Nr. 79-82 26.05.2006

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale
Președintelui Republicii Moldova

338. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Convenția pentru instituirea
Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (nr. 567-IV, 18 mai 2006).
339. Lege pentru acceptarea amendamentelor la Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale (nr. 89-XVI, 20 aprilie 2006).
340. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la unele tratate internaționale
administrate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (nr. 568-IV, 18 mai 2006).
341. Lege pentru acceptarea amendamentelor la unele tratate internaționale administrate de Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale (nr. 90-XVI, 20 aprilie 2006).
342. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003
cu privire la veterani (nr. 569-IV, 18 mai 2006).
343. Lege pentru completarea articolului 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 105-
XVI, 4 mai 2006).
344. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind fondul piscicol, pescuitul și conservarea resurselor biologice
acvatice (nr. 102-XVI, 4 mai 2006).
345. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004
privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 103-XVI, 4 mai 2006).
346. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 10-XVI din 31
martie 2005 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 113-XVI, 18
mai 2006).
347. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie
1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 123-XVI, 18 mai 2006).
348. Hotărîre privind desemnarea unei comisii responsabile de examinarea proiectelor de lege pentru
modificarea articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (nr. 125-XVI, 18 mai 2006).
349. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 1551 din Codul cu privire la contravenț
iile administrative (nr. 126-XVI, 18 mai 2006).
350. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Samoil ZARNI|CHI (nr. 566-IV, 17 mai
2006).
351. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei și comerțului
(nr. 570-IV, 18 mai 2006).
352. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasili PANCIUC (nr. 571-IV, 18 mai 2006).
353. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt (nr. 572-IV, 19 mai
2006).
354. Decret privind numirea domnului Iacov TIMCIUC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar
al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr. 573-IV, 19 mai 2006).
355. Decret privind rechemarea domnului Mihail MANOLI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotenț
iar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în Canada și în Statele Unite Mexicane și din funcția de
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional (nr. 574-
IV, 19 mai 2006).
356. Decret privind rechemarea domnului Vsevolod GRIGORE din funcția de Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Moldova, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor
Unite (nr. 575-IV, 19 mai 2006).
357. Decret privind rechemarea domnului Alexei TULBURE din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii
Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 576-IV, 19 mai 2006).
358. Decret privind rechemarea domnului Andrei NEGU|A din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotenț
iar al Republicii Moldova în Republica Franceză și în Regatul Spaniei (nr. 577-IV, 19 mai 2006)...
359. Decret privind conferirea de titluri onorifice doamnelor Irina CIOBANU-SUHOMLIN și Elena ABRAMOVICI
(nr. 578-IV, 22 mai 2006).
360. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Nicolae CIORNÎI (nr. 579-IV, 22 mai 2006).
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova
17. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare a Aparatului Parlamentului pe anul 2002 (nr. 55, 10 iulie
2003).

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

568. Hotărîre privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituț
iile sociale (nr. 520, 15 mai 2006).
569. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea inginerilor cadastrali (nr. 524, 16 mai
2006).
570. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
(nr. 526, 16 mai 2006).
571. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la
contravențiile administrative (nr. 527, 17 mai 2006).
572. Hotărîre privind acțiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administrației publice
(nr. 529, 17 mai 2006).
573. Hotărîre cu privire la proiectarea și construcția complexului Stadionul Central în municipiul Chișinău
(nr. 530, 18 mai 2006)...
574. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 146-XIII din
16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 531, 18 mai 2006)...
575. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea
domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state din regiunea Mării
Baltice și Mării Negre (Republica Lituania, Vilnius, 4 mai 2006) (nr. 532, 18 mai 2006).
576. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la folosirea și protecția emblemei protecției civile
pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 537, 19 mai 2006).
577. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului penal
(nr. 538, 19 mai 2006).
578. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului
cu privire la contravențiile administrative și a Legii cu privire la Procuratură (nr. 539, 19 mai 2006).......
579. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanțare pentru
dezvoltare (al doilea Proiect de Investiții și Servicii Rurale) între Republica Moldova și Asociația Internațională
pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 13 aprilie 2006 (nr. 540, 19 mai 2006).
580. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Raportului
despre executarea bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 541, 19 mai 2006).
581. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei la Titlul IV al Codului
fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 542, 19 mai 2006).
582. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 103 al
Codului fiscal (nr. 543, 19 mai 2006).
583. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între organele operative
ale autorităților grănicerești ale statelor-membre GUAM (nr. 547, 19 mai 2006).
584. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea anexelor la Legea
regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 548, 19 mai 2006).
585. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în
perioada de toamnă-iarnă 2006-2007 (nr. 551, 19 mai 2006).
586. Hotărîre cu privire la totalurile Concursului republican Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată
localitate (nr. 552, 19 mai 2006).
587. Hotărîre cu privire la atribuirea, modificarea destinației și schimbul terenurilor (nr. 553, 19 mai 2006).
588. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale Serviciului Grăniceri (nr. 556, 22 mai 2006).
589. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.
261 din 9 martie 2005 (nr. 557, 22 mai 2006).
590. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 558, 22 mai 2006)...
591. Hotărîre cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat (nr. 562, 22 mai
2006).
592. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 25 august
2005 (nr. 565, 22 mai 2006).
593. Hotărîre cu privire la transmiterea unei clădiri (nr. 566, 22 mai 2006).
594. Hotărîre cu privire la Premiul de Stat (nr. 569, 23 mai 2006)
595. Dispoziție (nr. 45-d, 17 mai 2006).
596. Dispoziție (nr. 46-d, 19 mai 2006).
597. Dispoziție (nr. 47-d, 22 mai 2006).

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

278. Ordin cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 103, 9 decembrie
2005).
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
279. Ordin privind modificarea ordinului IFPS nr. 218 din 30.12.2005 (nr. 91, 12 mai 2006).
Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și
Fondurilor Nestatale de Pensii
280. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor și rezervelor de asigurare (în redacție nouă)
(nr. 34, 9 martie 2006).
.
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
281. Ordin cu privire la aprobarea documentelor ce țin de implementarea evidenței individuale în sistemul public
de asigurări sociale și instrucțiunile lor de completare .
Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
282. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 18 mai 2006).
283. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste
pe piața valorilor mobiliare - de underwriting, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată Finmarket-Service
(nr. 29/2, 18 mai 2006).
284. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Agrocon-1
(nr. 29/3, 18 mai 2006).
285. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului operațiunilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe
acțiuni Ciment (nr. 29/4, 18 mai 2006).
286. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la bugetul Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare pentru anul 2006, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 306-XVI din 01.12.2005 (nr. 29/5, 18 mai
2006).
287. Hotărîre privind instituirea Diplomei de onoare a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și aprobarea
Regulamentului cu privire la Diploma de onoare a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 29/7, 18 mai
2006).
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
288. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative
(nr. 129, 18 mai 2006).