Nr. 51-54 31.03.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

214. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 503-IV, 24 martie 2006).

215. Lege privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 39-XVI, 2 martie 2006).

216. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 44 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 504-IV, 24 martie 2006).

217. Lege pentru completarea articolului 44 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 53-XVI, 9 martie 2006).

218. Hotărîre privind declararea vacanței a două mandate de deputat în Parlament (nr. 63-XVI, 23 martie 2006).

219. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 501-IV, 22 martie 2006).

220. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" domnului Iacob GOLBAN (nr. 502-IV, 22 martie 2006).

221. Decret privind numirea domnului Victor POSTOLACHI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 505-IV, 24 martie 2006).

222. Decret privind rechemarea domnului Igor CORMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei (nr. 506-IV, 24 martie 2006).

223. Decret privind numirea doamnei Natalia GHERMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova, în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Norvegiei (nr. 507-IV, 24 martie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

335. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CRUDU Valentin (nr. 246, 7 martie 2006).

336. Hotărîre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 256, 9 martie 2006).

337. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului de observatori al procesului de reconstrucție și restaurare a Complexului monastic "Curchi" (nr. 273, 15 martie 2006).

338. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unor acte normative (nr. 275, 16 martie 2006).

339. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2006 (nr. 280, 17 martie 2006).

340. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Departamentul Federal de Asigurări cu Pensii din Germania în domeniul asigurărilor sociale și asigurărilor cu pensii (nr. 282, 17 martie 2006).

341. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Ungară, semnat la Budapesta la 17 noiembrie 2005 (nr. 288, 17 martie 2006).

342. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 291, 17 martie 2006).

343. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 292, 17 martie 2006).

344. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului coordonator național în domeniul învățămîntului secundar profesional (nr. 302, 23 martie 2006).

345. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 305, 23 martie 2006).

346. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1049 din 4 octombrie 2001 (nr. 310, 24 martie 2006).

347. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 312, 24 martie 2006).

348. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion URSU, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 314, 24 martie 2006).

349. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 316, 24 martie 2006).

350. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităților publice (nr. 320, 28 martie 2006).

351. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2006 (nr. 323, 28 martie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și ale Consiliului Republican al Sindicatului Educației și Științei

178. Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2006-2007.

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

179. Ordin cu privire la sancționarea disciplinară a notarului de stat Vitalii Pistruga, r-nul Nisporeni (nr. 78, 13 martie 2006).

180. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 82, 17 martie 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

181. Hotărîre privind aprobarea tarifelor la serviciile publice de radiocomunicații prestate de Оntreprinderea de Stat "Radiocomunicații" (nr. 03, 27 martie 2006).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

182. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 19/AC, 16 martie 2006).

183. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Științe ale Educației (nr. 20/AC, 16 martie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

184. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/1, 23 martie 2006).

185. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificării ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Digrenta" (nr. 17/2, 23 martie 2006).

186. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Fabrica de vinuri Slobozia Mare" (nr. 18/3, 28 martie 2006).

187. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificării ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Ciment" (nr. 18/7, 28 martie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

188. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 70, 23 martie 2006).

189. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare dematerializate (nr. 71, 23 martie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte