Nr. 124-125 08.08.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exercițiul bugetar 2005 (nr. 43, 13 iunie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

909. Hotărîre cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009 (nr. 813, 11 iulie 2006).

910. Hotărîre cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje (nr. 854, 28 iulie 2006).