Nr. 153-156 29.09.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

707. Decret privind numirea domnului Eduard MELNIC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 765-IV, 19 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

708. Decret privind numirea domnului Corneliu POPOVICI în funcția de vicedirector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 766-IV, 19 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

709. Decret privind numirea doamnei Victoria IFTODI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 767-IV, 20 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

710. Decret privind revocarea doamnei Victoria IFTODI din funcția de ministru al justiției (nr. 768-IV, 20 septembrie 006).nbsp;nbsp;nbsp;

711. Decret privind numirea domnului Vitalie PÎRLOG în funcția de ministru al justiției (nr. 769-IV, 20 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

712. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Christopher J. BORGEN și Mark A. MEYER
(nr. 770-IV, 20 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

713. Decret privind reorganizarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport în Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 771-IV, 21 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

714. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Piotr GARBALÎ (nr. 772-IV, 22 septembrie 2006).nbsp;nbsp; ...........

715. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie FRAN|UZ (nr. 773-IV, 22 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

716. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne
(nr. 774-IV,25 septembrie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

53. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Telenești în anul 2005 (nr. 52, 15 iunie 2006).nbsp;

54. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005 (nr. 53, 15 iunie 2006).

55. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Hîncești în anul 2005 (nr. 54, 15 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

56. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Criuleni în anul 2005 (nr. 55, 15 iunie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1160. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului III din Legea nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 802, 10 iulie 2006).

1161. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 845, 26 iulie 2006).

1162. Hotărîre privind aprobarea modificării ce se operează în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or. Beijing (China)
(nr. 1014, 5 septembrie 2006).

1163. Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative (nr. 1015, 5 septembrie 2006).

1164. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a zăcămintelor de substanțe minerale utile pentru valorificare industrială (nr. 1061, 14 septembrie 2006).

1165. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind denunțarea acordurilor constitutive ale Comunității Statelor Independente (nr. 1065, 18 septembrie 2006).

1166. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1070, 18 septembrie 2006).

1167. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1071, 18 septembrie 2006).

1168. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1072, 18 septembrie 2006).

1169. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1073, 18 septembrie 2006).

1170. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 (nr. 1074, 18 septembrie 2006).

1171. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art. 17 (2) al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 cu privire la actele de stare civilă (nr. 1075, 18 septembrie 2006).

1172. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1076, 18 septembrie 2006).

1173. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 (nr. 1077, 18 septembrie 2006).

1174. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei IVANCOV, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1078, 19 septembrie 2006).

1175. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 768 din 5 iulie 2006 (nr. 1085, 21 septembrie 2006).

1176. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1086, 22 septembrie 2006).

1177. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1088, 22 septembrie 2006).

1178. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Declarației privind bunele practici în domeniul asistenței juridice internaționale în materie penală (nr. 1090, 22 septembrie 2006).

1179. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind întreținerea podurilor de șosea la frontiera de stat moldo-ucraineană, semnat la Chișinău la 31 iulie 2006 (nr. 1095, 22 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1180. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în complexul energetic și de combustibil (nr. 1096, 22 septembrie 2006).

1181. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1097, 22 septembrie 2006).

1182. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1098, 22 septembrie 2006).

1183. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1099, 22 septembrie 2006).

1184. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 1100, 22 septembrie 2006).

1185. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1101, 22 septembrie 2006).

1186. Hotărîre cu privire la desfășurarea proiectului Caravela culturii în anul 2006 (nr. 1102, 25 septembrie 2006).

1187. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1104, 25 septembrie 2006).

1188. Hotărîre privind salarizarea personalului unor instituții finanțate de la buget (nr. 1108, 25 septembrie 2006).

1189. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1109, 25 septembrie 2006).

1190. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1111, 25 septembrie 2006).

1191. Hotărîre cu privire la crearea Agenției de inspectare și restaurare a monumentelor (nr. 1114, 25 septembrie 2006).

1192. Hotărîre cu privire la acordarea unor premii pentru rezultatele obținute la recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase de prima grupă în anul 2006 (nr. 1115, 25 septembrie 2006).nbsp;

1193. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1118,
26 septembrie 2006).nbsp;

1194. Dispoziție (nr. 83-d, 19 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

517. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat Igiena taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea șinbsp;nbsp; optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 16) (nr. 22, 29 decembrie 2005).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

518. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la brevetarea activității turistice, Criteriile pentru acordarea brevetului de turism și Nomenclatorul funcțiilor în domeniul turismului (nr. 227, 28 iulie 2006).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

519. Hotărîre (nr. 1772-RT, 25 august 2005).nbsp;

520. Hotărîre (nr. 1776-RT, 30 august 2005).nbsp;

Acte ale Inspecției Muncii

521. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2005 (iunie 2005).

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

522. Regulament cu privire la concursul Marca comercială a anului.nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp;

523. Ordin cu privire la aplicarea prevederilor Anexelor 4, 5, 15 la Convenția privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944) (nr. 84/GEN, 14 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

524. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/1, 21 septembrie 2006).

525. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Combinatul de prelucrare a lemnului din Taraclia (nr. 52/3, 21 septembrie 2006).

526. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Bursa de Valori a Moldovei (nr. 52/4, 21 septembrie 2006).

527. Hotărîre cu privire la modificarea componenței Consiliului de administrație al ziarului Capital-Market Î.S. (nr. 52/5, 21 septembrie 2006).

528. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Crio-Izvorul (nr. 52/2-O, 21 septembrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

529. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID (nr. 247, 20 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte