Nr. 120-123 04.08.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

571. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 701-IV, 2 august 2006)

572. Lege pentru modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 256-XVI, 27 iulie 2006)

573. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 82 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 702-IV, 2 august 2006)

574. Lege pentru modificarea articolului 82 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 269-XVI, 28 iulie 2006).

575. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2005 (nr. 228-XVI, 14 iulie 2006).

576. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (nr. 232-XVI, 20 iulie 2006)

577. Hotărîre despre instituirea unei comisii speciale pentru controlul și monitorizarea procesului de executare de către Guvern a legislației privind gestionarea terenurilor proprietate publică a statului și a terenurilor cu destinație agricolă proprietate a statului (nr. 238-XVI, 20 iulie 2006).

578. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 239-XVI, 20 iulie 2006).

579. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 240-XVI, 20 iulie 2006).

580. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind statutul ofițerului de urmărire penală (nr. 241-XVI, 20 iulie 2006).

581. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 36 din Legea învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 242-XVI, 20 iulie 2006).

582. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 251-XVI, 21 iulie 2006).

583. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind descentralizarea administrativă (nr. 253-XVI, 26 iulie 2006).

584. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind administrația publică locală (în redacție nouă) (nr. 254-XVI, 26 iulie 2006).

585. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 255-XVI, 26 iulie 2006).

586. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 280-XVI, 29 iulie 2006).

587. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Georgia (nr. 684-IV, 26 iulie 2006).

588. Decret privind numirea domnului Alexei TULBURE în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 685-IV, 26 iulie 2006).

589. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 686-IV, 27 iulie 2006).

590. Decret privind numirea domnului Andrei NEGU|A în funcția de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 687-IV, 28 iulie 2006).

591. Decret privind rechemarea domnului Mihail LAUR din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 688-IV, 28 iulie 2006).

592. Decret privind numirea domnului Ion ROBU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 689-IV, 28 iulie 2006).

593. Decret privind eliberarea domnului Iurie COZMA din funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 690-IV, 31 iulie 2006).

594. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 692-IV, 31 iulie 2006).

595. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al serviciului vamal doamnei Feodosia FURCULI|A (nr. 694-IV, 1 august 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre privind raportul asupra utilizării mijloacelor pentru întreținerea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, formării și utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Național în perioada anului 2005 (nr. 29, 1 iunie 2006).

27. Hotărîre privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005 (nr. 30, 2 iunie 2006).

28. Hotărîre privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în anul 2005 (nr. 31, 2 iunie 2006).

29. Hotărîre privind raportul asupra raționalității gestionării patrimoniului statului de către S.A. Viorica-Cosmetic în perioada anilor 2003-2004 (nr. 33, 5 iunie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

881. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 824, 18 iulie 2006).

882. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 184-XVI din 28 iulie 2005 (nr. 826, 25 iulie 2006).

883. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 827, 26 iulie 2006).

884. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 828, 26 iulie 2006).

885. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2006-2008 (nr. 829, 26 iulie 2006).

886. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2006-2007 (nr. 830, 26 iulie 2006).

887. Hotărîre privind activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în anul 2005 și trimestrul I al anului 2006 (nr. 831, 26 iulie 2006).

888. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic audio) destinat Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 839, 26 iulie 2006).

889. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 840, 26 iulie 2006).

890. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Națiunii Gazdă pentru desfășurarea exercițiului Cooperative Longbow/Lancer 2006, semnat la Chișinău la 21 iunie 2006 și la Madrid la 5 iulie 2006 (nr. 841, 26 iulie 2006).

891. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion ROBU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr. 842, 26 iulie 2006).

892. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 16 din Codul civil (nr. 843, 26 iulie 2006).

893. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Bruxelles la 20 ianuarie 2006 (nr. 846, 26 iulie 2006).

894. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 847, 27 iulie 2006).

895. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 848, 27 iulie 2006).

896. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Statutului Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM, întocmit la Kiev la 23 mai 2006 (nr. 850, 28 iulie 2006).

897. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între organele operative ale autorităților grănicerești ale statelor-membre GUAM, semnat la Kiev la 22 mai 2006 (nr. 851, 28 iulie 2006).

898. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea și completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră, semnat la Kiev la 29 mai 2006 (nr. 852, 28 iulie 2006).

899. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei, semnat la București la 14 august 1992 (nr. 855, 28 iulie 2006).

900. Hotărîre privind instalarea în or. Nisporeni a bustului clasicului literaturii naționale Mihai Eminescu (nr. 856, 28 iulie 2006).

901. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 857, 28 iulie 2006).

902. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 858, 28 iulie 2006).

903. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 (nr. 861, 31 iulie 2006).

904. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului (nr. 864, 1 august 2006).

905. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 884, 2 august 2006)

906. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae CHIRTOAC+ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americiinbsp; (nr. 885, 2 august 2006)

907. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GRECU Petru (nr. 886, 2 august 2006)

908. Convenția colectivă (nivel național) nr. 6 din 11 iulie 2006 pentru modificarea Convenției colective (nivel național) nr. 1 din 3 februarie 2004 Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă.

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

431. Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii privind completarea formularului Bon de plată și operarea modificărilor în acesta.

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

432. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului Cu privire la evaluarea și selectarea manualelor pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal (nr. 40, 17 iulie 2006).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

433. Hotărîrenbsp; (nr. 1905-RT, 22 martie 2006).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

434. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Cerințelor ESARR 4 Risk Assessment and Mitigation in ATM (nr. 71/GEN, 25 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

435. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/1, 27 iulie 2006).

436. Hotărîre cu privire la eliberarea permisului de a începe achitarea acțiunilor Fondului de investiții nemutual nespecializat Mandatar SA conform cererilor de răscumpărare (nr. 42/2, 27 iulie 2006).

437. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al activității fondurilor de investiții în proces de lichidare din proprie inițiativă (nr. 42/3, 27 iulie 2006).

438. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 42/5, 27 iulie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

438a. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie unor întreprinderi (nr. 33, 25 iulie 2006).

438b. Decizie cu privire la anularea licențelor de emisie eliberate întreprinderilor Cablu TV SRL, NISPAN SRL, Selegaș TV SRL, Unda Veselă SRL și Media Partener SRL (nr. 36, 25 iulie 2006).

438c. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV disponibile, anunțat de CCA prin Decizia nr. 31 din 13.06.2006 (nr. 38, 25 iulie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

439. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 112 din 24.11.2004 (nr. 70, 25 iulie 2006).

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

440. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 46/1, 28 iulie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

441. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 200, 27 iulie 2006).

442. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 201, 27 iulie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte