Nr. 157-2 02.10.2006

nbsp; Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

717. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vladimir PHILIPOV (nr. 775-IV, 26 septembrie 2006).

718. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Nadejda ODOBESCU (nr. 776-IV, 26 septembrie 2006).

719. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Boris Marian (nr. 777-IV, 27 septembrie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

57. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2005 (nr. 41, 12 iunie 2006).nbsp;

58. Hotărîre privind raportul asupra efectuării achizițiilor publice, formării și utilizării ajutoarelor umanitare la Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare în perioada anilor 2004-2005 (nr. 57, 20 iunie 2006).

59. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii executării volumelor lucrărilor de construcție și montaj la unele posturi vamale ale Departamentului Vamal, precum și a proiectelor de deviz (nr. 58, 27 iunie 2006).

60. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Industriei și Infrastructurii în anul 2005 (nr. 59, 27 iunie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1195. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1087, 22 septembrie 2006).

1196. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1089, 22 septembrie 2006).

1197. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1091, 22 septembrie 2006).

1198. Hotărîre pentru implementarea Strategiei Naționale cu privire la reducerea și eliminarea poluanților organici persistenți și Planului Național de implementare a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 1092, 22 septembrie 2006).

1199. Hotărîre despre unele măsuri privind inventarierea și înregistrarea de stat a terenurilor destinate agriculturii, proprietate a statului (nr. 1093, 22 septembrie 2006).

1200. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de folosință specială a obiectelor Cărții Roșii a Republicii Moldova (nr. 1094, 22 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1201. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1103, 25 septembrie 2006).

1202. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 1106, 25 septembrie 2006).nbsp;

1203. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1107, 25 septembrie 2006).

1204. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1110, 25 septembrie 2006).

1205. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de export temporar al vagoanelor (nr. 1112, 25 septembrie 2006).

1206. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1113, 25 septembrie 2006).nbsp;

1207. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Statutul ofițerului de informații (nr. 1116, 26 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1208. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1117, 26 septembrie 2006).

1209. Hotărîre privind apobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 1119, 27 septembrie 2006).nbsp;

1210. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1120, 27 septembrie 2006).

1211. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor (nr. 1123, 28 septembrie 2006).

1212. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 1124,
28 septembrie 2006).

1213. Dispoziție (nr. 85-d, 27 septembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldoveinbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

530. Ordin privind aprobarea modificărilor la ordinul nr. 128 din 29.06.06 Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA cu modificările ulterioare (nr. 172, 15 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;