Nr. 112-115 21.07.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,nbsp; decrete ale Președintelui Republicii Moldova

520. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea și modificarea unor acte legislative (nr. 663-IV, 13 iulie 2006).

521. Lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative (nr. 168-XVI, 15 iunie 2006).

522. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 664-IV, 13 iulie 2006).

523. Lege pentru modificarea Legii nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare și gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (nr. 169-XVI, 15 iunie 2006).

524. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 30 dinnbsp; Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 665-IV, 13 iulie 2006).

525. Lege pentru completarea articolului 30 dinnbsp; Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 189-XVI, 30 iunie 2006).

526. Hotărîre asupra raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2005 și asupra informației Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului privind activitatea Centrului în perioada de timp indicată (nr. 188-XVI, 30 iunie 2006).

527. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind identificarea și înregistrarea animalelor (nr. 207-XVI, 7 iulie 2006).

528. Decret privind eliberarea domnului Anatol GOZUN din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 662-IV, 12 iulie 2006).

529. Decret privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă" domnilor Eugeniu GОRNE| și Ghenadie PLATON (nr. 666-IV, 13 iulie 2006).

530. Decret privind conferirea titlului onorific "Om Emerit" domnului Iurie NISTOR (nr. 667-IV, 13 iulie 2006).

531. Decret privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Vladimir MOLOJEN (nr. 668-IV, 14 iulie 2006).

532. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 669-IV, 14 iulie 2006).

533. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Dumitru PRIJMIREANU (nr. 670-IV, 14 iulie 2006).

534. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului privind modificarea și aderarea la Acordul de Liber Schimb din Europa Centrală (CEFTA) (nr. 671-IV, 14 iulie 2006).

535. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 411-II din 24 decembrie 1997 (nr. 672-IV, 14 iulie 2006).

536. Decret privind numirea domnului Sergiu BURDUJA în funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 673-IV, 18 iulie 2006).

537. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 674-IV, 18 iulie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre pentru controlul constituționalității unei prevederi din Anexa nr. 2 la Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 "Privind pensiile de asigurări sociale de stat" în redacția Legii nr. 358-XV din 31 iulie 2003 "Pentru modificarea și completarea unor acte legislative" și pct. 33 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 10 septembrie 1999 (nr. 14, 6 iulie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2005, efectuat la Compania Națională de Asigurări în Medicină (nr. 17, 28 aprilie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

849. Hotărîre privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul migrației și azilului (nr. 448, 27 aprilie 2006).

850. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului coordonator în domeniul protecției consumatorilor (nr. 773, 6 iulie 2006).

851. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Rom`niei (nr. 779, 7 iulie 2006).

852. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat obligatorii dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul de Asigurări Sociale al Federației Ruse (nr. 782, 7 iulie 2006).

853. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia (nr. 783, 7 iulie 2006).

854. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul stabilografului computerizat "Стабилан" pentru Societatea Republicană de Reabilitare Neurologică (nr. 784, 7 iulie 2006).

855. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la Ljubljana la 31 mai 2006 (nr. 785, 7 iulie 2006).

856. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 786, 7 iulie 2006).

857. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la neaplicarea temporară a majorării de întîrziere la plata TVA pentru producătorii agricoli (nr. 792, 7 iulie 2006).

858. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 793, 7 iulie 2006).

859. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 794, 7 iulie 2006).

860. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei Naționale a Cărții Roșii (nr. 796, 7 iulie 2006).

861. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 4 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (nr. 797, 7 iulie 2006).

862. Hotărîre cu privire la mersul realizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 803, 10 iulie 2006).

863. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea gratuită a persoanelor cu deficiențe de auz din republică cu aparate auditive în anii 2006-2007 (nr. 804, 10 iulie 2006).

864. Hotărîre cu privire la renovarea Stadionului republican (nr. 814, 11 iulie 2006).

865. Hotărîre privind mersul îndeplinirii Programului Național de renovare și descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1059 din 29 august 2003 (nr. 815, 12 iulie 2006).

866. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 817, 17 iulie 2006).

867. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 818, 17 iulie 2006).

868. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul privind controlul gripei aviare și gradul de pregătire în caz de pandemie umană și activitățile de răspuns) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (semnat la Chișinău la 16 iunie 2006 (nr. 819, 17 iulie 2006).

869. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind administrația publică locală (nr. 820, 17 iulie 2006).

870. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind descentralizarea administrativă (nr. 821, 17 iulie 2006).

871. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 822, 17 iulie 2006).

872. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la măsurile de protecție socială a populației în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale (nr. 823, 17 iulie 2006).

873. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 825, 19 iulie 2006).

874. Dispoziție (nr. 64-d, 18 iulie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

386. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Medicului șef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 11 din 29 septembrie 2005 (nr. 10, 30 mai 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

387. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Vișanu Oxana, teritoriul de activitate r-nul Ungheni (nr. 204, 23 iunie 2006).

388. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Sofroniuc Svetlana, teritoriul de activitate mun. Bender (nr. 211, 30 iunie 2006).

389. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 186 din 06 iunie 2006 "cu privire la suspendarea activității notarului privat Marin Alexandru, mun. Chișinău" (nr. 216, 5 iulie 2006).

390. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 220, 6 iulie 2006).

391. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 221, 6 iulie 2006).

392. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 229, 17 iulie 2006).

393. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 231, 18 iulie 2006).

394. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 232, 18 iulie 2006).

Acte ale Biroului Național de Statisticănbsp; și ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

395. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 24/36).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

396. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 220, 19 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

397. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 13 iulie 2006).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

397a. Hotărîre cu privire la expirarea împuternicirilor președinților unor instanțe judecătorești (nr. 141/10, 27 iunie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

398. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 182, 13 iulie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte