Nr. 83-86 02.06.2006

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui

Republicii Moldova

361.nbsp; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova
(nr. 587-IV, 26 mai 2006)

362.nbsp; Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 8-XVI, 9 februarie
2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

363.nbsp; Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigu-
rarea sanitaro-epidemiologică a populației (nr. 581 -IV, 24 mai 2006)

364.nbsp; Lege pentru completarea Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică
a populației (nr. 99-XVI, 27 aprilie 2006)

365.nbsp; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 589-IV, 26 mai 2006)

366.nbsp; Lege pentru modificarea și completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la
Guvern (nr. 114-XVI, 18 mai 2006)

367.nbsp; Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 461
-XV
din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 582-IV, 24
mai 2006)

368.nbsp; Lege privind modificarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 461-XVdin 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 122-XVI, 18mai2006)

369.nbsp; Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule dotate cu rampe și dispozitive pentru
transportarea invalizilor în cărucior (nr. 580-IV, 24 mai 2006)

370.nbsp; Lege privind importul unor autovehicule dotate cu rampe și dispozitive pentru transportarea invalizilor în
cărucior (nr. 124-XVI, 18 mai 2006)

371.nbsp; Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 116-XVI,
18mai 2006)

372.nbsp; Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995
cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 121
-XVI, 18 mai 2006)

373.nbsp; Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la medierea în cauze penale (nr. 127-XVI, 25 mai 2006).

374.nbsp; Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 133-XVI,
25 mai 2006)

375.nbsp; Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vasile COL|A și Mihail RUSU (nr. 583-IV, 24 mai
2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

376.nbsp; Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 584-IV, 24 mai 2006)

377.nbsp; Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Igor CORMAN (nr. 585-IV, 24 mai 2006).

nbsp;

378.nbsp;nbsp; Decret privind numirea domnului Vitalie VRABIE în funcția de ministru al administrației publice locale
(nr. 586-IV, 25 mai 2006

379.nbsp;nbsp; Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihail MOGOREAN (nr. 588-IV, 26 mai
2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

380.nbsp;nbsp; Decret privind eliberarea domnului Constantin PLATON din funcția de judecător asistent la Curtea Su-
premă de Justiție (nr. 590-IV, 26 mai 2006)

381.nbsp;nbsp; Decret privind eliberarea domnului Ion PAVALACHE din funcția de judecător asistent la Curtea Supremă
de Justiție (nr. 591-IV, 26 mai 2006)

382.nbsp;nbsp; Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind regulile temporare de deter-
minare a țării de origine a mărfurilor statelor membre ale GUAM la Acordul cu privire la crearea zonei de comerț
liber între statele membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 592-IV, 29 mai 2006)

383.nbsp;nbsp; Decret privind conferirea medaliei "Pentru Vitejie" domnului Serghei GRANATОRI (nr. 593-IV, 30 mai
2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare a Aparatului Președintelui Republicii Moldova pe anul 2002
(nr. 56, 11 iulie 2003)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

598.nbsp; Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail POP, ministru al finanțelor (nr. 301, 22 martie
2006)
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

599.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea
domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de stat și de guvern ai Proce-
sului de Cooperare în Europa de Sud-Est (Republica Elenă, Thessaloniki, 4 mai 2006) (NULL, 28 aprilie 2006).

600.nbsp; Hotărîre cu privire la Strategia de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2006-
2008 (nr. 521, 15 mai 2006)

601.nbsp; Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare în domeniul economic
și tehnic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 544, 19 mai 2006).nbsp; ..

602.nbsp; Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Оnțelegerii, întocmite prin schimb de note, privind
confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova și Republica Slovacă a tratatelor încheiate între fosta

Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste și fosta Republică Socialistă Cehoslovacia (nr. 545, 19 mai 2006).nbsp; .

603.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare între autoritățile de pază a frontierei de state
ale statelor-membre GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003 (nr. 546, 19 mai 2006)

604.nbsp; Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la
contravențiile administrative și a Codului penal (nr. 549, 19 mai 2006)

605.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 550,
19 mai 2006)

606.nbsp; Hotărîre privind aprobarea Programului de consolidare a terenurilor agricole (nr. 554, 22 mai 2006).

607.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1151 din 2 septembrie 2002 (nr. 555, 22 mai 2006)

608.nbsp; Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 559, 22 mai 2006)

609.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV
din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 560, 22 mai 2006). ..

610.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale
nr. 547-XVdin 25 decembrie 2003 (nr. 561, 22 mai 2006)

611.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului-pilot de dotare cu dispozitive medicale a instituțiilor medico-
sanitare publice din raioanele Călărași, Glodeni și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Ceadîr-Lunga) (nr.
563, 22 mai 2006)

612.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 9 din
Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr.
567, 22mai 2006)

613.nbsp; Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
(nr. 568, 22 mai 2006)

614.nbsp; Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii
nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 570, 23 mai 2006)

615.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 376 din 6 iunie 1995 (nr. 571, 23 mai 2006)

616.nbsp; Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 572, 24 mai 2006)

617.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației tripartite moldave pentru participare
la cea de-a 95-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 573, 25 mai 2006)

618.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mij-
loacelor speciale provenite din vînzarea biletelor de avion oamenilor de afaceri din țară, membri ai delegațiilor
oficiale ale Republicii Moldova peste hotare (nr. 575, 25 mai 2006)

619.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica
Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, semnat la Roma la 21 februarie 2006 (nr. 576,
25 mai 2006)
620.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor la Acordul pri-
vind colaborarea în domeniul migrației forței de muncă și protecției sociale a lucrătorilor migranți din 15 aprilie
1994, semnat la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 577, 25 mai 2006)

621.nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 17 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr.
578, 25 mai 2006)

622.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 579,
25 mai 2006)

623.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului
penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 580, 25 mai 2006)

624.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor
pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă (nr. 581, 25 mai 2006)

625.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legi-
slative (nr. 582, 25 mai 2006)

626.nbsp; Hotărîre privind repartizarea alocațiilor pentru majorarea salariilor angajaților din instituțiile finanțate de
la bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 586, 29 mai 2006)

627.nbsp; Hotărîre cu privire la optimizarea relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Latină
(nr. 590, 29 mai 2006)

628.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării
Naționale al Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 593, 29 mai 2006)

629.nbsp; Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 594, 29 mai 2006)

630.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Acordul de parteneriat
între Guvern și Academia de {tiințe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 80 din
28 ianuarie 2005 (nr. 600, 29 mai 2006)

631.nbsp; Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 601, 29 mai 2006)

632.nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1071 din 10 octombrie 2005 (nr. 602, 29 mai
2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

633.nbsp; Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea gratuită a pensionarilor și invalizilor cu
deficiențe de văz din republică cu ochelari, pentru anii 2006-2007 (nr. 603, 29 mai 2006)

634.nbsp; Hotărîre cu privire la sărbătorirea a 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 606, 29 mai 2006).

635.nbsp; Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 610, 29 mai 2006)

636.nbsp; Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 (nr. 611, 29 mai 2006)


637.nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 612, 29 mai 2006)

638.nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la numirea doamnei Natalia GHERMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Mol-
dova în Republica Finlanda, prin cumul, cu reședința la Stockholm (nr. 613, 29 mai 2006)

639.nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar
al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii
Moldova în Republica Arabă Egipt, prin cumul, cu reședința la Ankara (nr. 615, 30 mai 2006)

640.nbsp;nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la organizareanbsp; și desfășurarea
activității turistice în Republica Moldova (nr. 617, 30 mai 2006)

641.nbsp;nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la învățămîntul postuniversitar specializat prin mas-
terat în anul 2006, cu finanțare bugetară (nr. 621, 31 mai 2006)

642.nbsp;nbsp; Dispoziție (nr. 48-d, 22 mai 2006)

643.nbsp;nbsp; Dispoziție (nr. 49-d, 24 mai 2006).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

289. Ordin privind actualizarea listei tipurilor de documente admisibile în cadrul SISF (nr. 88, 10 mai 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

290.nbsp; Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.
17/6, din 28.06.2001 (nr. 25/4, 25 aprilie 2006)

291.nbsp; Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/1, 25 mai 2006)

292.nbsp; Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni "Natura" (nr. 30/2, 25 mai 2006).

293.nbsp; Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Orhei-
Vit" (nr. 30/3, 25 mai 2006)

294.nbsp; Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Оntre-
prinderea de deservire tehnică Bardar" (nr. 30/4, 25 mai 2006)

295.nbsp; Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Casa
de comerț "1000 de mărunțișuri" (nr. 30/5, 25 mai 2006)

296.nbsp; Hotărîre cu privire la rezultatele verificării corectitudinii tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale Societății pe
acțiuni "Tomai-Vinex" (nr. 30/6, 25 mai 2006)

297.nbsp; Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al activității administratorilor fiduciari (nr. 30/8, 25
mai 2006)

298.nbsp; Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al activității fondurilor de investiții în proces de reor-
ganizare (nr. 30/9, 25 mai 2006)

299.nbsp; Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare (nr. 30/10, 25
mai 2006)

300.nbsp; Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea Depozitarului Național
de Valori Mobiliare (nr. 30/11, 25 mai 2006)

301.nbsp; Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al activității fondurilor de investiții în proces de
lichidare din proprie inițiativă (nr. 29/6-O, 18 mai 2006)

302.nbsp; Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale
Societății pe acțiuni "Tomai-Vinex" (nr. 30/7-O, 25 mai 2006)