Nr. 157-162 10.06.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

315. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar (nr. 2091-VII, 3 iunie 2016)

316. Lege cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (nr. 68, 14 aprilie 2016)

317. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (nr. 2092-VII, 3 iunie 2016)

318. Lege cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (nr. 77, 21 aprilie 2016)

319. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 2096-VII, 6 iunie 2016)

320. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (nr. 79, 21 aprilie 2016)

321. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 2093-VII, 3 iunie 2016)

322. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 94, 13 mai 2016)

323. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 2094-VII, 3 iunie 2016)

324. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (nr. 96, 13 mai 2016)

325. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 74 din 21 aprilie 2016 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” în legătură cu informaţiile referitoare la organizarea de către angajaţii întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanţelor interzise (nr. 98, 13 mai 2016)

326. Hotărîre pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 114, 27 mai 2016)

327. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 2095-VII, 3 iunie 2016)

328. Decret privind distincţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 2097-VII, 6 iunie 2016)

329. Decret privind conferirea post-mortem a „Ordinului Republicii” membrilor echipajului aeronavei Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) (nr. 2098-VII, 6 iunie 2016)

330. Decret privind eliberarea domnului Victor CREȚU din funcția de heraldist secretar (nr. 2099-VII, 6 iunie 2016)

331. Decret privind aprobarea Statutului disciplinar al ofițerului de protecție al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2100-VII, 6 iunie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (nr. 11, 19 mai 2016)

16. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanţei administrării și monitorizării datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 12, 19 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

765. Hotărîre pentru aprobarea Concepţiei-cadru şi a Regulamentului cu privire la funcţionarea Sistemului informaţional al resurselor de apă din Republica Moldova (nr. 672, 30 mai 2016)

766. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament (nr. 688, 31 mai 2016)

767. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la Baku la 8 iulie 2015 (nr. 698, 2 iunie 2016)

768. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (nr. 704, 3 iunie 2016)

769. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la contractele de garanţie financiară (nr. 705, 3 iunie 2016)

770. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 706, 3 iunie 2016)

771. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012 (nr. 709, 3 iunie 2016)

772. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (nr. 710, 3 iunie 2016)

773. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 711, 3 iunie 2016)

774. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 712, 6 iunie 2016)

775. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 713, 6 iunie 2016)

776. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 (nr. 714, 6 iunie 2016)

777. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente (or. Bişkek, Republica Kîrgîză, 6-8 iunie 2016) (nr. 715, 6 iunie 2016)

778. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la Summitul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (or. Sofia, Republica Bulgaria, 31 mai – 1 iunie 2016) (nr. 716, 6 iunie 2016)

779. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 și nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 (nr. 717, 6 iunie 2016)

780. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 718, 6 iunie 2016)

781. Hotărîre cu privire la măsurile de protejare și valorificare a Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (nr. 719, 6 iunie 2016)

782. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, prin cumul, cu reşedinţa la Baku (nr. 723, 8 iunie 2016)

783. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg ŢULEA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Croaţia, Republica Slovenia și Bosnia și Herțegovina, prin cumul, cu reşedinţa la Budapesta (nr. 724, 8 iunie 2016)

784. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ruslan BOLBOCEAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Armenia, Republica Uzbekistan și Turkmenistan, prin cumul, cu reşedinţa la Kiev (nr. 725, 8 iunie 2016)

785. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda, prin cumul, cu reşedinţa la Stockholm (nr. 726, 8 iunie 2016)

786. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru BRAGHIŞ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 727, 8 iunie 2016)

787. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vitalie RUSU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova pe lîngă Sfîntul Scaun, prin cumul, cu reşedinţa la Praga (nr. 728, 8 iunie 2016)

788. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ştefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Albania, prin cumul, cu reşedinţa la Sofia (nr. 729, 8 iunie 2016)

789. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 730, 8 iunie 2016)

790. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 731, 8 iunie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1011. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 108, 2 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1011a. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 599, 8 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1012. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.08.11:2015 „Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de securitate” (nr. 73, 6 iunie)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1013. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 336 din 29.11.2010 (nr. 117, 30 mai 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1014. Ordin cu privire la Consiliul de sănătate publică teritorial (nr. 230, 31 martie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1015. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 412-O din 23.09.2014 ”Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor” (nr. 183-O, 31 mai 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

1016. Ordin privind modificarea componenţei Comisiei de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei,cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (nr. 64, 20 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1017. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/1, 3 iunie 2016)

1018. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/2, 3 iunie 2016)

1019. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul I al anului de gestiune 2016 (nr. 27/3, 3 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1020. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală pentru turul al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Sărata-Galbenă, raionul Hîncești, din 29 mai 2016, conform situației din data de 27 mai 2016 (nr. 4763, 31 mai 2016)

1021. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Sesiunea Plenară a Co misiei de la Veneția (nr. 4764, 31 mai 2016)

1022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 4765, 31 mai 2016)

1023. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca (nr. 4766, 31 mai 2016)

1024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hoginești, raionul Călărași (nr. 4767, 31 mai 2016)

1025. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 4768, 31 mai 2016)

1026. Hotărîre cu privire la sesizările privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din cadrul Consiliului sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 4769, 31 mai 2016)

2027. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari (nr. 4770, 31 mai 2016)

1028. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 4771, 31 mai 2016)

1029. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești (nr. 4772, 31 mai 2016)

1030. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hîncești (nr. 4773, 31 mai 2016)

1031. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești (nr. 4774, 31 mai 2016)

1032. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 4775, 31 mai 2016)

1033. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova (nr. 4776, 31 mai 2016)

1034. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 4777, 31 mai 2016)

1035. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei (nr. 4778, 31 mai 2016)

1036. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 4779, 31 mai 2016)

1037. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni (nr. 4780, 31 mai 2016)

1038. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia (nr. 4781, 31 mai 2016)

1039. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cioropcani, raionul Ungheni (nr. 4782, 31 mai 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1040. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr.14/69, 17 mai 2016)

1041. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei radio (nr.14/77, 17 mai 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1042. Decizie (nr. ASO-22, 19 mai 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte