Nr. 158-160 06.10.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

720. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 778-IV, 28 septembrie 2006).

721. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 779-IV, 28 septembrie 2006).

722. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 780-IV, 28 septembrie 2006).

723. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 781-IV, 28 septembrie 2006).

724. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova (nr. 782-IV, 28 septembrie 2006).

725. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexandru BEJENARI (nr. 783-IV, 28 septembrie 2006).nbsp;

726. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Grigore MÎNDRILĂ (nr. 784-IV, 28 septembrie 2006).nbsp;

727. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Lidia PANFIL (nr. 785-IV, 28 septembrie 2006).

728. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vladimir EREMCIUC (nr. 786-IV, 29 septembrie 2006).

729. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2006 (nr. 787-IV, 29 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

730. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre Republica Moldova și Rom`nia de parteneriat și cooperare (nr. 788-IV, 29 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

731. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 789-IV, 29 septembrie 2006).

732. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu COZMA (nr. 790-IV, 29 septembrie 2006).

733. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Ilie BUIUC și Mihai BUIUC (nr. 791-IV,
29 septembrie 2006).nbsp;

734. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valerian PROZOROVSCHI (nr. 792-IV,
29 septembrie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1214. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privindnbsp; transparența în procesul decizional (nr. 1105, 25 septembrie 2006).

1215. Hotărîre cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat Informcom (nr. 1121, 27 septembrie 2006).

1216. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 1122, 28 septembrie 2006).

1217. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Lista organismelor internaționale și regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile din bugetul de stat pe anul 2006, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 19 ianuarie 2006 (nr. 1125, 28 septembrie 2006).

1218. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 (nr. 1126, 29 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1219. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (nr. 1127, 29 septembrie 2006).

1220. Hotărîre cu privire la fondarea Instituției publice Căpitănia portului Giurgiulești și Întreprinderii de Stat Registrul Naval (nr. 1128, 29 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

1221. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2006 (nr. 1130,
29 septembrie 2006).

1222. Hotărîre cu privire la restaurarea complexului de clădiri al conacului familiei Mirzoian (Manuc Bei) din or. Hîncești (nr. 1131, 2 octombrie 2006).

1223. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și inspectoratelor fiscale de stat teritoriale (nr. 1136, 2 octombrie 2006).

1224. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Hîncești și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1140, 4 octombrie 2006).nbsp;

1125. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui PÎRLOG Vitalie (nr. 1144, 4 octombrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldoveinbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

531. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat Igiena instituțiilor de învățămînt secundar profesional (nr. 23, 29 decembrie 2005).nbsp;nbsp;

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

532. Hotărîre (nr. 1822-RT, 26 octombrie 2005).nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

533. Ordin privind asigurarea înregistrării și evidenței subdiviziunilor contribuabililor (nr. 165, 6 septembrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

534. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/1, 27 septembrie 2006).

535. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania M-Invest SRL (nr. 53/3, 27 septembrie 2006).

536. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare (nr. 53/4, 27 septembrie 2006).nbsp;

537. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/1 din 21.04.2005 (nr. 54/1, 2 octombrie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensiinbsp;

538. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 34 din 09.03.2006 (nr. 87, 6 septembrie 2006).nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldoveinbsp;nbsp;

539. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 255, 28 septembrie 2006).nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte