Nr. 162-163 13.10.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

746. Hotărîre asupra proiectului titlului IX al Codului fiscal (nr. 282-XVI, 5 octombrie 2006).

747. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru punerea în aplicare anbsp; titlului IX al Codului fiscal (nr. 283-XVI, 5 octombrie 2006).

748. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 284-XVI, 5 octombrie 2006).

749. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 287-XVI, 5 octombrie 2006).

750. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de profesori de la Liceul Teoretic din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia (nr. 802-IV, 5 octombrie 2006).

751. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 804-IV, 6 octombrie 2006).

752. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Serghei VITOȘINSCHI (nr. 805-IV, 6 octombrie 2006).

753. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ivan CONSTANTINOV (nr. 806-IV, 9 octombrie 2006).

754. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Patrick ADATTE (nr. 807-IV, 10 octombrie 2006).

755. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir BEȘLEU (nr. 808-IV, 10 octombrie
nbsp;2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1235. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii comunicațiilor electronicenbsp; (nr. 1145, 5 octombrie 2006).

1236. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1309-XIV din 19 octombrie 2000 cu privire la privatizarea întreprinderilor din industrianbsp; tutunului și industria vinificației (nr. 1146, 5 octombrie 2006).

1237. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2006 (nr. 1147, 5 octombrie 2006).

1238. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de servicii de consultanță între Ministerul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Compania kuwaitiană de consultanță și investiții (nr. 1150, 5 octombrie 2006).

1239. Hotărîre cu privire la transmiterea Complexului Memorial Eternitate (nr. 1169, 11 octombrie 2006).

1240. Hotărîre cu privire la reconstrucția complexului Stadionul Republican (nr. 1170, 11 octombrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

545. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit (nr. 71,
6 octombrie 2006).

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

546. Ordin cu privire la aprobarea Programului național de control al calității în domeniul securității aeronautice (nr. 87/GEN, 29 septembrie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

547. Ordin privind modul de administrare a procurărilor de energie electrică, energie termică, gazele naturale și apă, efectuate de agenții economici din țară care au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova de la agenții economici ce nu au relații fiscale cu sistemul bugetar (nr. 187, 27 septembrie 2006).

548. Ordin referitor la actualizarea unor anexe ale ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 195, 5 octombrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

549. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 53/5, 27 septembrie 2006).

550. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/1, 5 octombrie 2006).

551. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Victoriabank SA (nr. 55/2, 5 octombrie 2006).

552. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 53/2-O, 27 septembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte