Nr. 116-119 28.07.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

538. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova" (nr. 677-IV, 21 iulie 2006).

539. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului "Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova" (nr. 190-XVI, 30 iunie 2006).

540. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 675-IV, 19 iulie 2006).

541. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 191-XVI, 30 iunie 2006).

542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 676-IV, 19 iulie 2006).

543. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 192-XVI, 30 iunie 2006).

544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 678-IV, 21 iulie 2006).

545. Lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 203-XVI, 6 iulie 2006).

546. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 200-XVI, 6 iulie 2006).

547. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 201-XVI, 6 iulie 2006).

548. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 209-XVI, 13 iulie 2006).

549. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 210-XVI, 13 iulie 2006).

550. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 211-XVI, 13 iulie 2006).

551. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 186 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 212-XVI, 13 iulie 2006).

552. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 214-XVI, 13 iulie 2006).

553. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor de produse agricole și alimentare (nr. 216-XVI, 13 iulie 2006).

554. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare (nr. 217-XVI, 13 iulie 2006).

555. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 218-XVI, 13 iulie 2006).

556. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 219-XVI, 14 iulie 2006).

557. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 220-XVI, 14 iulie 2006).

558. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 224-XVI, 14 iulie 2006).

559. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 225-XVI, 14 iulie 2006).

560. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 226-XVI, 14 iulie 2006).

561. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 227-XVI, 14 iulie 2006). .........

562. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (nr. 233-XVI, 20 iulie 2006).

563. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova (nr. 236-XVI, 20 iulie 2006).

564. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 237-XVI, 20 iulie 2006).

565. Hotărîre pentru modificarea componenței numerice și nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 243-XVI, 20 iulie 2006).

566. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 679-IV, 21 iulie 2006).

567. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 680-IV, 21 iulie 2006).

568. Decret privind conferirea medaliei "Pentru Vitejie" domnului Ion PERNAI (nr. 681-IV, 21 iulie 2006).

569. Decret privind conferirea medaliei "Meritul Civic" domnului Mihail PEREBINOS (nr. 682-IV, 21 iulie 2006).

570. Decret privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandru OHOTNICOV (nr. 683-IV, 24 iulie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

24. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Departamentul instituțiilor penitenciare și structurile subordonate pe perioada anilor 2004-2005 (nr. 24, 25 mai 2006).

25. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiției pe perioada anilor 2004-2005 (nr. 25, 25 mai 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

399. Ordin referitor la aprobarea formularului tipizat de evidență primară cu regimnbsp; special "Act de achiziție a mărfurilor" (nr. 36, 25 martie 1999).

Acte ale Ministerului Industriei și Infrastructurii al Republicii Moldova și ale Consiliului Republican "SINDENERGO" al Sindicatului Federativ al Lucrătorilor din Energetică

400. Convenție colectivă la nivelul electroenergetic al economiei naționale din Republica Moldova pe anii 2006-2010.

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

401. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de inspectare sanitară veterinară și a unor formulare tipizate (nr. 100, 10 mai 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

402. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (nr. 9.6.1., 13 iulie 2006).

403. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Poliție "Dimitrie Cantemir" al Academiei "{tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (nr. 9.6.2., 13 iulie 2006).

404. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialităților din cadrul Colegiului de Construcții din Chișinău (nr. 9.6.3., 13 iulie 2006).

405. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din or. Ungheni (nr. 9.6.4., 13 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

406. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare (nr. 28, 7 februarie 2006).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

407. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poștale internaționale prestate de Î.S. "Poșta Moldovei" (nr. 37, 27 septembrie 2005).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

408. Hotărîre (1785-RT, 12 septembrie 2005).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

409. Ordin referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declarației sumare.

Acte ale Biroului Național de Statistică

410. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

411. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Cerințelor ESARR 6 "Software in ATM Systems" (nr. 68/GEN, 17 iulie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

412. Ordin privind aprobarea modificărilor la ordinul nr. 128 din 29.06.06 "Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA" (nr. 140, 24 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

413. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni "Mercuriu K" (nr. 40/2, 13 iulie 2006).

414. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni "Dionysos-Mereni" (nr. 40/3, 13 iulie 2006).

415. Hotărîre cu privire la activitatea participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Organizația de depozitare, Registratorul "D-Nica Depozitarul fondului" SA (nr. 40/4, 13 iulie 2006).

416. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată "Intermedia-Group" (nr. 40/5, 13 iulie 2006).

417. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare (nr. 40/7, 13 iulie 2006).

418. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor și completărilor la Procedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor și altor plăți, încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei (nr. 40/8, 13 iulie 2006).

419. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/1, 20 iulie 2006).

420. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și a cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 41/3, 20 iulie 2006).

421. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele, eliberată anterior Societății cu răspundere limitată "Anevam-Consulting" (nr. 41/4, 20 iulie 2006).

422. Ordonanță cu privire la deblocarea contului personal al posesorului pachetului de control Său Tamara în registrul acționarilor Societății pe acțiuni "Daac-Olimp" (nr. 40/6-O, 13 iulie 2006).

423. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea Societății pe acțiuni "IPDA" (nr. 41/2-O, 20 iulie 2006). ........

424. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetului de control în registrul acționarilor Societății pe acțiuni "Interior" (nr. 41/5-O, 20 iulie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

425. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la documentele confirmative în cazul efectuării de către persoanele juridice rezidente a unor plăți/transferuri în favoarea nerezidenților (nr. 183, 13 iulie 2006).

426. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (nr. 184, 13 iulie 2006).

427. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind angajamentele externe (nr. 185, 13 iulie 2006).

428. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiții (nr. 186, 13 iulie 2006).

429. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate (nr. 187, 13 iulie 2006).

430. Hotărîre privind Recomandările cu privire la sistemul de dirijare a riscului de țară și de transfer de către băncile din Republica Moldova (nr. 188, 13 iulie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte