Nr. 70-72 05.05.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

293. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală și de taxa pe valoarea adăugată a mărfurilor și serviciilor importate pentru construcția centralei electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul (nr. 543-IV,
25 aprilie 2006).

294. Lege privind scutirea de taxa vamală și de taxa pe valoarea adăugată a mărfurilor și serviciilor importate pentru construcția centralei electrice în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul (nr. 77-XVI, 6 aprilie 2006).

295. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 544-IV, 25 aprilie 2006).

296. Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 81-XVI, 6 aprilie 2006).

297. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit protoiereului-mitrofor Veaceslav ȘPAC (nr. 547-IV, 27 aprilie 2006).

298. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir VERDEȘ (nr. 548-IV, 28 aprilie 2006).

299. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne
(nr. 549-IV, 2 mai 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Aviz asupra proiectului de lege pentru excluderea propoziției Caracterul licit al dobîndirii se prezumă din alineatul (3) articolul 46 din Constituția Republicii Moldova (nr. 1, 25 aprilie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii și eficienței cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004 (nr. 86, 12 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

462. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 407, 18 aprilie 2006).

463. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 1631nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 413, 20 aprilie 2006).

464. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 414, 20 aprilie 2006).

465. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 noiembrie 2005 (nr. 422, 25 aprilie 2006).

466. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 423, 25 aprilie 2006).

467. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 424, 25 aprilie 2006).

468. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 425, 25 aprilie 2006).

469. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 426, 25 aprilie 2006).

470. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 427, 25 aprilie 2006).

471. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1219 din 28 noiembrie 2005 (nr. 428, 25 aprilie 2006).

472. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 429, 25 aprilie 2006).

473. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 430, 25 aprilie 2006).

474. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 431, 25 aprilie 2006).

475. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 432, 25 aprilie 2006).

476. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 923 din 4 septembrie 2001 (nr. 433, 25 aprilie 2006).

477. Hotărîre cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenților și elevilor în instituțiile de învățămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate și secundar profesional (nr. 434, 25 aprilie 2006).

478. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 438, 26 aprilie 2006).

479. Hotărîre cu privire la Programul național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat MoldDiab pentru anii 2006-2010 (nr. 439, 26 aprilie 2006).

480. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Comitetul European de Standardizare în calitate de membru-partener (nr. 442, 26 aprilie 2006).

481. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Anatolie BARBĂROȘIE, vicedirector general al Serviciului Vamal (nr. 443, 26 aprilie 2006).

482. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (nr. 444, 26 aprilie 2006).

483. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 445, 26 aprilie 2006).

484. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 447, 27 aprilie 2006).

485. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la importul stabilografului computerizat Стабилан-01" pentru Societatea republicană de reabilitare neurologică (nr. 449, 28 aprilie 2006).

486. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 451, 28 aprilie 2006).

487. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 452, 28 aprilie 2006).

488. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 453, 28 aprilie 2006).

489. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 454, 28 aprilie 2006).

490. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 455, 28 aprilie 2006).

491. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului privind statutul Tribunalului Economic al Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 6 iulie 1992 (nr. 457, 28 aprilie 2006).

492. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (nr. 458, 28 aprilie 2006).

493. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 459, 28 aprilie 2006).

494. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 462, 28 aprilie 2006).

495. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 464, 28 aprilie 2006).

496. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 465, 28 aprilie 2006).

497. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 466, 28 aprilie 2006).

498. Hotărîre cu privire la noile condiții de acordare a burselor elevilor talentați din liceele-internat republicane cu profil arte și elevilor talentați din clasele IV-IX a Colegiului Național de Coregrafie (nr. 467, 2 mai 2006).

499. Dispoziție (nr. 34-d, 26 aprilie 2006).

500. Dispoziție (nr. 36-d, 27 aprilie 2006).

501. Dispoziție (nr. 38-d, 28 aprilie 2006).

502. Dispoziție (nr. 39-d, 28 aprilie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

256. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/1, 25 aprilie 2006).

257. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Fabrica de produse lactate din Cimișlia (nr. 25/2, 25 aprilie 2006).

258. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Tricon (nr. 26/1, 27 aprilie 2006).

259. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni de tip închis Compania Real-Registr (nr. 25/3-O, 25 aprilie 2006).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

260. Ordin privind condițiile de licențiere și listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru unele genuri de activitate (nr. 12-g, 20 februarie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

261. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a raportului privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii (nr. 110, 27 aprilie 2006).

Acte ale Comitetului Național pentru Adopții

262. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte