Nr. 138-141 01.09.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

685. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 752-IV, 25 august 2006).

686. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 267-XVI, 28 iulie 2006).

687. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria GARIUC (nr. 745-IV, 21 august 2006).nbsp;

688. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 748-IV, 23 august 2006).

689. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 749-IV, 23 august 2006).

690. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2006-2007 (nr. 750-IV, 24 august 2006).nbsp;

691. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Eugen SMIRNOV (nr. 751-IV, 25 august 2006).nbsp;

692. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de militari ai Armatei Naționale (nr. 753-IV, 26 august 2006).

693. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar regretatului Anatolie LUNGU (nr. 755-IV, 28 august 2006).

694. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile GHERMAN și doamnei Silvia VОLCU
(nr. 756-IV, 28 august 2006).

695. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir PANFILOV (nr. 757-IV, 28 august 2006).

696. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Alexei GRABCO (nr. 760-IV, 29 august 2006).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărîre privind raportul asupra asigurării integrității, eficienței gestionării patrimoniului de stat și a finanțelor publice la Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor Apele Moldovei în anii 2003-2004 (nr. 23, 23 mai 2006).

39. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale în anul 2005 (nr. 35, 6 iunie 2006).

40. Hotărîre privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005 (nr. 36, 7 iunie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1025. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții (nr. 936, 16 august 2006).

1026. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate (nr. 941, 17 august 2006).

1027. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 943, 18 august 2006).nbsp;

1028. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, adoptată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, adoptat la New York la 28 iulie 1994 (nr. 944, 18 august 2006).nbsp;

1029. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președinte al Republicii Moldova, la Reuniunea neformală a șefilor de state-membre ale C.S.I. (Moscova, Federația Rusă, 21-22 iulie 2006) (nr. 945, 18 august 2006).nbsp;nbsp;

1030. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 834 din 26 iulie 2004 (nr. 946, 18 august 2006).nbsp;nbsp;

1031. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, adoptat la Geneva la 25 iunie 1998 (nr. 947, 18 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1032. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului tehnic între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Comandamentul Componentei Terestre Aliate din Madrid cu privire la sprijinul din partea Națiunii Gazdă pentru desfășurarea exercițiului Cooperative Longbow/Lancer 2006 (nr. 948, 18 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1033. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul European adițional la Convenția privind circulația rutieră, adoptat la Geneva la 1 mai 1971 (nr. 949, 18 august 2006).

1034. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 480nbsp; din 5 mai 2006 (nr. 950, 18 august 2006).nbsp;nbsp;

1035. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 953, 18 august 2006).

1036. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 954, 18 august 2006).

1037. Hotărîre cu privire la implementarea Codului internațional pentru securitatea navei și a facilității portuare (ISPS Code) și a Rezoluției Organizației Maritime Internaționale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei și îndrumarul de ținere a acestuia (nr. 955, 18 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1038. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 956, 18 august 2006).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1039. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 957, 18 august 2006).

1040. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 958, 18 august 2006).

1041. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 959, 18 august 2006).

1042. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 960, 21 august 2006).

1043. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale Serviciului de Informații și Securitate (nr. 962, 21 august 2006).

1044. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 963, 21 august 2006).

1045. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 965, 21 august 2006).

1046. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 152 privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare, adoptate la Geneva la 25 iunie 1979 (nr. 966, 21 august 2006).

1047. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi (nr. 967, 21 august 2006).

1048. Hotărîre cu privire la Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul (nr. 968, 21 august 2006).

1049. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 969, 21 august 2006).

1050. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentrunbsp; completarea articolului 18 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001nbsp; privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 970, 21 august 2006).

1051. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 971, 21 august 2006).

1052. Hotărîre privind mersul realizării Programului de telefonizare a țării pentru anii 2005-2010 (nr. 972, 21 august 2006).

1053. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru anularea majorărilor de întîrziere (penalităților) și amenzilor (nr. 973, 21 august 2006).

1054. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului național pentru coordonarea activităților de promovare a culturilor nucifere (nr. 974, 22 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1055. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 975, 22 august 2006).nbsp;

1056. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Legii cu privire la piața valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 (nr. 976, 23 august 2006).

1057. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare șinbsp;nbsp; achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 978, 23 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;

1058. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2006-2007 (nr. 979, 23 august 2006).

1059. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentrunbsp; completarea unor acte legislative (nr. 980,
24 august 2006).

1060. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Concepției modernizării sistemului de învățămînt din Republica Moldova (nr. 981, 25 august 2006).

1061. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 982, 25 august 2006).nbsp;nbsp;

1062. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția socială a persoanelor cu disabilități și a familiilor acestora (nr. 983, 25 august 2006).nbsp;

1063. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 412-XV din
9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (nr. 986, 28 august 2006).nbsp;

1064. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 1565-XIII din
26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție Otaci-Business (nr. 987, 28 august 2006).

1065. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 988, 28 august 2006).

1066. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 989, 28 august 2006).

1067. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 991, 28 august 2006).

1068. Hotărîre cu privire la eliberarea unor materiale de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 992, 28 august 2006).

1069. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 993, 28 august 2006).

1070. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 994, 28 august 2006).

1071. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1001, 29 august 2006).

1072. Dispoziție (nr. 72-d, 18 august 2006).

1073. Dispoziție (nr. 73-d, 24 august 2006).

1074. Dispoziție (nr. 74-d, 28 august 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

473. Ordin cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor nr. 2 la Standardul Național de Contabilitate 17 Contabilitatea arendei (chiriei) (nr. 60, 8 august 2006).

474. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 19 Beneficiile angajaților (nr. 61, 8 august 2006).nbsp;nbsp;

475. Regulamentul privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensațiilor pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

476. Reguli și normative sanitaro-epidemiologice de stat privind pregătirea și distribuirea produselor alimentare la bordul aeronavelor înregistrate în Republica Moldovanbsp;

477. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat Igiena instituțiilor speciale de învățămînt pentru copii cu deficiențe fizice și mintale (nr. 24, 29 decembrie 2005).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

478. Hotărîre (nr. 1936-RT, 23 mai 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

479. Informație (nr. (17-13-02/1-3148)53, 11 august 2006)

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;