Nr. 75-78 19.05.2006

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui
Republicii Moldova

309. Decret pentru promulgarea Legii privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru
cereale (nr. 552-IV, 10 mai 2006).
310. Lege privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale (nr. 33-XVI,
24 februarie 2006).
311. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001
privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 553-IV, 10 mai 2006).
312. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri
de activitate (nr. 34-XVI, 24 februarie 2006).
313. Decret pentru promulgarea Legii viei și vinului (nr. 554-IV, 10 mai 2006).
314. Legea viei și vinului (nr. 57-XVI, 10 martie 2006).
315. Decret pentru promulgarea Legii apiculturii (nr. 556-IV, 11 mai 2006).
316. Legea apiculturii (nr. 70-XVI, 30 martie 2006).
317. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie
1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 555-IV, 10 mai 2006).
318. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 86-XVI, 20 aprilie 2006).
319. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.
183 privind revizuirea Convenției (revizuite) asupra protecției maternității din 1952 (nr. 561-IV, 12 mai 2006).
320. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183 privind revizuirea Convenției
(revizuite) asupra protecției maternității din 1952 (nr. 87-XVI, 20 aprilie 2006).
321. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind obținerea
pensiei de întreținere în străinătate (nr. 562-IV, 12 mai 2006).
322. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate
(nr. 88-XVI, 20 aprilie 2006).
323. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995
pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și privind
retragerea terenurilor din circuitul agricol pentru construcția Stației Meteorologice Chișinău, a stației aerologice
și a complexului administrativ (nr. 563-IV, 12 mai 2006).
324. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei
unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și privind retragerea terenurilor din
circuitul agricol pentru construcția Stației Meteorologice Chișinău, a stației aerologice și a complexului administrativ
(nr. 92-XVI, 20 aprilie 2006).
325. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil
cu echipament tehnic de televiziune) destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-
Moldova (nr. 565-IV, 13 mai 2006)
326. Lege privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic de televiziune)
destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 108-XVI, 4 mai 2006).
327. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la Institutul Național al Justiției (nr. 100-XVI, 4 mai
2006).
328. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 6 al Legii nr. 118-XV din 14 martie
2003 cu privire la Procuratură (nr. 101-XVI, 4 mai 2006).
329. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 107-XVI,
4 mai 2006).
330. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la asistența juridică internațională în materie penală
(nr. 109-XVI, 11 mai 2006).
331. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al
Republicii Moldova (nr. 110-XVI, 11 mai 2006).
332. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind statutul și modul de organizare a activității grefierilor instanț
elor judecătorești (nr. 112-XVI, 11 mai 2006).
333. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Heather M.HODGES (nr. 557-IV, 11 mai
2006).
334. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Oleg {APO{NICOV și Mihail COLIBABA (nr. 558-
IV, 11 mai 2006).
335. Decret privind conferirea de titluri onorifice domnului Vladimir RADEVICI și doamnei Lidia GU|U (nr.
559-IV, 11 mai 2006).
336. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 560-IV, 11 mai 2006).
337. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu domnului Marc {TEMBERG (nr. 564-IV, 12 mai
2006).
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova
16. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
și Corupției pe perioada martie-decembrie 2002 și trimestrul I al anului 2003 (nr. 52, 10 iulie 2003).

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

521. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială
a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Cehă (Praga, 20-21 aprilie 2006) (nr. 379, 13 aprilie 2006).
522. Hotărîre pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea
copilului din Centrul de plasament temporar (nr. 450, 28 aprilie 2006).
523. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlor Ion ABABII, ministru al sănătății și protecției sociale
și Anatolie GORODENCO, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 477, 4 mai 2006).
524. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru participare la ședința creditorilor Clubului de la
Paris, care va avea loc în perioada 10-12 mai 2006 la Paris (nr. 478, 4 mai 2006).
525. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1152 din 2 septembrie
2002 (nr. 479, 4 mai 2006).
526. Hotărîre privind acordarea unor ajutoare umanitare (nr. 480, 5 mai 2006).
527. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului (nr. 481, 10 mai 2006).
528. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.
547 din 7 iunie 2005 (nr. 482, 10 mai 2006).
529. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 3 mai 1996 (nr. 484, 11 mai 2006).
530. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri
al Republicii Moldova și Serviciul de Pază a Frontierei al Republicii Ungare (nr. 485, 11 mai 2006).
531. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Andrei NEGU|A din funcția de Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, precum și din funcția deținută prin cumul de Ambasador
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 486, 11 mai 2006).
532. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iacob TIMCIUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotenț
iar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 487, 11 mai 2006)
533. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul finanțelor
publice între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Polone (nr. 488,
11 mai 2006).
534. Hotărîre cu privire la aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. despre
Planul comun de acțiuni al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în legătură cu comemorarea
celei de-a 20-a aniversări a avariei de la CAE Cernobîl, semnată la Tbilisi la 3 iunie 2005 (nr. 489, 11 mai 2006).
535. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Alexei TULBURE din funcția de Reprezentant Permanent al
Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 490, 11 mai 2006).
536. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Mihail MANOLI din funcția de Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova
pe lîngă Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, precum și din funcția deținută prin cumul de Ambasador
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada și Statele Unite Mexicane (nr. 491, 11 mai 2006).
537. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Vsevolod GRIGORE din funcția de Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Moldova, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor
Unite (nr. 492, 11 mai 2006).
538. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative primului președinte al Curții Constituționale, Pavel Barbalat
(nr. 493, 11 mai 2006).
539. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1393 din
27 decembrie 2005 (nr. 494, 11 mai 2006).
540. Hotărîre cu privire la transmiterea unei subdiviziuni (nr. 495, 11 mai 2006).
541. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
(nr. 496, 11 mai 2006).
542. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 186 al Codului de procedură
penală (nr. 497, 11 mai 2006).
543. Hotărîre cu privire la transmiterea gratuită a unei linii electrice de iluminare (nr. 498, 11 mai 2006).
544. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Federației Ruse privind reglementarea problemelor aferente datoriei de stat valutare interne a fostei
URSS (nr. 499, 11 mai 2006).
545. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerț
ului (nr. 500, 11 mai 2006).
546. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor
acte normative (nr. 501, 11 mai 2006).
547. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 46 alin. (3) din
Codul electoral (nr. 502, 11 mai 2006).
548. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova cu privire la instituirea
Ambasadei Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt (nr. 503, 11 mai 2006)
549. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei cu privire
la cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică, semnat la București, la 16 noiembrie 2005 (nr. 504,
11 mai 2006).
550. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea anexei nr. 1 la
Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 505, 11 mai 2006).
551. Hotărîre privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale
(nr. 506, 11 mai 2006).
552. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 507, 11 mai 2006).
553. Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată și a tarifelor la acestea,
precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor
Ministerului Afacerilor Interne (nr. 508, 11 mai 2006).
554. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la importul unor microbuze dotate cu rampe și
dispozitive pentru transportarea invalizilor în cărucior (nr. 509, 12 mai 2006).
555. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2006
(nr. 510, 13 mai 2006).
556. Hotărîre cu privire la aprobarea Convenției sanitare veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Azerbaidjan, semnată la 21 aprilie 2005 la Chișinău (nr. 511, 13 mai 2006).
557. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind dezvoltarea cooperării
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia, semnat la 3 aprilie 2006 la Chișinău (nr. 512,
13 mai 2006).
558. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 513, 13 mai 2006) .
559. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al
Republicii Letonia cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la 3 aprilie 2006 la Chișinău (nr. 514, 13
mai 2006).
560. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 515, 13 mai 2006).
561. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru
problemele victimelor represiunilor politice (nr. 516, 13 mai 2006).
562. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern
(nr. 517, 13 mai 2006).
563. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din
3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea
război mondial și a familiilor lor (nr. 518, 13 mai 2006).
564. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 519, 15 mai 2006).
565. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind
cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului
și a altor tipuri de infracțiuni grave, semnat la Chișinău la 16 februarie 2006 (nr. 522, 15 mai 2006).
566. Hotărîre privind salarizarea funcționarilor publici și persoanelor care efectuează deservirea tehnică (nr.
525, 16 mai 2006).
567. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei FURCULI|A Feodosia (nr. 528, 17 mai 2006).

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Biroului Național de Statistică

269. Indicii prețurilor de consum al populației.
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și
Informatică
270. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă (nr. 05, 12 mai 2006).
Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile
271. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-AAII - Investigarea accidentelor și
incidentelor aeronautice produse cu aeronavele civile ale Republicii Moldova (nr. 42/GEN, 25 aprilie 2006).
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
272. Ordin (nr. 82, 2 mai 2006).
Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
273. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor
cu pachetele unice de valori mobiliare (nr. 26/5, 27 aprilie 2006).
274. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Avicola-
Vadul-lui-Vodă (nr. 27/1, 11 mai 2006).
275. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la
repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 28/1, 13 mai 2006).
276. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/10 din 21.04.2005
cu privire la componența Comisiei de atestare pentru certificarea specialiștilor pieței valorilor mobiliare (nr. 28/2,
13 mai 2006).
277. Ordonanță cu privre la blocarea contului personal în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății
pe acțiuni Agrocon-1 (nr. 27/2-O, 11 mai 2006).