Nr. 91-94 16.06.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

408. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind asistența juridică garantată de stat (nr. 135-XVI, 2 iunie 2006).

409. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, precum și a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel ramural și teritorial (nr. 142-XVI, 2 iunie 2006).

410. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 144-XVI, 2 iunie 2006).

411. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la sistemul de executare silită (nr. 153-XVI, 8 iunie 2006).

412. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 154-XVI, 8 iunie 2006).

413. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 155-XVI, 8 iunie 2006).

414. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari ai Serviciului Grăniceri (nr. 604-IV, 8 iunie 2006).

415. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Larisa SLAVCENCO (nr. 605-IV, 8 iunie 2006).

416. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Constantin SOLTAN (nr. 606-IV, 8 iunie 2006).

417. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnilor Ionel HAIDUC, Vladislav HOMICI și Janusz LIPKOWSKI (nr. 608-IV, 9 iunie 2006).nbsp;

418. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de savanți de la Academia de {tiințe a Moldovei (nr. 609-IV, 9 iunie 2006).

419. Decret privind numirea doamnei Natalia GHERMAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda (nr. 610-IV, 9 iunie 2006).

420. Decret privind numirea domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Arabă Egipt (nr. 611-IV, 9 iunie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării patrimoniului public la unele întreprinderi din complexul energetic în perioada anilor 2003-2004 (nr. 92, 27 decembrie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

674. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a Domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Federală Germania (Berlin, 15 mai, Stuttgart, 16 mai 2006) (nr. 533, 19 mai 2006).

675. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea Domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state din Europa Centrală (Republica Bulgaria, Varna, 19 mai 2006) (nr. 534, 19 mai 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

676. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați (nr. 583, 26 mai 2006).

677. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind prelungirea termenului de plată a drepturilor de import la 4057,934 dal distilate de vin importate pentru Î.M. "Vinăria-Bardar" S.A. (nr. 627, 2 iunie 2006).

678. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1184 din 30 septembrie 2003 (nr. 628, 2 iunie 2006).

679. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 629, 2 iunie 2006).

680. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind statutul ofițerului de urmărire penală (nr. 630, 2 iunie 2006).

681. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Ucrainei în domeniul asigurării logistice a trupelor, semnat la Chișinău la 2 noiembrie 1995 (nr. 631, 2 iunie 2006).

682. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 (nr. 632, 5 iunie 2006).

683. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 633, 5 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

684 Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 634, 5 iunie 2006).

685. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 348 din 7 aprilie 2006 (nr. 635, 5 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

686. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind identificarea și înregistrarea animalelor în Republica Moldova (nr. 636, 5 iunie 2006). nbsp;

687. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 637, 5 iunie 2006).

688. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (nr. 638, 5 iunie 2006).

689. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 647, 12 iunie 2006).

690. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea Domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state GUAM (Ucraina, Kiev, 23 mai 2006) (nr. 648, 12 iunie 2006).

691. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la medierea în cauzele civile (nr. 649, 12 iunie 2006).

692. Hotărîre privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice (nr. 650, 12 iunie 2006).

693. Hotărîre cu privire la modalitatea de transmitere a atribuțiilor de privatizare a fondului de locuințe (nr. 651, 12 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

694. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Boris GAMURARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 652, 12 iunie 2006).

695. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la Reuniunea șefilor de guverne privind extinderea simultană și introducerea amendamentelor în Acordul de liber schimb din Europa Centrală (București, Rom`nia, 6 aprilie 2006) (nr. 653, 12 iunie 2006).

696.Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 7 iunie 2005 (nr. 657, 14 iunie 2006).

697.Hotărîre cu privire la utilizarea benzii de frecvențe 450 MHz pentru serviciile de telefonie mobilă celulară în standardul CDMA și stabilirea taxei pentru eliberarea licențeinbsp; (nr. 658, 14 iunie 2006).

697. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui B+TRÎNCEA Nicolaenbsp; (nr. 659, 14 iunie 2006).

696. Dispoziție (nr. 52-d, 6 iunie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Biroului Național de Statistică

319. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

320. Ordin (nr. 58, 5 mai 2006).

321. Ordin (nr. 61, 10 mai 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

322. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 8 iunie 2006).

323. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru activitatea organizației de autoreglementare Societății pe acțiuni "Bursa de Valori a Moldovei" (nr. 32/2, 8 iunie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

324. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind lucrările de secretariat în Comisia Electorală Centrală
(nr. 228, 16 mai 2006).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

325. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 15-A din 12.01.05 și Ordinului nr. 43-A din 18.03.05 (nr. 68-A, 1 martie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

325a. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției de vicepreședinte în unele judecătorii (nr. 119/9, 30 mai 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

326. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 145, 8 iunie 2006).

327. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 147, 8 iunie 2006).

328. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor și formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc) (nr. 148, 8 iunie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte