate de la buget de către Asociația Surzilor, Societatea Invalizilor și Societatea Orbilor în perioada anilor 2000-2005 (9 luni )(nr. 2, 20 ianuarie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

305. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 28 ianuarie 2005 (nr. 1410, 30 decembrie 2005)

306. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (nr. 267, 14 martie 2006).

307. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 (nr. 268, 14 martie 2006).

308. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 (nr. 269, 14 martie 2006).

309. Hotărîre cu privire la aprobarea mărimilor sumelor bănești achitate persoanelor fizice citate de către instanța judecătorească, organele de urmărire penală, de examinare a materialelor administrative și cele de executare a documentelor executorii (nr. 270, 15 martie 2006).

310. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Institutul Național al Justiției (nr. 271, 15 martie 2006).

311. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 272, 15 martie 2006).

312. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 276, 16 martie 2006).

313. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 713 din 27 iulie 1999 (nr. 277, 16 martie 2006).

314. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale în domeniul achizițiilor publice ale Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare (nr. 278, 16 martie 2006).

315. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 279, 17 martie 2006).

316. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare Comisiei Electorale Centrale (nr. 281, 17 martie 2006).

317. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu PLEȘCA, ministru al apărării (nr. 283,
17 martie 2006).

318. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, din funcția, deținută prin cumul, de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei (nr. 284, 17 martie 2006).

319. Hotărîre cu privire la numirea dlui Victor POSTOLACHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă, prin cumul, cu reședința la Viena (nr. 285, 17 martie 2006).

320. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 (nr. 286, 17 martie 2006).

321. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Natalia GHERMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei, prin cumul, cu reședința la Stockholm (nr. 287, 17 martie 2006).

322. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 289, 17 martie 2006).

323. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri dlui Constantin MIHAILESCU, ministru al ecologiei și resurselor naturale (nr. 290, 17 martie 2006).

324. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 294, 20 martie 2006).

325. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 295, 20 martie 2006).

326. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, precum și a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel ramural și teritorial (nr. 296, 20 martie 2006).

327. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 297, 21 martie 2006).

328. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 al Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 298, 21 martie 2006).

329. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1330 din 1 decembrie 2004 (nr. 299, 22 martie 2006).

330. Hotărîre cu privire la numirea dlui MIHAILU|+ Ion în funcția de consilier principal de stat al Prim-ministrului (nr. 300, 22 martie 2006).

331. Dispoziție (nr. 20-d, 15 martie 2006).

332. Dispoziție (nr. 21-d, 15 martie 2006).

333. Dispoziție (nr. 22-d, 15 martie 2006).

334. Dispoziție (nr. 24-d, 17 martie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

166. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 30, 2 martie 2006).

167. Ordin cu privire la modificarea Ordinuluinbsp; nr. 57 din 1octombrie 2004 (nr. 36, 21 martie 2006)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

168. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, testarea, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire, săditor pomicol și bacifer (nr. 198, 22 august 2005).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

169. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în "Regulile și normele sanitare pentru microîntreprinderile de producere și prestare a serviciilor populației", aprobate prin Hotărîrea Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 06.10.3.55 din 27.09.2004 (nr. 4, 7 februarie 2006).

170. Hotărîre privind perfecționarea activității de certificare igienică a mărfurilor, produselor alimentare și nealimentare (nr. 5, 20 februarie 2006).

Acte ale Agenției Medicamentului și ale Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin"

171. Ordin privind aprobarea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2006 (nr. 16/11, 27 februarie 2006).

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

172. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative (nr. 09, 2 februarie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

173. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/1, 14 martie 2006).

174. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/10 din 21.04.2005 cu privire la componența Comisiei de atestare pentru certificarea specialiștilor pieței valorilor mobiliare (nr. 15/3, 14 martie 2006).

175. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
(nr. 15/4, 14 martie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

176. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile "Paritcom" S.R.L., "Contract" S.R.L., din or. Sîngerei, "Chem-Service" S.R.L. din s. Miciurin, r-nul Drochia, "SITELCOM" S.R.L. din or. Cahul și "Megan TV" S.A. din mun. Chișinău (nr. 17, 14 martie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

177. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la completarea de către bănci a raportului privind statistica monetară (nr. 67, 16 martie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte