Nr. 59-62 14.04.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

237. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 516-IV, 4 aprilie 2006).

238. Lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental
(nr. 48-XVI, 9 martie 2006).

239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 529-IV, 5 aprilie 2006).

240. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 50-XVI, 9 martie 2006).

241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 530-IV, 5 aprilie 2006).

242. Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 52-XVI, 9 martie 2006).

243. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 517-IV, 4 aprilie 2006).

244. Lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 54-XVI, 9 martie 2006).

245. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 518-IV, 4 aprilie 2006).

246. Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 55-XVI, 10 martie 2006).

247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 519-IV, 4 aprilie 2006).

248. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 58-XVI, 10 martie 2006).

249. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 65-XVI, 30 martie 2006).

250. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor intraurbane de conducte de apă în orașul Ceadîr-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. 68-XVI, 30 martie 2006).

251. Hotărîre asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 72-XVI, 6 aprilie 2006).

252. Hotărîre asupra proiectului de Lege a audiovizualului (nr. 73-XVI, 6 aprilie 2006).

253. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual (nr. 74-XVI, 6 aprilie 2006).

254. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică națională a audiovizualului "Teleradio-Moldova" (nr. 75-XVI, 6 aprilie 2006).

255. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la instituția publică locală a audiovizualului (nr. 76-XVI, 6 aprilie 2006).

256. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 520-IV, 4 aprilie 2006).

257. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 521-IV, 4 aprilie 2006).

258. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 522-IV, 4 aprilie 2006).

259. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 523-IV, 4 aprilie 2006).

260. Decret privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 524-IV, 5 aprilie 2006).

261. Decret privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Comrat (nr. 525-IV, 5 aprilie 2006).

262. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Maria TRIȘCHINA (nr. 526-IV, 5 aprilie 2006).

263. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Valerian BОNZARU (nr. 527-IV, 5 aprilie 2006).

264. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Nicolae REVEȚCHI (nr. 528-IV, 5 aprilie 2006).

265. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea și completarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Cehă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor din 12 mai 1999 (nr. 531-IV, 5 aprilie 2006).

266. Decret privind conferirea medaliei "Nicolae Testemițanu" domnului Victor EFTODII (nr. 532-IV, 6 aprilie 2006).

267. Decret privind eliberarea domnului Vasile MIRCOS din funcția de șef al Serviciului protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 533-IV, 6 aprilie 2006).

268. Decret privind numirea doamnei Natalia IPATI în funcția de șef al Serviciului protocol al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 534-IV, 6 aprilie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

381. Hotărîre cu privire la stabilirea riscurilor și a obiectelor supuse asigurării subvenționate în agricultură în anul 2006 (nr. 333, 3 aprilie 2006).

382. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 334, 3 aprilie 2006).

383. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) și în Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006) (nr. 341, 6 aprilie 2006).

384. Hotărîre cu privire la modul de vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în locațiune (nr. 342, 6 aprilie 2006).

385. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp; completarea unor acte legislative (nr. 343, 6 aprilie 2006).

386. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Căușeni și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 344, 7 aprilie 2006).

387. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 345, 7 aprilie 2006).

388. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 (nr. 346, 7 aprilie 2006).

389. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006 (nr. 347, 7 aprilie 2006).

390. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 348, 7 aprilie 2006).

391. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004 (nr. 349, 7 aprilie 2006).

392. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați (nr. 350,
7 aprilie 2006).

393. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 351, 7 aprilie 2006).

394. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 352, 7 aprilie 2006).

395. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, ministru al economiei și comerțului (nr. 353, 7 aprilie 2006).

396. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului executiv între Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Științei al Federației Ruse în domeniul educației pe anii 2006-2008 (nr. 354, 7 aprilie 2006).

397. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unică a statisticii vamale privind comerțul extern al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (în redacție nouă), semnată la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 355, 7 aprilie 2006).

398. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 356, 7 aprilie 2006).

399. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Efim CHILARI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan și, prin cumul, în Republica Tadjikistan, Republica Kîrgîză și Republica India (nr. 357, 7 aprilie 2006).

400. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere și cooperare între Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova și Agenția Poloneză pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 358, 7 aprilie 2006).

401. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 (nr. 359, 7 aprilie 2006).

402. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 360, 10 aprilie 2006).

403. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 361, 10 aprilie 2006).

404. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale și a Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru reforma administrației publice centrale (nr. 362, 10 aprilie 2006).

405. Hotărîre cu privire la activitatea Serviciului Grăniceri în anul 2005 (nr. 364, 10 aprilie 2006).

406. Hotărîre cu privire la încorporarea în serviciul militar și serviciul de alternativă în primăvara anului 2006
(nr. 365, 10 aprilie 2006).

407. Hotărîre cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performanță (nr. 368, 11 aprilie 2006).

408. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor viagere sportivilor de performanță (nr. 369, 12 aprilie 2006).

409. Hotărîre cu privire la organizarea Concursului republican "Pedagogul anului" (nr. 370, 12 aprilie 2006).

410. Hotărîre cu privire la crearea sistemului informațional automatizat "Evidența blanchetelor facturilor fiscale"nbsp; (nr.371, 12 aprilie 2006).

411. Hotărîre cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii Informaționale (nr. 373, 12 aprilie 2006).

412. Hotărîrenbsp; cu privire la numirea în funcție a dlui FLOCEA Ruslan nr. 376, 12 aprilie 2006).

413. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui POTОRNICHE Teodor (nr. 377, 12 aprilie 2006)

414. Dispoziție (nr. 30-d, 5 aprilie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

222. Modul de încasare și evidență a veniturilor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor în anul 2006, începînd cu 21 aprilie curent (nr. 07/1-3-06/16, 11 aprilie 2006).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

223. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto (nr. 172, 9 decembrie 2005).

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

224. Ordin privind procedura simplificată de formare a bunurilor imobile prin comasare (nr. 138, 18 iulie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

225. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Locuința" (nr. 21/1, 6 aprilie 2006).

226. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 22/3, 11 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

227. Hotărîre cu privire la rezultatele referendumului local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006 (nr. 207, 5 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

228. Hotărîre cu privire la situația în vederea realizării planurilor de acțiuni privind profilaxia și combaterea gripei aviare în raioanele Sîngerei, Ungheni, Hîncești, Cimișlia și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (nr. 3, 20 februarie 2006).

229. Hotărîre cu privire la situația epizootologică și epidemiologică și măsurile de intervenție în eventualele focare de gripă aviară în Republica Moldova în baza experienței acumulate în cadrul vizitei de documentare în județul Tulcea (România) și regiunea Crimeea (Ucraina) (nr. 4, 6 martie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

230. Hotărîre privind modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 85, 6 aprilie 2006).

231. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 86, 6 aprilie 2006).

232. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 87, 6 aprilie 2006).

233. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 88, 6 aprilie 2006).

234. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității casei de schimb valutar "Permut-Schimb" S.R.L. (nr. 90, 6 aprilie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte