Nr. 106-111 14.07.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

501. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (nr. 659-IV, 10 iulie 2006).

502. Lege pentru modificarea articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (nr. 185-XVI, 29 iunie 2006).

503. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 181-XVI, 29 iunie 2006).

504. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 182-XVI, 29 iunie 2006).

505. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 183-XVI, 29 iunie 2006).

506. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 193-XVI, 30 iunie 2006).

507. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului
(nr. 194-XVI, 30 iunie 2006).

508. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului (nr. 195-XVI, 30 iunie 2006).

509. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 196-XVI, 30 iunie 2006).

510. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 197-XVI, 30 iunie 2006).

511. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 8 la Hotărîrea Parlamentului nr. 12-XVI din 31 martie 2005 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 198-XVI, 30 iunie 2006).

512. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 199-XVI, 6 iulie 2006).

513. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 205-XVI, 6 iulie 2006).

514. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Etraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan (nr. 655-IV, 5 iulie 2006).

515. Decret privind conferirea Ordinului "Credință Patriei" clasa III unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 656-IV, 5 iulie 2006).

516. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 657-IV, 7 iulie 2006).

517. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Ion MURUIANU (nr. 658-IV, 7 iulie 2006).

518. Decret privind demisia rectorului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, doamna Ala MIRONIC (nr. 660-IV, 12 iulie 2006)

519. Decret privind numirea domnului Alexandru ROMAN în funcția de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldovanbsp; (nr. 661-IV, 12 iulie 2006)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind controlul constituționalității art. LXXVI din Legea nr. 154-XVI din 21 iulie 2005 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" (nr. 12, 4 iulie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

786. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii (nr. 683, 19 iunie 2006).

787. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii învățămîntului (nr. 698, 22 iunie 2006).

788. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și cetățenilor statelor terțe, semnat la Chișinău la 31 martie 2005 (nr. 707, 23 iunie 2006).

789. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 712, 23 iunie 2006).

790. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 713, 23 iunie 2006).

791. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 716, 23 iunie 2006).

792. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 717, 23 iunie 2006).

793. Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiecte de menire social-comunală (nr. 718, 23 iunie 2006).

794. Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate și serviciilor prestate, contra plată, de către Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară și a modului de formare și utilizare a mijloacelor speciale (nr. 723, 26 iunie 2006).

795. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale organizațiilor și instituțiilor publice din sfera științei și inovării subordonate Academiei de Științe a Moldovei (nr. 724, 26 iunie 2006).

796. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 725, 27 iunie 2006).

797. Hotărîre privind transmiterea unor bunuri imobile (nr. 726, 27 iunie 2006).

798. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 727, 27 iunie 2006).

799. Hotărîre cu privire la Concepția guvernării electronice (nr. 733, 28 iunie 2006).

800. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 738, 30 iunie 2006).

801. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 27 martie 1995 (nr. 739, 30 iunie 2006).

802. Hotărîre cu privire la activitatea și condițiile de detașare a unor specialiști la Centrul Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) pentru combaterea infracționalității transfrontaliere din mun. București, Rom`nia (nr. 740, 3 iulie 2006).

803. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 (nr. 741, 3 iulie 2006).

804. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal, semnat la Kiev la 22 mai 2006 (nr. 744, 3 iulie 2006).

805. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului "Privind denunțarea Acordului cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova" (nr. 746, 3 iulie 2006).

806. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 747, 3 iulie 2006).

807. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (nr. 748, 3 iulie 2006).

808. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative și Legii Inspecției muncii (nr. 749, 3 iulie 2006).

809. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 750, 3 iulie 2006).

810. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2005, ale producătorilor agricoli care lucrează terenurile situate după traseul Rîbnița-Tiraspol (nr. 751, 3 iulie 2006).

811. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Arabe Egipt privind colaborarea economică și tehnico-științifică (nr. 754, 3 iulie 2006).

812. Hotărîre cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială și a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat (nr. 755, 3 iulie 2006).

813. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (nr. 758, 4 iulie 2006).

814. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 759, 4 iulie 2006).

815. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului "Privind denunțarea Memorandumului semnat la Moscova la 8 mai 1997" (nr. 760, 4 iulie 2006).

816. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 761, 4 iulie 2006).

817. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor cu creditorii bilaterali-membri ai Clubului de la Paris privind reeșalonarea termenelor de plată a datoriei externe a Republicii Moldova (nr. 763, 4 iulie 2006).

818. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 26 decembrie 1990 (nr. 764, 5 iulie 2006).

819. Hotărîre cu privire la Pagina Oficială a Republicii Moldova în rețeaua Internet (nr. 765, 5 iulie 2006).

820. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 766, 5 iulie 2006).

821. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 769, 6 iulie 2006).

822. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 770, 6 iulie 2006).

823. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 131nbsp;al Legii nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova (nr. 771, 6 iulie 2006).

824. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la rețeaua ecologică națională (nr. 772, 6 iulie 2006).

825. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 775, 6 iulie 2006).

826. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 776, 6 iulie 2006).

827. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la anularea unor datorii istorice, incluse în obiectul acordului-memorandum, ale unor întreprinderi care implementează planurile de restructurare (nr. 777, 6 iulie 2006).

828. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 781, 7 iulie 2006).

829. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 787, 7 iulie 2006).

830. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 788, 7 iulie 2006).

831. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 789, 7 iulie 2006).

832. Hotărîre cu privire la transmiterea Оntreprinderii de Stat "VAMANGRO" (nr. 790, 7 iulie 2006).

833. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Regatul Belgiei (Bruxelles, 21-22 iunie 2006) (nr. 795, 7 iulie 2006).

834. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova "Pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 411-II din 24 decembrie 1997" (nr. 798, 7 iulie 2006).

835. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 799, 7 iulie 2006).

836. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 800, 7 iulie 2006).

837. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 28 aprilie 2006 (nr. 801, 10 iulie 2006).

838. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 805, 10 iulie 2006).

839. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 806, 10 iulie 2006).

840. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 807, 10 iulie 2006).

841. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei CUȘNIR Valentina (nr. 808, 10 iulie 2006).

842. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 601 din 20 mai 2003 (nr. 810, 10 iulie 2006).

843. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 811, 11 iulie 2006).

844. Hotărîre cu privire la mersul implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției în primul semestru al anului 2006 (nr. 812, 11 iulie 2006).

845. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 28 aprilie 2006 (nr. 816, 12 iulie 2006).

846. Dispoziție (nr. 61-d, 7 iulie 2006).

847. Dispoziție (nr. 62-d, 10 iulie 2006).

848. Dispoziție (nr. 63-d, 11 iulie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

373. Ordin cu privire la publicarea Raportului asupra executării bugetului de stat pe anul 2005 (nr. 53, 30 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

374. Ordin privind aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru anul de studii 2006-2007 (nr. 483, 17 mai 2006).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

375. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în primul semestru al anului 2006.

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

376. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei declarării periodice a mărfurilor produse în zonele economice libere la scoaterea lor pe cealaltă parte a republicii

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

377. Ordin despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA (nr. 128, 29 iunie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

378. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/1, 29 iunie 2006).

379. Hotărîre cu privire la lichidarea genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de consulting investițional, desfășurat anterior de Societatea cu răspundere limitată "Passim" (nr. 37/3, 29 iunie 2006).

380. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/1 din 28.10.1999 (nr. 37/4, 29 iunie 2006).

381. Hotărîre cu privire la desemnarea managerului redactor-șef al ziarului "Capital Market" О.S. (nr. 37/5, 29 iunie 2006).

382. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 39/2, 6 iulie 2006).

383. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni "Fabrica de conserve Olănești" (nr. 37/2-O, 29 iunie 2006).

384. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni "Montatorul Constructor" (nr. 39/1-O, 6 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

385. Hotărîre cu privire la completarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2006, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 118 din 31 ianuarie 2006 (nr. 253, 4 iulie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;