Nr. 55-58 07.04.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

224. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 509-IV, 30 martie 2006).

225. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 45-XVI, 3 martie 2006).

226. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24 octombrie 2003 privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (nr. 49-XVI, 9 martie 2006).

227. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 60-XVI, 23 martie 2006).

228. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 62-XVI, 23 martie 2006).

229. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectelor de acte legislative privind consolidarea autonomiei locale (nr. 69-XVI, 30 martie 2006).

230. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Tudor BODRUG (nr. 508-IV, 24 martie 2006).

231. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 510-IV, 30 martie 2006).

232. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 511-IV, 30 martie 2006).

233. Decret privind numirea domnului Serghei GUBENCO în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Comrat (nr. 512-IV, 30 martie 2006).

234. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 513-IV, 30 martie 2006).

235. Decret privind numirea domnului Ion GU|U în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Fălești (nr. 514-IV, 30 martie 2006).

236. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 515-IV, 31 martie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

7. Hotărîre cu privire la validarea a două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 9, 4 aprilie 2006). ............

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind rezultatele controalelor asupra eficienței utilizării mijloacelor pentru întreținerea Direcției Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate pe perioada anilor 2003-2004 (nr. 3, 27 ianuarie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

352. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea art. 30 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 303, 23 martie 2006).

353. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 304, 23 martie 2006).

354. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 306, 23 martie 2006).

355. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului subsolului (nr. 307, 23 martie 2006).

356. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare destinate pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini (nr. 308, 23 martie 2006).

357. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 309, 24 martie 2006).

358. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Chișinău la 9 februarie 2006 (nr. 311, 24 martie 2006).

359. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 22 al Legii
nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 313, 24 martie 2006).

360. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 315, 24 martie 2006).

361. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Apărării (nr. 317, 27 martie 2006).

362. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova
(nr. 318, 27 martie 2006).

363. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 319, 27 martie 2006).

364. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de repartizare a cotei la exportul zahărului din Republica Moldova în Rom`nia (nr. 321, 28 martie 2006).

365. Hotărîre cu privire la implementarea Programului național de asistență tehnică pentru anii 2005-2006 și instituirea Comitetului național pentru asistență externă acordată Republicii Moldova (nr. 322, 28 martie 2006).

366. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind statutul și modul de organizare a activității grefierilor instanțelor judecătorești (nr. 324, 28 martie 2006).

367. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asistența juridică garantată de stat (nr. 325, 28 martie 2006).

368. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANÎI, prim-viceprim-ministru
(nr. 326, 29 martie 2006).

369. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din
27 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 327, 31 martie 2006).

370. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail POP, ministru al finanțelor (nr. 328, 31 martie 2006).

371. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei CU{NIR Valentina (nr. 329, 3 aprilie 2006).

372. Hotărîre pentru aprobarea nomenclatoarelor serviciilor prestate gratuit și contra plată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și a modului de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat (nr. 330, 3 aprilie 2006).

373. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de ajutor umanitar în produse alimentare, prezentat de către Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare Umană (IPHD) din SUA, Parteneriatul Internațional pentru Dezvoltare (PID) și Fundația Medicală din Moldova pentru anul 2006 (nr. 331, 3 aprilie 2006).

374. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 332, 3 aprilie 2006).

375. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 335, 4 aprilie 2006).

376. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 336, 4 aprilie 2006).

377. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 337, 4 aprilie 2006).

378. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 338, 4 aprilie 2006).

379. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 340, 5 aprilie 2006)

380. Dispoziție (nr. 29-d, 3 aprilie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

190. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 31, 3 martie 2006).

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

191. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Politehnic din mun. Chișinău (nr. 4.5.1., 23 martie 2006).

192. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Universității de stat Alecu Russo din Bălți (nr. 4.5.2., 23 martie 2006).

193. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților din cadrul Universității de Stat din Comrat (nr. 4.5.3., 23 martie 2006).

194. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Alexandr Pușkin din mun. Chișinău (nr. 4.5.4., 23 martie 2006).

195. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații (nr. 5.4.1., 30 martie 2006).

196. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialităților din cadrul Institutului Internațional de Management IMI-NOVA (nr. 5.4.2., 30 martie 2006).

197. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Moldo-Francez Gheorghe Asachi din mun. Chișinău (nr. 5.4.3., 30 martie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

198. Ordin despre aprobarea criteriilor de apreciere a statutului legal al medicamentelor privind livrarea lor din farmacii (nr. 21, 12 ianuarie 2006).

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

nbsp;

199. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, nr. 490/216-A din 27 decembrie 2005 (nr. 88/58-A, 24 februarie 2006).

200. Ordin despre modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la organizarea tratamentului în condiții de ambulator a unor maladii cronice cu diagnosticul confirmat în stadiul de acutizare, acordat de medicul de familie și echipa sa, aprobat din Ordinul MSPS și CNAM nr. 489/215-A din 27.12.05 (nr. 107/69-A, 3 martie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

201. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Galina Chirinciuc, mun. Chișinău (nr. 87, 27 martie 2006).

202. Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licențiere a activității notariale (nr. 89, 28 martie 2006).

Acte ale Agenției pentru Dezvoltare Regională a Republicii Moldova

203. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor în normele de deviz a metodei de resurse (nr. 25, 28 februarie 2006). ...........

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

204. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii (nr. 12, 18 ianuarie 2006).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

205. Ordin despre aprobarea formularului tipizat (nr. 15-A, 25 ianuarie 2006).

206. Ordin cu privire la aprobarea unui formular tipizat (nr. 43-A, 18 martie 2006).

207. Ordin despre completarea punctului 5 din Anexa la Ordinul nr. 45-A din 13 februarie 2006 (nr. 81-A, 17 martie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

208. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/1, 28 martie 2006).

209. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 18/2, 28 martie 2006).

210. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți autorizați să încheie contracte de ținere a registrului cu unii emitenți care nu asigură ținerea registrului acționarilor conform legislației în vigoare (nr. 18/4, 28 martie 2006).

211. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 18/5, 28 martie 2006).

212. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea de brokeraj și de dealer pe piața valorilor mobiliare (nr. 18/6, 28 martie 2006).

213. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe Acțiuni Automototrans (nr. 20/1, 30 martie 2006).

214. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Tomai-Vinex SA (nr. 19/1-O, 29 martie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

215. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 172, 21 martie 2006).

216. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin tragere la sorți de la reprezentanții partidelor, altor organizații social-politice, blocurilor electorale și candidaților independenți pentru înregistrarea la organele electorale (nr. 173, 21 martie 2006).

217. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale în Ungaria și aprobarea Devizului de cheltuieli pentru deplasarea lor (nr. 176, 21 martie 2006).

218. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 195, 29 martie 2006).

Acte ale Centrului pentru combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

219. Ordin cu privire la modelele formularelor speciale privind operațiunile financiare și modalitatea de transmitere a acestora (nr. 193, 15 decembrie 2005).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

220. Hotărîre cu privire la expirarea împuternicirilor președinților unor instanțe judecătorești (nr. 58/6, 23 martie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

221. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 81, 30 martie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte