Nr. 66-69 28.04.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

270. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 540-IV, 20 aprilie 2006).

271. Lege pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 25-XVI, 16 februarie 2006).

272. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 535-IV, 19 aprilie 2006).

273. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 64-XVI, 30 martie 2006).

274. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (nr. 536-IV, 19 aprilie 2006).

275. Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (nr. 66-XVI, 30 martie 2006).

276. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (nr. 537-IV, 19 aprilie 2006).

277. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane
(nr. 67-XVI, 30 martie 2006).

278. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de conducte de apă intraurbane în orașul Ceadîr-Lunga (nr. 538-IV, 19 aprilie 2006).

279. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de conducte de apă intraurbane în orașul Ceadîr-Lunga (nr. 71-XVI, 6 aprilie 2006).

280. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 539-IV, 19 aprilie 2006).

281. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 78-XVI, 6 aprilie 2006).

282. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 69 din Codul electoral (nr. 541-IV,
20 aprilie 2006).

283. Lege pentru modificarea articolului 69 din Codul electoral (nr. 79-XVI, 6 aprilie 2006).

284. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova și a Legii
nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 542-IV, 20 aprilie 2006).

285. Lege pentru completarea Codului vamal al Republicii Moldova și a Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 82-XVI, 6 aprilie 2006).

286. Hotărîre pentru modificarea componenței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 83-XVI, 20 aprilie 2006).

287. Hotărîre privind alegerea unui membru al Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie (nr. 84-XVI, 20 aprilie 2006).

288. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 85-XVI, 20 aprilie 2006).

289. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la anularea datoriilor unor instituții și întreprinderi de profil zootehnic (nr. 91-XVI, 20 aprilie 2006).

290. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind pensiile colaboratorilor serviciului vamal care s-au adresat pentru stabilirea pensiei în perioada 24 august 2000 - 12 decembrie 2003 (nr. 93-XVI, 20 aprilie 2006).

291. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare - GUAM (nr. 545-IV, 25 aprilie 2006).

292. Decret privind rechemarea domnului Efim CHILARI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldovanbsp; (nr. 546-IV, 25 aprilie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

431. Hotărîre cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza Rețelei tarifare unice (nr. 381, 13 aprilie 2006).

432. Hotărîre cu privire la desfășurarea exercițiului multinațional "Cooperative Longbow/Lancer 2006" (nr. 388, 17 aprilie 2006).

433. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 20-23 mai 2006 (nr. 390, 17 aprilie 2006).

434. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 391, 17 aprilie 2006).

435. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 392, 17 aprilie 2006).

436. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 393, 17 aprilie 2006).

437. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 394, 17 aprilie 2006).

438. Hotărîre cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformității produselor industriale din domeniul reglementat și de utilizare a mărcii naționale de conformitate SM (nr. 395, 17 aprilie 2006).

439. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 396, 17 aprilie 2006).

440. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 397, 17 aprilie 2006).

441. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul de executare silită (nr. 399, 17 aprilie 2006).

442. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 401, 17 aprilie 2006).

443. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005 (nr. 402, 17 aprilie 2006).

444. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea și schimbul de materiale geografice în domeniul cartografiei/geodeziei între Serviciul Topografic al Armatei Naționale a Republicii Moldova și Cercetarea Geospațială de Apărare a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la Chișinău la 22 februarie 2006 (nr. 403, 17 aprilie 2006).

445. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Malaieziei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 404, 17 aprilie 2006).

446. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 405, 17 aprilie 2006).

447. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere pentru cooperare între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Arabe Egipt (nr. 406, 17 aprilie 2006).

448. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Părții moldave a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare comercial-economică (nr. 408, 18 aprilie 2006).

449. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților pentru anul 2006 (nr. 409, 18 aprilie 2006).

450. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea prevederilor articolului 9 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2006 nr. 339-XVI din 16 decembrie 2005 (nr. 411, 19 aprilie 2006).

451. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 415, 20 aprilie 2006).

452. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind călătoriile reciproce fără vize ale cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor Federației Ruse din 30 noiembrie 2000, semnat la Moscova la 7 martie 2006 (nr. 416, 21 aprilie 2006).

453. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind navigația pe căile navigabile interne, semnat la Kiev la 14 martie 2006 (nr. 417, 21 aprilie 2006).

454. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind întreținerea podurilor de șosea la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 418, 21 aprilie 2006).

455. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 11 august 2003 (nr. 419, 21 aprilie 2006).

456. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Boris GAMURARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 420, 25 aprilie 2006).

457. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatolie GORODENCO, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 421, 25 aprilie 2006).

458. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna mai 2006 (nr. 435, 25 aprilie 2006).

459. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CEBAN Valeriu (nr. 436, 26 aprilie 2006).

460. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GОNCU Victor (nr. 437, 26 aprilie 2006).

461. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui FEOFANOV Victor (nr. 446, 26 aprilie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

246. Ordin (nr. 29, 19 aprilie 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

247. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii nr. 39 din 08.06.2001 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de examinare și soluționare de către ANRE a reclamațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, precum și a litigiilor apărute între titularii de licență din sectoarele electroenergetic și de gaze naturale" (nr. 196, 10 noiembrie 2005).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

248. Ordin privind aprobarea formelor tipizate eliberate nerezidenților în cazul lipsei tratatelor internaționale și Modul de completare și eliberare a lor (nr. 67, 17 aprilie 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

249. Modificările și completările la NORMELE METODOLOGICE nr. 74/4 din 27 decembrie 2004, privind acordarea și rambursarea creditelor cu dobîndă avantajoasă prin B.C. "Eximbank" S.A., din bugetul Fondului de șomaj pentru crearea locurilor noi de muncă.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

250. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/5 din 06.02.2003 (nr. 22/4, 11 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

251. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de acreditare a reprezentanților mijloacelor de informare în masă și a jurnaliștilor independenți pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 212, 18 aprilie 2006).

252. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului de ocupare a funcțiilor publice vacante în aparatul Comisiei Electorale Centrale (nr. 213, 18 aprilie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

253. Decizie privind bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibilizate, anunțat la 14.02.2006 (nr. 19, 20 aprilie 2006).

254. Decizie privind anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile,
(nr. 24, 20 aprilie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

255. Hotărîre privind modificarea și completarea Recomandărilor cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova (nr. 102, 20 aprilie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte