Nr. 102-105 07.07.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

479. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 648-IV, 30 iunie 2006).

480. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 61-XVI, 23 martie 2006).

481. Decret pentru promulgarea Legii privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 643-IV, 28 iunie 2006).

482. Lege privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 151-XVI, 8 iunie 2006).

483. Decret pentru promulgarea Legii privind Institutul Național al Justiției (nr. 644-IV, 28 iunie 2006).

484. Lege privind Institutul Național al Justiției (nr. 152-XVI, 8 iunie 2006).

485. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 649-IV, 30 iunie 2006).

486. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 165-XVI, 15 iunie 2006).

487. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea punctului 5 din Notă la anexa la titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 650-IV, 30 iunie 2006).

488. Lege privind interpretarea punctului 5 din Notă la anexa la titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 174-XVI, 15 iunie 2006).

489. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 176-XVI, 22 iunie 2006).

490. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 177-XVI, 22 iunie 2006).

491. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 178-XVI, 22 iunie 2006).

492. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 179-XVI, 22 iunie 2006).

493. Hotărîre privind respectarea disciplinei militare și a legalității în Armata Naționalănbsp; (nr. 187-XVI, 29 iunie 2006).

494. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" doamnei Tatiana POPA (nr. 645-IV, 28 iunie 2006).

495. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" doamnei Tatiana LEVANDOVSKAIA (nr. 646-IV, 28 iunie 2006).

496. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Grigore NOVAC (nr. 647-IV, 29 iunie 2006).

497. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 651-IV, 30 iunie 2006).

498. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnilor Constantin CHETREAN și Gavril STARОȘ (nr. 652-IV, 30 iunie 2006).

499. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnilor Dumitru MORTU și Anatoli NAZAROV (nr. 653-IV, 30 iunie 2006).

500. Decret privind numirea domnului Ion COROPCEAN în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 654-IV, 3 iulie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 162 din 10 februarie 2005 "Cu privire la instituirea Comitetului Național pentru Adopții (nr. 11, 27 iunie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

765. Hotărîre privind aprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deținuților și de eliberare a detergenților (nr. 609, 29 mai 2006).

766. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 691, 20 iunie 2006).

767. Hotărîre cu privire la Comisia republicană pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor individuale (nr. 711, 23 iunie 2006).

768. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului Ministerului Administrației Publice Locale (nr. 728, 27 iunie 2006).

769. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind vînzarea unui imobil (nr. 729, 27 iunie 2006).

770. Hotărîre privind implementarea în 2001-2005 a Strategiei Naționale și Planului de acțiuni în domeniul conservării diversității biologice (nr. 731, 28 iunie 2006).

771. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecția aerului atmosferic (nr. 732, 28 iunie 2006).

772. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 734, 29 iunie 2006).

773. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2006 (nr. 735, 29 iunie 2006).

774. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 736, 29 iunie 2006).

775. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 2 iunie 2006 (nr. 737, 29 iunie 2006).

776. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Igor GORAȘOV (nr. 742, 3 iulie 2006).

777. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Liviu GUMOVSCHI (nr. 743, 3 iulie 2006).

778. Hotărîre cu privire la numirea domnului Alexei TULBURE în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 745, 3 iulie 2006).

779. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNI|A, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 752, 3 iulie 2006).

780. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiarenbsp; (nr. 753, 3 iulie 2006).

781. Hotărîre privind reorganizarea Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (nr. 756, 4 iulie 2006).

782. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă (nr. 757, 4 iulie 2006).

783. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 25 aprilie 2006 (nr. 762, 4 iulie 2006).

784. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GUZNAC Valentin (nr. 767, 5 iulie 2006).

785. Hotărîre privind transmiterea unor bunuri imobiliare (nr. 768, 5 iulie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

367. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul organizării funcționării centrelor de certificare a cheilor publice (nr. 13, 3 aprilie 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

368. Extras din procesul-verbal nr. 15 din 29 iunie 2006 al ședinței Comisiei pentru eliberarea licențelor a ANRTI

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

369. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (nr. 211, 14 aprilie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

370. Hotărîre cu privire la eliberarea permisului de a începe achitarea acțiunilor Fondului de investiții nemutual nespecializat "Asito - Invest - Prim" SA conform cererilor de răscumpărare (nr. 38/1, 3 iulie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

371. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova (nr. 169, 29 iunie 2006).

372. Ordonanță cu privire la retragerea autorizației Băncii Comerciale "BUSINESSBANK" S.A. (în proces de lichidare) (nr. 8/09-02, 29 iunie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte