Nr. 142-145 09.09.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

697. Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial (nr. 754-IV, 28 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

698. Lege privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial (nr. 245-XVI, 21 iulie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

699. Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea șinbsp;nbsp; funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare (nr. 758-IV, 29 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;

700. Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare (nr. 257-XVI, 27 iulie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

701. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 759-IV, 29 august 2006).nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

702. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 268-XVI, 28 iulie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărîre privind raportul asupra modului de administrare și utilizare a mijloacelor financiare, inclusiv alocate de donatorii externi, de către Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, unele organizații subordonate și alți beneficiari de mijloace în perioada anilor 2004-2005 (nr. 37, 7 iunie 2006).

42. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor controlului execuției bugetului de stat pe anul 2005, datoriei publice și respectării garanțiilor guvernamentale pentru creditele interne și externe efectuat la Ministerul Finanțelor și Trezoreria de Stat (nr. 40, 9 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

43. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Economiei și Comerțului în anul 2005 (nr. 42, 14 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

44. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului municipiului Chișinău în anul 2005 (nr. 60, 29 iunie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1075. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate și serviciilor prestate, contra plată, de instituțiile subordonate Aparatului Guvernului și tarifelor la acestea, precum și a regulamentelor privind modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale (nr. 928, 15 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1076. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici (nr. 961, 21 august 2006).

1077. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național Promovarea egalității genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009 (nr. 984, 25 august 2006).

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 985, 25 august 2006).

1079. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind transporturile internaționale de pasageri și mărfuri (nr. 990, 28 august 2006).

1080. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 995, 28 august 2006).

1081. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 996, 28 august 2006).

1082. Hotărîre cu privire la implementarea Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței Codul ISM) (nr. 997, 28 august 2006).

1083. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ameliorarea situației economico-financiare a Î.S. Moldtranselectro și anularea unor sancțiuni (nr. 998, 28 august 2006).

1084. Hotărîre cu privire la sistemul de împărțire pe foi și nomenclatura hărților și planurilor topografice în Republica Moldova (nr. 999, 28 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1085. Hotărîre cu privire la condițiile de salarizare a angajaților civili din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice (nr. 1000, 28 august 2006).nbsp;

1086. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 7 iunie 2005 (nr. 1002, 29 august 2006).

1087. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența de stat a organelor centrale de specialitate ale administrației publice (nr. 1004, 29 august 2006).

1088. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 5 octombrie 1999 (nr. 1005, 29 august 2006).

1089. Hotărîre cu privire la proiectarea, construcția și transferarea Stației Meteorologice Chișinău, Stației Aerologice Republicane și a complexului administrativ ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat (nr. 1006, 30 august 2006).

1090. Hotărîre privind mersul îndeplinirii Programului de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003 (nr. 1007, 1 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1091. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr. 551 din 19 mai 2006 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2006-2007 (nr. 1008, 1 septembrie 2006).

1092. Hotărîre cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățămînt superior, elevii din instituțiile de invățămînt mediu de specialitate, secundar profesional și persoanele care studiază în învățămîntul postuniversitar (nr. 1009, 1 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1093. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de invățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit pentru anul de studii 2006-2007 (nr. 1010, 1 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1094. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PLOP Petru (nr. 1025, 6 septembrie 2006).

1095. Hotărîre cu privire la numirea domnului Eduard MELNIC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 1029, 6 septembrie 2006)

1096. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii Ministerului Educației și Tineretului (nr. 1034, 6 septembrie 2006).

1097. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Nicolae CERVENCOV în postul de rector (nr. 1035, 6 septembrie 2006).

1098. Dispoziție (nr. 75-d, 28 august 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru Mașinile de Casă și Control

480. Decizie (nr. 2-05/2006, 30 mai 2006).nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestarenbsp;nbsp;

481. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de {tiințe a Moldovei (nr. 21/AC, 18 mai 2006).

482. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Pomicultură (nr. 22/AC, 18 mai 2006).nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

483. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/1, 30 august 2006).

484. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Unistrom Corporation (nr. 47/2,
30 august 2006).

485. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Fabrica de conserve Olănești (nr. 47/3, 30 august 2006).

486. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare bursieră și de clearing Societății pe acțiuni Bursa de Valori a Moldovei (nr. 47/4, 30 august 2006).

487. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind modul de acordare și retragere a licențelor pentru activitatea pe piața valorilor mobiliare (nr. 48/1, 4 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

488. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (nr. 235, 30 august 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte