Nr. 156 07.06.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

305. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2085-VII, 30 mai 2016)

306. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 87, 28 aprilie 2016)

307. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 2086-VII, 30 mai 2016)

308. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (nr. 92, 13 mai 2016)

309. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 2087-VII, 30 mai 2016)

310. Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 95, 13 mai 2016)

311. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (nr. 2088-VII, 30 mai 2016)

312. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (nr. 97, 13 mai 2016)

313. Decret privind eliberarea doamnei Tamara BOUBĂTRÎN din funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr. 2089-VII, 31 mai 2016)

314. Decret privind declararea zilei de doliu în legătură cu prăbușirea unui elicopter al Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) (nr. 2090-VII, 2 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

744. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri (nr. 513, 25 aprilie 2016)

745. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 (nr. 671, 30 mai 2016)

746. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Crin URSACHI (nr. 684, 31 mai 2016)

747. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 730 din 8 septembrie 2014 (nr. 685, 31 mai 2016)

748. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 (nr. 686, 31 mai 2016)

749. Hotărîre privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 689, 31 mai 2016)

750. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 690, 31 mai 2016)

751. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2016-2017 (nr. 691, 31 mai 2016)

752. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 300 din 21 aprilie 2010 (nr. 692, 31 mai 2016)

753. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 693, 31 mai 2016)

754. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 (nr. 694, 2 iunie 2016)

755. Hotărîre cu privire la Teatrul Naţional „Eugene Ionesco” (nr. 695, 2 iunie 2016)

756. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 696, 2 iunie 2016)

757. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 697, 2 iunie 2016)

758. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.17 din Legea Curții de Conturi nr. 261 din 5 decembrie 2008 (nr. 699, 2 iunie 2016)

759. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul mediului (nr. 700, 2 iunie 2016)

760. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul privind colaborarea şi ajutorul reciproc în probleme vamale din 15 aprilie 1994 (nr. 701, 2 iunie 2016)

761. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind schimbul de informație necesară pentru determinarea și controlul valorii în vamă a mărfurilor în statele-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 702, 2 iunie 2016)

762. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind Statutul-cadru al unității administrativteritoriale (nr. 703, 2 iunie 2016)

763. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor (nr. 707, 3 iunie 2016)

764. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (nr. 708, 3 iunie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1006. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Ordinul nr. 104 din 8 iunie 2015 (nr. 82, 16 mai 2016)

1007. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 83, 16 mai 2016)

1008. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 84, 16 mai 2016)

1009. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 95, 18 mai 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1010. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 339, 6 mai 2016)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici