Nr. 151-155 03.06.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

302. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 112, 27 mai 2016)

303. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 113, 27 mai 2016)

304. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” domnului Anatolie CROITORU (nr. 2084-VII, 26 mai 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

51. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale Dispoziţiei Guvernului nr.112-d din 3 decembrie 2002 (nr. 22, 29 aprilie 2016)

52. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală și din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de avocați) (nr. 23, 29 aprilie 2016)

53. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (condițiile aplicării arestului preventiv) (nr. 27, 29 aprilie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015 (nr. 10, 12 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

714. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 526, 29 aprilie 2016)

715. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2016 (nr. 643, 24 mai 2016)

716. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (nr. 644, 24 mai 2016)

717. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 380 din 16 iunie 2015 (nr. 649, 26 mai 2016)

718. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti (nr. 650, 26 mai 2016)

719. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 651, 26 mai 2016)

720. Hotărîre сu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 (nr. 652, 27 mai 2016)

721. Hotărîre cu privire la prelungirea mandatului juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. 653, 27 mai 2016)

722. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (nr. 654, 27 mai 2016)

723. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 655, 27 mai 2016)

724. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri de Guvern (nr. 656, 27 mai 2016)

725. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 657, 27 mai 2016)

726. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 658, 27 mai 2016)

727. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 659, 27 mai 2016)

728. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, SA „CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind grantul investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA „CET-Nord”)”, semnat la Chișinău la 1 aprilie 2016 (nr. 660, 27 mai 2016)

729. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 661, 27 mai 2016)

730. Hotărîre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Comunicării al Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural, adoptat la Chişinău la 18 aprilie 2016 (nr. 662, 27 mai 2016)

731. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.1 din Legea nr.54-XV din 21 februarie 2003 privind contracararea activităţii extremiste (nr. 670, 30 mai 2016)

732. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 673, 31 mai 2016)

733. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2016 (nr. 674, 31 mai 2016)

734. Hotărîre cu privire la desemnarea reprezentantului plenipotenţiar al Republicii Moldova în Biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI (nr. 675, 31 mai 2016)

735. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Raisa SCAI (nr. 676, 31 mai 2016)

736. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg CRECIUN (nr. 677, 31 mai 2016)

737. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie VALCOV (nr. 678, 31 mai 2016)

738. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie VALCOV (nr. 679, 31 mai 2016)

739. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ala NEGRUȚA (nr. 680, 31 mai 2016)

740. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Artemie CĂTĂNOI (nr. 681, 31 mai 2016)

741. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion BURCIU (nr. 682, 31 mai 2016)

742. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail ANTONOV (nr. 683, 31 mai 2016)

743. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 687, 31 mai 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

990. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament NCM G.05.01:2014/A2:2016 „Sisteme de distribuție a gazelor” (nr. 69, 24 mai 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

991. Ordin privind consumul produselor din carne în instituţiile de învățămînt general (nr. 322, 27 aprilie 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova şi Federaţiei Patronatelor din Comunicaţii din Republica Moldova

992. Convenţie colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii pentru anii 2016-2019 (18 aprilie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

993. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 169-O, 24 mai 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

994. Ordin cu privire la aprobarea modelului raportului lucrărilor topografo-geodezice pentru crearea cadastrului (nr. 66, 20 mai 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

995. Hotărîre privind aprobarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat (nr. 166/2016, 30 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

996. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 27 mai 2016)

997. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MEDAVASIG” S.R.L. (nr. 26/3, 27 mai 2016)

998. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 26/4, 27 mai 2016)

999. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 26/5, 27 mai 2016)

1000. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 26/6, 27 mai 2016)

1001. Hotărîre cu privire la prețul acțiunilor Băncii Comerciale ”Moldova-Agroindbank” S.A. tranzacționate pe piața reglementată (nr. 26/8, 27 mai 2016)

1002. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 25/1-O, 26 mai 2016)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1003. Hotărîre cu privire la acreditarea Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (nr. AC-3/1, 19 mai 2016)

Acte ale Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun.Chişinău şi ale Consiliului mun.Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

1004. Acord adiţional pentru completarea şi modificarea Convenţiei Colective de Muncă nivel municipal (mun. Chişinău) pentru anii 2016 – 2020 (nr. 1, 25 mai 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1005. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 141, 26 mai 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte