Nr. 95-97 23.06.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

421. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 613-IV, 15 iunie 2006).

422. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 130-XVI, 25 mai 2006).

423. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de finanțare pentru dezvoltare (al doilea Proiect de investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 620-IV, 19 iunie 2006).

424. Lege privind ratificarea Acordului de finanțare pentru dezvoltare (al doilea Proiect de investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 157-XVI, 8 iunie 2006).

425. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 621-IV, 19 iunie 2006).

426. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (nr. 158-XVI, 8 iunie 2006).

427. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii cu privire la Procuratură (nr. 136-XVI, 2 iunie 2006).

428. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 137-XVI, 2 iunie 2006).

429. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 146-XVI, 2 iunie 2006).

430. Hotărîre privind completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 159-XVI, 8 iunie 2006).

431. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru completarea articolului 103 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 160-XVI, 8 iunie 2006).

432. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 161-XVI, 8 iunie 2006).

433. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind interpretarea punctului 5 din notele la anexa titlului IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 162-XVI, 8 iunie 2006).

434. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 164-XVI, 15 iunie 2006).

435. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației din 1 ianuarie 2003, unor contribuabili care nu au datorii la plata salariului și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 170-XVI, 15 iunie 2006).

436. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților la bugetul asigurărilor sociale de stat unor contribuabili care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (nr. 171-XVI, 15 iunie 2006).

437. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 4 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 172-XVI, 15 iunie 2006).

438. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 173-XVI, 15 iunie 2006).

439. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Victor COSTA{ și doamnei Maria DUCA (nr. 612-IV, 15 iunie 2006).

440. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 614-IV, 15 iunie 2006).

441. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 615-IV, 15 iunie 2006).

442. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 616-IV, 15 iunie 2006).

443. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 617-IV, 15 iunie 2006).

444. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 618-IV, 15 iunie 2006).

445. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Demian CARASENI (nr. 619-IV, 16 iunie 2006).

446. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULI|A, director general al Serviciului Vamal (nr. 622-IV, 19 iunie 2006). nbsp;

447. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Valerian LOZANU (nr. 623-IV, 19 iunie 2006).

448. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Nina COSTIUC (nr. 624-IV, 19 iunie 2006).

449. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Pavel MARCENCO (nr. 625-IV, 19 iunie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind raportul asupra eficienței utilizării și gestionării patrimoniului public de către Departamentul Agroindustrial "Moldova-Tutun" și unele întreprinderi din complexul tutungeriei în perioada anilor 2003-2004 (nr. 11, 7 aprilie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

700. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 639, 5 iunie 2006).

701. Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor și a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 (nr. 641, 7 iunie 2006).

702. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (nr. 642, 7 iunie 2006).

703. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la anularea datoriilor istorice ale Î.S. "Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici" (nr. 643, 7 iunie 2006).

704. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare (nr. 644, 7 iunie 2006).

705. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 860 din 16 august 2005 (nr. 645, 8 iunie 2006).

706. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 654, 14 iunie 2006).

707. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, la lucrările ședinței Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene pentru colaborare comercial-economică (29 mai 2006, or. Kiev, Ucraina) (nr. 655, 14 iunie 2006).

708. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, la Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parteneriat (5 iunie 2006, or. București) (nr. 656, 14 iunie 2006).

709. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a obiectului exproprierii (nr. 660, 15 iunie 2006).

710. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail POP, ministru al finanțelor (nr. 661, 15 iunie 2006).

711. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (nr. 662, 15 iunie 2006).

712. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Centrale de Rechiziții (nr. 663, 16 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

713. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova "Cu privire la instituirea Ambasadei Republicii Moldova în Georgia" (nr. 664, 16 iunie 2006).

714. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare (nr. 665, 16 iunie 2006).

715. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurări (în redacție nouă) (nr. 666, 16 iunie 2006).

716. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 667, 16 iunie 2006).

717. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului "Cu privire la constituirea rețelei punctelor naționale de contact în domeniul asistenței juridice internaționale" (nr. 669, 19 iunie 2006).

718. Hotărîre cu privire la construcția complexului de studii al Colegiului Național de Coregrafie (nr. 670, 19 iunie 2006).

719. Hotărîre privind instalarea în or. Cimișlia a monumentului domnitorului {tefan cel Mare și Sfînt (nr. 671, 19 iunie 2006).

720. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 673, 19 iunie 2006).

721. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor și clădirilor pentru misiunile diplomatice, semnat la Ankara la 8 februarie 2006 (nr. 674, 19 iunie 2006).

722. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Rîșcani și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 690, 20 iunie 2006).

723. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Economiei și Comerțuluinbsp; în anul 2005 și trimestrul I al anului 2006 (nr. 693, 21 iunie 2006)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

724. Dispoziție (nr. 55-d, 15 iunie 2006).

725. Dispoziție (nr. 56-d, 19 iunie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

329. Ordin cu privire la încetarea activității notariale a notarului privat Luca Petru, teritoriul de activitate r-nul Edineț (nr. 182, 6 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

330. Ordin cu privire la încetarea activității notariale a notarului privat Antoficiuc Alexandru, teritoriul de activitate r-nul Edineț (nr. 183, 6 iunie 2006).

331. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Hrolovici Lidia, teritoriul de activitate r-nul Dubăsari (nr. 185, 6 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

332. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Marin Alexandru, mun. Chișinău (nr. 186, 6 iunie 2006).

333. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Anghel Ana, teritoriul de activitate r-nul Orhei (nr. 187, 6 iunie 2006).nbsp;nbsp;

334. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Golubciuc Ala, mun. Chișinău (nr. 188, 6 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

335. Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului de viață al software-ului" RT 38370656 - 002:2006 (nr. 78, 1 iunie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

336. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 30/12, 25 mai 2006).

337. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni "Fincom" (nr. 32/3, 8 iunie 2006).

338. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Indicațiilor metodice cu privire la repartizarea acțiunilor (cotelor de participare) nerealizate ale întreprinderilor din portofoliul fondurilor de investiții aflate în proces de lichidare (nr. 32/6, 8 iunie 2006).

339. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 32/7, 8 iunie 2006).

340. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării corectitudinii îndeplinirii încheierii judecătoriei sectorului Rîșcani din 21.04.2006 de către Registratorul Independent "Registru" SA (nr. 33/1, 12 iunie 2006).

341. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 15 iunie 2006).

342. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Societății cu răspundere limitată "Bartol Consulting" pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele (nr. 34/2, 15 iunie 2006).

343. Hotărîre privind modificarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară (nr. 34/4, 15 iunie 2006).

344. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de control Societatea cu răspundere limitată "Scorpioil-Cinci" în registrul acționarilor Societății pe acțiuni "Fabrica de conserve Olănești" (nr. 32/4-O, 8 iunie 2006).

345. Ordonanță cu privire la deblocarea contului personal al posesorului pachetului de control Compania de holding "Sovtransavto" SA în registrul acționarilor întreprinderii ruse "Sovtransavto-Chișinău" SA (nr. 32/5-O, 8 iunie 2006).

346. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată SVM "Iuventus-DS" (nr. 33/2-O, 12 iunie 2006).

347. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni "D-NICA Depozitarul Fondului" (nr. 34/3-O, 15 iunie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

348. Hotărîre cu privire la cadre (nr. 239, 6 iunie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

349. Decizie despre bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 24 din 20 aprilie 2006 (nr. 28, 13 iunie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte