Nr. 161-6 06.10.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

735. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 365-XV din 25 septembrie 2003 privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 803-IV, 5 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

736. Lege pentru modificarea Legii nr. 365-XV din 25 septembrie 2003 privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 285-XVI, 5 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

737. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Octavian CALMÎC, director al Direcției generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului (nr. 793-IV, 4 octombrie 2006).

738. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM (nr. 794-IV, 4 octombrie 2006).

739. Decret privind numirea domnului Mihai DOLGHIERI în funcția de președinte al Judecătoriei Briceni (nr. 795-IV, 4 octombrie 2006).

740. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 796-IV, 4 octombrie 2006).

741. Decret privind numirea domnului Xenofon ULIANOVSCHI în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 797-IV, 4 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

742. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 798-IV, 4 octombrie 2006).

743. Decret privind numirea domnului Oleg COJOCARI în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Criuleni (nr. 799-IV, 4 octombrie 2006).

744. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail CATRANIUC (nr. 800-IV, 4 octombrie 2006).

745. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Maria ROIBU și Agafia PROCOP (nr. 801-IV,
4 octombrie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1226. Hotărîre cu privire la participarea Republicii Moldova la expoziția interstatală CSI 15 ani: colaborare și integrare, care va avea loc în perioada 25-28 octombrie 2006 în or. Moscova (nr. 1129, 29 septembrie 2006).

1227. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii cu privire la Codul de conduită a funcționarului public
(nr. 1132, 2 octombrie 2006).nbsp;

1228. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 1133, 2 octombrie 2006).nbsp;

1229. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la societățile cu răspundere limitată (nr. 1134,
2 octombrie 2006).nbsp;

1230. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1135, 2 octombrie 2006).nbsp;

1231. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 1138, 3 octombrie 2006).nbsp;

1232. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la registre (nr. 1139, 4 octombrie 2006).nbsp;

1233. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamații (nr. 1141, 4 octombrie 2006).

1234. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîriinbsp; Parlamentului nr. 453-XIII din 16 mai 1995 (nr. 1142, 4 octombrie 2006).nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

540. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității Tehnice a Moldovei (nr. 11.11.1., 28 septembrie 2006).

541. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității de Stat din Moldova (nr. 11.11.2., 28 septembrie 2006).

542. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialității 1810. Contabilitate din cadrul Colegiului Agricol din Țaul (nr. 11.11.3., 28 septembrie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

543. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 363, 3 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

544. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 364, 3 octombrie 2006).nbsp;nbsp;