Nr. 126-130 11.08.2006

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

596. Decret pentru promulgarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 693-IV, 1 august 2006).

597. Lege privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 149-XVI, 8 iunie 2006).

598. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 729-IV, 4 august 2006).

599. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184-XVI, 29 iunie 2006).

600. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 691-IV, 31 iulie 2006).

601. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 186-XVI, 29 iunie 2006).

602. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la sistemul de executare silită (nr. 707-IV, 3 august 2006).

603. Lege cu privire la sistemul de executare silită (nr. 204-XVI, 6 iulie 2006).

604. Decret pentru promulgarea Legii privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 708-IV, 3 august 2006).

605. Lege privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 206-XVI, 7 iulie 2006).

606. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 709-IV, 3 august 2006).

607. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208-XVI, 7 iulie 2006).

608. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr. 1511-XII din 15 iunie 1993 (nr. 697-IV, 2 august 2006).

609. Lege pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr. 1511-XII din 15 iunie 1993 (nr. 213-XVI, 13 iulie 2006).

610. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 730-IV, 4 august 2006).

611. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 215-XVI, 13 iulie 2006).

612. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea anexelor la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 731-IV, 4 august 2006).

613. Lege cu privire la modificarea și completarea anexelor la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 221-XVI, 14 iulie 2006).

614. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea penalităților pentru nevirare în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, obligatorii, calculate și neachitate, conform situației din 1 ianuarie 2003, unor contribuabili care nu au datorii la plata salariului și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 732-IV, 4 august 2006).

615. Lege privind anularea penalităților pentru nevirare în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației din 1 ianuarie 2003, unor contribuabili care nu au datorii la plata salariului și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 222-XVI, 14 iulie 2006).

616. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii insolvabiliății nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 698-IV, 2 august 2006).

617. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 223-XVI, 14 iulie 2006).

618. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 131nbsp;din Legea nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova (nr. 710-IV, 3 august 2006).

619. Lege pentru modificarea articolului 131nbsp;din Legea nr. 1134-XII din 4 august 1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova (nr. 229-XVI, 20 iulie 2006).

620. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor și clădirilor pentru misiunile diplomatice (nr. 711-IV, 3 august 2006).

621. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia cu privire la schimbul terenurilor și clădirilor pentru misiunile diplomatice (nr. 230-XVI, 20 iulie 2006).

622. Decret pentru promulgarea Legii privind identificarea și înregistrarea animalelor (nr. 733-IV, 4 august 2006).

623. Lege privind identificarea și înregistrarea animalelor (nr. 231-XVI, 20 iulie 2006).

624. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 734-IV, 4 august 2006).

625. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 234-XVI, 20 iulie 2006).

626. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 725-IV, 3 august 2006).

627. Lege cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 235-XVI, 20 iulie 2006).

628. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 699-IV, 2 august 2006).

629. Lege pentru completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 246-XVI, 21 iulie 2006).

630. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la neaplicarea temporară a majorării de întîrziere agenților economici producători agricoli la plata taxei pe valoarea adăugată (nr. 700-IV, 2 august 2006).

631. Lege cu privire la neaplicarea temporară a majorării de întîrziere agenților economici producători agricoli la plata taxei pe valoarea adăugată (nr. 250-XVI, 21 iulie 2006).

632. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 712-IV, 3 august 2006).

633. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 252-XVI, 26 iulie 2006).

634. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale (nr. 713-IV, 3 august 2006).

635. Lege pentru ratificarea Convenției privind protecția și promovarea diversității de expresii culturale (nr. 258-XVI, 27 iulie 2006).

636. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic audio) destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 714-IV, 3 august 2006).

637. Lege privind importul unui autovehicul pentru utilizare specială (car mobil cu echipament tehnic audio) destinat instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 259-XVI, 27 iulie 2006).

638. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la măsurile de protecție socială a populației în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale (nr. 735-IV, 4 august 2006).

639. Lege cu privire la măsurile de protecție socială a populației în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale (nr. 261-XVI, 27 iulie 2006).

640. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova

641. Lege pentru completarea articolului 16 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (nr. 262-XVI, 28 iulie 2006).

642. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 736-IV, 4 august 2006).

643. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 266-XVI, 28 iulie 2006).

644. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 741-IV, 4 august 2006).

645. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 270-XVI, 28 iulie 2006).

646. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 726-IV, 3 august 2006).

647. Lege privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 271-XVI, 28 iulie 2006).

648. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele (nr. 703-IV, 2 august 2006).

649. Lege cu privire la ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanțele (nr. 272-XVI, 29 iulie 2006).

650. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea la cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice privind abolirea pedepsei cu moartea (nr. 704-IV, 2 august 2006).

651. Lege pentru aderarea la cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice privind abolirea pedepsei cu moartea (nr. 273-XVI, 29 iulie 2006).

652. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150 privind administrarea muncii (nr. 716-IV, 3 august 2006).

653. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150 privind administrarea muncii (nr. 274-XVI, 29 iulie 2006).

654. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 717-IV, 3 august 2006).

655. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 275-XVI, 29 iulie 2006).

656. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei (nr. 718-IV, 3 august 2006).

657. Lege pentru ratificarea Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei (nr. 276-XVI, 29 iulie 2006).

658. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul privind controlul gripei aviare și gradul de pregătire în caz de pandemie umană și activitățile de răspuns) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 719-IV, 3 august 2006).

659. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul privind controlul gripei aviare și gradul de pregătire în caz de pandemie umană și activitățile de răspuns) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 277-XVI, 29 iulie 2006).

660. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Națiunii Gazdă pentru desfășurarea exercițiului Cooperative Longbow/Lancer 2006nbsp; (nr. 727-IV, 3 august 2006).

661. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa cu privire la sprijinul din partea Națiunii Gazdă pentru desfășurarea exercițiului Cooperative Longbow/Lancer 2006nbsp; (nr. 278-XVI, 29 iulie 2006).

662. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 279-XVI, 29 iulie 2006).

663. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Mihail LARI și Vasile REVE|CHI (nr. 695-IV, 1 august 2006).

664. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Ghenadie JALOBA (nr. 696-IV, 1 august 2006).

665. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ivan BOTNARI (nr. 705-IV, 2 august 2006).

666. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Grigorii SONIC (nr. 706-IV, 2 august 2006).

667. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 720-IV, 3 august 2006).

668. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nina D+NIL+ (nr. 721-IV, 3 august 2006).

669. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Liuba BULGARU (nr. 722-IV, 3 august 2006).

670. Decret privind conferirea de titluri onorifice doamnei Galina MADAN și domnului Victor T+BÎR|+ (nr. 723-IV, 3 august 2006).

671. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Iurii OMELICO (nr. 724-IV, 3 august 2006).

672. Decret privind numirea domnului Nicolae CHIRTOAC+ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 728-IV, 4 august 2006).

673. Decret privind completarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2231-III din 17 februarie 2005 (nr. 737-IV, 4 august 2006).

674. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Eugen REVENCO, însărcinat cu afaceri ad-interim al Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 742-IV, 4 august 2006).

675. Decret privind conferirea Ordinuluinbsp; Gloria Muncii domnului Evgheni PISOV (nr. 743-IV, 7 august 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra gestionării unor resurse naturale în anul 2003 și parțial, în anul 2004 (nr. 21, 28 aprilie 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

911. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 55, 20 ianuarie 2006).

912. Hotărîre cu privire la modul de constituire și de utilizare a mijloacelor speciale ale instituțiilor publice subordonate Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (nr. 791, 7 iulie 2006).

913. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 833, 26 iulie 2006).

914. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcționarilor publici în exercițiu la studii postuniversitare în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2006-2007 (nr. 844, 26 iulie 2006).

915. Hotărîre cu privire la Consiliul metodologic consultativ pentru evidența contabilă în economia națională și instituțiile publice pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 849, 28 iulie 2006).

916. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 (nr. 862, 1 august 2006).

917. Hotărîre cu privire la stabilirea pentru funcționarii publici a sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat (nr. 863, 1 august 2006).

918. Hotărîre cu privire la decernarea premiilor pentru rezultatele obținute la recoltarea roadei culturilor cerealiere și leguminoase de prima grupă în anul 2006 (nr. 865, 1 august 2006).

919. Hotărîre cu privire la eliberarea unor materiale de construcție din rezerva de stat (nr. 866, 1 august 2006).

920. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 3 iunie 2002 (nr. 867, 1 august 2006).

921. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 868, 1 august 2006).

922. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail BARBULAT, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 869, 1 august 2006).

923. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate (nr. 870, 1 august 2006).

924. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei (nr. 871, 1 august 2006).

925. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de Cooperare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Garda Vamală și Financiară a Republicii Ungare (nr. 872, 1 august 2006).

926. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de scrisori, privind modificarea Acordului de cooperare în domeniul economic și tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Chișinău la 20 mai 2005 (nr. 873, 1 august 2006).

927. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea comercial-economică (nr. 874, 1 august 2006).

928. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 875, 1 august 2006).

929. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 876, 1 august 2006).

930. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Regatul |ărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chișinău la 19 iunie 2006 (nr. 877, 2 august 2006).

931. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare comercial-economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei (nr. 878, 2 august 2006).

932. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului executiv între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în domeniul culturii, educației și științei pe anii 2006-2008, semnat la Chișinău la 14 iunie 2006 (nr. 879, 2 august 2006).

933. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR), semnată la Geneva la 1 martie 1973 (nr. 880, 2 august 2006).

934. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind Controlul Tutunului, încheiată la Geneva la 21 mai 2003 (nr. 881, 2 august 2006).

935. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Administrației Publice Locale (nr. 882, 2 august 2006).

936. Hotărîre cu privire la implementarea Planului de Acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană (nr. 889, 3 august 2006).

937. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 890, 3 august 2006).

938. Hotărîre privind aprobareanbsp; modificărilor și completărilornbsp; ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 896, 7 august 2006)

939. Hotărîre privind selectarea băncilor comerciale pentru deservirea bancară a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor în perioada 2006 - 2009 (nr. 908, 9 august 2006).

940. Dispoziție (nr. 66-d, 31 iulie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

443. Ordin cu privire la stabilirea coeficientului de indexare a tarifelor (nr. 86, 6 iulie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

444. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 42/4, 27 iulie 2006).

445. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității Societății pe acțiuni de tip închis Compania Real-Registr (nr. 42/6, 27 iulie 2006).

446. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/1, 3 august 2006).

447. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 43/2, 3 august 2006).

448. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Kazayak-Vin (nr. 43/4, 3 august 2006).

449. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Calcar (nr. 43/5, 3 august 2006).

450. Hotărîre cu privire la eliberarea permisului de a începe achitarea acțiunilor Fondului de investiții nemutual nespecializat Agrofond SA și Fondului de investiții nemutual nespecializat Dividend SA conform cererilor de răscumpărare (nr. 43/8, 3 august 2006).

Acte ale Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă

451. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea hotărîrii medicului șef sanitar de stat nr. 5 din 20.02.2006 Privind perfecționarea activității de certificare igienică a mărfurilor, produselor alimentare și nealimentare (nr. 14, 19 iulie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

452. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi (nr. 210, 3 august 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte