Nr. 134-137 25.08.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

683. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004 (nr. 746-IV, 22 august 2006).

nbsp;684. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2075-III din 3 noiembrie 2004 (nr. 747-IV, 23 august 2006)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre privind raportul asupra legalității și eficienței utilizării mijloacelor pentru întreținerea Ministerului Culturii și a unor instituții subordonate, activităților în domeniul culturii și gestionării patrimoniului cultural în perioada anului 2004 (nr. 27, 26 mai 2006).

nbsp;35. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor în anul 2005 (nr. 34, 6 iunie 2006).nbsp;

36. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Dezvoltării Informaționale în anul 2005 (nr. 38, 7 iunie 2006).nbsp;

37. Hotărîre privind raportul asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 (nr. 39, 9 iunie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

985. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova NATO (nr. 774, 6 iulie 2006).

986. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aprobarea listei suplimentare a contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile (nr. 780, 7 iulie 2006).

987. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției infrastructurii calității în Republica Moldova (nr. 859, 31 iulie 2006).

988. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați (nr. 895, 7 august 2006).

989. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al C.S.I. referitor la Concepția privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor manifestări violente de extremism, semnată la Kazan la 26 august 2005 (nr. 897, 8 august 2006).

990. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al C.S.I referitor la Programul privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor manifestări violente de extremism pe anii 2005-2007, semnat la Kazan la 26 august 2005 (nr. 899, 8 august 2006).

991. Hotărîre cu privire la susținerea financiară a copiilor orfani, cetățeni ai Republicii Moldova, recomandați și admiși la studii peste hotare (nr. 900, 8 august 2006).

992. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor aeriene, încheiat la Luxemburg la 11 aprilie 2006
(nr. 901, 8 august 2006).

993. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 903, 8 august 2006).

994. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 904, 8 august 2006).

995. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 (nr. 905, 8 august 2006).

996. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 906, 8 august 2006).

997. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Malaysiei privind cooperarea comercială și economică (nr. 911, 9 august 2006).

998. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul politicii de tineret între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Educației, {tiinței și Politicii de Tineret al Republicii Kîrgîze (nr. 913, 9 august 2006).

999. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerele Afacerilor Externe ale statelor-membre GUAM privind pregătirea funcționarilor diplomatici, semnat la Kiev la 22 mai 2006 (nr. 915, 9 august 2006).

1000. Hotărîre cu privire la aplicarea repetată a procesului de restructurare față de Оntreprinderea de Stat Circul din Chișinău (nr. 918, 9 august 2006).

1001. Hotărîre cu privire la Оntreprinderea de Stat Registrul cinematografic (nr. 919, 9 august 2006).

1002. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa lanbsp; Hotărîrea Guvernului nr. 23 din 20 ianuarie 1999 (nr. 921, 9 august 2006).

1003. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 922, 9 august 2006).

1004. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Consiliul de Stat responsabil de tineret al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul tineretului, semnat la Chișinău, la 23 martie 2006 (nr. 924, 10 august 2006).

1005. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 925, 10 august 2006).

1006. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 926, 10 august 2006).

1007. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Dezvoltării Informaționale în anul 2005 și I trimestru al anului 2006 (nr. 927, 10 august 2006).

1008. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat și alocațiilor sociale de stat (nr. 929, 15 august 2006).

1009. Hotărîre privind Sala delegațiilor oficiale a Оntreprinderii de Stat Aeroportul Internațional Chișinău (nr. 930, 15 august 2006).

1010. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a iazului din s. Romănești, r-nul Strășeni (nr. 931, 15 august 2006).

1011. Hotărîre pentru aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Cu privire la reorganizarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport în Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 932, 15 august 2006).

1012. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de {tiințe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 28 ianuarie 2005 (nr. 933, 15 august 2006).nbsp;

1013. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 934, 16 august 2006).

1014. Hotărîre privind implementarea Programului național de asigurare a securității ecologice (nr. 935, 16 august 2006).

1015. Hotărîre cu privire la fortificarea bazei tehnico-materiale a Clinicii nr. 2 a Institutului de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc (nr. 939, 17 august 2006).

1016. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de combatere și profilaxie a holerei și altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010 (nr. 940, 17 august 2006).

1017. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 942, 17 august 2006).

1018. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2075-III din 3 noiembrie 2004 Privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (nr. 951, 18 august 2006).nbsp;

1019. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004" (nr. 952, 18 august 2006).nbsp;

1020. Hotărîre privind expertiza coruptibilității proiectelor de acte legislative (nr. 977, 23 august 2006).

1021. Dispoziție (nr. 67-d, 9 august 2006).

1022. Dispoziție (nr. 69-d, 11 august 2006).

1023. Dispoziție (nr. 70-d, 15 august 2006).

1024. Dispoziție (nr. 71-d, 17 august 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

463. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administrația de Stat a Aviației Civile (nr. 75/GEN, 1 august 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

464. Hotărîre cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 43/9, 3 august 2006).nbsp;

465. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Procedura înregistrării valorilor mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei (nr. 43/10, 3 august 2006).

466. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/1, 17 august 2006).

467. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Agrocon-1 (nr. 44/2, 17 august 2006).

468. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare fondurilor de investiții Agrofond SA, Dividend SA și Mandatar SA (nr. 44/4, 17 august 2006).

469. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de control Societatea cu răspundere limitată Agat și Onix în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Avicola-Vadul-lui-Vodă (nr. 44/3-O, 17 august 2006).

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

470. Ordin despre modificarea pct. 5 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 45-A din 13 februarie 2006 (nr. 193-A, 14 august 2006).

Acte ale Institutului Național al Justiției

471. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea postului vacant de Director Executiv al Institutului Național al Justiției (4 august 2006).nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

472. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la folosirea facilității de lombard între Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale (nr. 218, 17 august 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte