Nr. 98-101 30.06.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

450. Decret pentru promulgarea Legii privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (nr. 640-IV, 26 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

451. Lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (nr. 111-XVI, 11 mai 2006).

452. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 641-IV, 26 iunie 2006).

453. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 139-XVI, 2 iunie 2006).

454. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (nr. 627-IV, 20 iunie 2006).

455. Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (nr. 143-XVI, 2 iunie 2006). nbsp;

456. Decret pentru promulgarea Legii privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor de calitate superioară, proprietate privată a Întreprinderii cu capital străin "Mold Itera Energy"-S.R.L., pentru construcția unei centrale electrice în hotarele administrativ-teritoriale ale comunei Burlăceni, raionul Cahul (nr. 635-IV, 23 iunie 2006).

457. Lege privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor de calitate superioară, proprietate privată a Întreprinderii cu capital străin "Mold Itera Energy"-S.R.L., pentru construcția unei centrale electrice în hotarele administrativ-teritoriale ale comunei Burlăceni, raionul Cahul (nr. 147-XVI, 2 iunie 2006).

458. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 628-IV, 20 iunie 2006).

459. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 148-XVI, 8 iunie 2006).

460. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 636-IV, 23 iunie 2006).

461. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 150-XVI, 8 iunie 2006).

462. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 25 din Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (nr. 637-IV, 23 iunie 2006).

463. Lege pentru completarea articolului 25 din Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională (nr. 156-XVI, 8 iunie 2006). nbsp;

464. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind dezvoltarea cooperării dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia (nr. 642-IV, 26 iunie 2006).

465. Lege pentru ratificarea Acordului privind dezvoltarea cooperării dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia (nr. 166-XVI, 15 iunie 2006).

466. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea și modificarea Codului subsolului nr. 1511-XII din 15 iunie 1993 (nr. 163-XVI, 15 iunie 2006).

467. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 167-XVI, 15 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

468. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 175-XVI, 15 iunie 2006).

469. Hotărîre pentru aprobarea Raportului asupra executării bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 180-XVI, 22 iunie 2006).

470. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului John H. WINANT (nr. 626-IV, 20 iunie 2006).

471. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Maria BULAT (nr. 629-IV, 20 iunie 2006).

472. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Maria CRAVCENCO (nr. 630-IV, 20 iunie 2006).

473. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Pavel EREMIA (nr. 631-IV, 20 iunie 2006).

474. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului William HILL (nr. 632-IV, 23 iunie 2006).

475. Decret privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă" domnului Valeriu JEREGHI (nr. 633-IV, 23 iunie 2006).

476. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Valeriu CHEABURU (nr. 634-IV, 23 iunie 2006).

477. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Filip GORNEA (nr. 638-IV, 23 iunie 2006).

478. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Chiril PORT (nr. 639-IV, 23 iunie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 61-XV din 21 februarie 2003 "Pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000" (nr. 10, 20 iunie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind raportul asupra utilizării mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar în anul 2005 (nr. 15, 17 aprilie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

726. Hotărîre privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet (nr. 668, 19 iunie 2006).

727. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 7 septembrie 2001 (nr. 672, 19 iunie 2006).

728. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Republica Moldova și Regatul Spaniei, semnat la Chișinău la 11 mai 2006 (nr. 675, 19 iunie 2006).

729. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 676, 19 iunie 2006).

730. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 677, 19 iunie 2006).

731. Hotărîre cu privire la transmiterea unui autobuz de serviciu (nr. 678, 19 iunie 2006).

732. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 679, 19 iunie 2006).

733. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 680, 19 iunie 2006).

734. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 681, 19 iunie 2006).

735. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 682, 19 iunie 2006).

736. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 684, 19 iunie 2006).

737. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 685, 20 iunie 2006).

738. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 686, 20 iunie 2006).

739. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 687, 20 iunie 2006).

740. Hotărîre cu privire la expertiza medicală a vitalității (nr. 688, 20 iunie 2006).

741. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între ministerele afacerilor externe ale statelor-membre GUAM privind pregătirea funcționarilor diplomatici (nr. 689, 20 iunie 2006).

742. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Nomenclatorul specialităților științifice (nr. 692, 20 iunie 2006).

743. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 26 al Legii despre statutul deputatului în Parlament nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 (nr. 694, 22 iunie 2006).

744. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SEMENOVCHER Igor (nr. 695, 22 iunie 2006).

745. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui IZBÎNDA Anatolie (nr. 696, 22 iunie 2006).

746. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de acțiuni prioritare pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere pe termen scurt - anii 2003-2004 și pe termen lung - pînă în anul 2008 (nr. 697, 22 iunie 2006).

747. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 699, 22 iunie 2006).

748. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 727 din 20 iulie 2005 (nr. 700, 23 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

749. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 701, 23 iunie 2006).

750. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului titlului IX al Codului fiscal și al legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (nr. 702, 23 iunie 2006).

751. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 703, 23 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

752. Hotărîre cu privire la lichidarea consecințelor eroziunii solului și a alunecărilor de teren (nr. 704, 23 iunie 2006).

753. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului exportului temporar al vagoanelor (nr. 705, 23 iunie 2006).

754. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea culturală și științifică, semnat la Chișinău la 10 decembrie 1997 (nr. 706, 23 iunie 2006).

755. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 708, 23 iunie 2006).

756. Hotărîre cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice (nr. 710, 23 iunie 2006).

757. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 714, 23 iunie 2006).

758. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan, prin cumul, cu reședința la Moscova (nr. 715, 23 iunie 2006).

759. Hotărîre cu privire la instituirea Consulatului General al Republicii Moldova în or. Bologna, Republica Italiană (nr. 719, 23 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

760. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Miron GAGAUZ, ministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor (nr. 720, 26 iunie 2006).

761. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1146 din 15 octombrie 2004 (nr. 721, 26 iunie 2006).

762. Hotărîre privind unele acțiuni de reorganizare a Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 722, 26 iunie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

763. Dispoziție (nr. 57-d, 21 iunie 2006).

764. Dispoziție (nr. 58-d, 27 iunie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

350. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 51, 22 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor

al Republicii Moldova

351. Ordin cu privire la majorarea tarifelor în transportul de călători și bagaje pe rute regulate (nr. 75, 12 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

352. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 196, 19 iunie 2006).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

353. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea și eliberarea certificatelor de orgine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerț preferențiale cu Uniunea Europeană și Regulamentului cu privire la procedura de control al certificatelor de origine preferențiale.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

354. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-MET Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile (nr. 58/GEN, 19 iunie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

355. Ordin despre aprobarea formularului dării de seamă privind calculul taxei pentru revitalizarea viticulturii și a Modului de completare a dării de seamă privind calculul taxei pentru revitalizarea viticulturii (nr. 111, 13 iunie 2006).

356. Informație (nr. 17-13-03/1-2193)37, 8 iunie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

357. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 81 din 30.11.2005 (nr. 50, 28 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

358. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 22 iunie 2006).

359. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de underwriting, desfășurat anterior de Societatea cu răspundere limitată "Finmarket Service" (nr. 35/2, 22 iunie 2006).

360. Hotărîre cu privire la excluderea Organizației de depozitare,nbsp; Registratorul "Sibila" - Depozitarul Fondului SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 35/4, 22 iunie 2006).

361. Hotărîre cu privire la eliberarea permisului de a începe achitarea acțiunilor Fondului de investiții nemutual nespecializat "Real - Invest" SA conform cererilor de răscumpărare (nr. 35/5, 22 iunie 2006).

362. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorului independent pentru Societatea pe acțiuni "IPDA" (nr. 36/1, 26 iunie 2006).

363. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe ale activității participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 35/3-O, 22 iunie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

364. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 158, 22 iunie 2006).

365. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 159, 22 iunie 2006).

366. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 160, 22 iunie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte