Nr. 63-65 21.04.2006

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

269. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 80-XVI,
6 aprilie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova în perioada anului 2004 și 9 luni ale anului 2005 (nr. 4, 14 februarie 2006).

14. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare la Departamentul Vamal și asupra controlului exercitării funcțiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004 (nr. 5, 28 februarie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

415. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 836 din 24 iunie 2002 (nr. 363, 10 aprilie 2006).

416. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 608 din 28 iunie 2005 (nr. 366, 11 aprilie 2006).

417. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 367, 11 aprilie 2006).

418. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 372, 12 aprilie 2006).

419. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 374, 12 aprilie 2006).

420. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 308 din 23 martie 2006 (nr. 375, 12 aprilie 2006).

421. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare pentru Dezvoltare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind cel de-al doilea proiect de investiții și servicii rurale (nr. 378, 12 aprilie 2006).

422. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 390 din 4 iunie 2001 (nr. 380, 13 aprilie 2006).

423. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 382, 13 aprilie 2006).

424. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 383, 13 aprilie 2006).

425. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 384, 13 aprilie 2006).

426. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (nr. 385, 13 aprilie 2006).

427. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 30 al Codului de procedură penală (nr. 386, 13 aprilie 2006).

428. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 387, 14 aprilie 2006).

429. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1073 din 12 octombrie 2005 (nr. 389, 17 aprilie 2006).

430. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori (nr. 400, 17 aprilie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

235. Modul de depunere și de retragere a sumelor achitate de agenții economici din raioanele de Est ale Republicii Moldova

236. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 44, 18 aprilie 2006).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova și ale Biroului Național Migrațiune

237. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la documentarea refugiaților în Republica Moldova cu acte de identitate (nr. 84-g/66, 11 noiembrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statistică

238. Indicii prețurilor de consum al populațieinbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

239. Ordin privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal (nr. 65, 12 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

240. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 11 aprilie 2006).

241. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Business-Trade (nr. 22/2, 11 aprilie 2006).

242. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare și a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni Horus (nr. 23/1, 13 aprilie 2006).

243. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 23/2, 13 aprilie 2006).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

244. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat (F-4BASS) și instrucțiunii despre completarea ei

245. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat încasate de la gospodăriile țărănești (de fermieri), persoanele fizice proprietari de terenuri agricole și persoanele fizice care, prin contract, au luat terenuri în arendă sau folosință și care nu au angajați

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte