Nr. 150-152 22.10.2006

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

704. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Alexandru URSACHI (nr. 762-IV, 15 septembrie 2006)

nbsp;

705. Decret privind revocarea domnului Valeriu LAZ+R din funcția de ministru al economiei și comerțului (nr. 763-IV, 18 septembrie 2006)

nbsp;

706. Decret privind numirea domnului Igor DODON în funcția de ministru al economiei și comerțului (nr. 764-IV, 18 septembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

49. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Glodeni în anul 2005 (nr. 48, 15 iunie 2006)

nbsp;

50. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Sîngerei în anul 2005 (nr. 49, 15 iunie 2006)

nbsp;

51. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Ștefan Vodă în anul 2005 (nr. 50, 15 iunie 2006)

nbsp;

52. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Orhei în anul 2005 (nr. 51, 15 iunie 2006)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1130. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea articolului 43 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 398, 17 aprilie 2006)

nbsp;

1131. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat (nr. 1032, 6 septembrie 2006)

nbsp;

1132. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1042, 7 septembrie 2006)

nbsp;

1133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1045, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1134. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 1046, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1135. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Declarației comune de cooperare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Administrația Federală Vamală pe lîngă Ministerul Federal al Finanțelor al Republicii Federale Germania (nr. 1047, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1136. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport, deplasate peste frontiera de stat a Republicii Moldova și Ucrainei (nr. 1049, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1137. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1050, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1138. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1051, 11 septembrie 2006)

nbsp;

1139. Hotărîre cu privire la Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 1052, 12 septembrie 2006)

nbsp;

1140. Hotărîre cu privire la aprobarea repartizării Fondului pentru realizarea Programului național de elaborare a reglementărilor tehnice (nr. 1053, 12 septembrie 2006)

nbsp;

1141. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 360-XV din 31 iulie 2003 privind declararea unei părți a teritoriului parcului Valea Morilor din municipiul Chișinău drept proprietate exclusivă a statului (nr. 1055, 13 septembrie 2006)

nbsp;

1142. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calității producției alcoolice (nr. 1056, 13 septembrie 2006)

nbsp;

1143. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1057, 13 septembrie 2006)

nbsp;

1144. Hotărîre cu privire la reorganizarea oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului (nr. 1059, 14 septembrie 2006)

nbsp;

1145. Hotărîre cu privire la direcțiile teritoriale control administrativ ale Ministerului Administrației Publice Locale (nr. 1060, 14 septembrie 2006)

nbsp;

1146. Hotărîre privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului și al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului (nr. 1062, 15 septembrie 2006)

nbsp;

1147. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 365-XV din 25 septembrie 2003 privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 1063, 15 septembrie 2006)

nbsp;

1148. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare Comisiei Electorale Centrale (nr. 1066, 18 septembrie 2006)

nbsp;

1149. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 1067, 18 septembrie 2006)

nbsp;

1150. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 1068, 18 septembrie 2006)

nbsp;

1151. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1069, 18 septembrie 2006)

nbsp;

1152. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1031 din 3 octombrie 2005 (nr. 1079, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1153. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CEBOTARI Nicolae (nr. 1080, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1154. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CIMILI Andrei (nr. 1081, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1155. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei BUJOREANU Tatiana (nr. 1082, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1156. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei LUPAN Nina (nr. 1083, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1157. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui DODON Igor (nr. 1084, 20 septembrie 2006)

nbsp;

1158. Dispoziție (nr. 80-d, 12 septembrie 2006)

nbsp;

1159. Dispoziție (nr. 81-d, 14 septembrie 2006)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova

nbsp;

505. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură (nr. 121, 13 aprilie 2006)

nbsp;

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

nbsp;

506. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei procedurii simplificate de declarare a bunurilor forțelor militare care trec frontiera vamală a Republicii Moldova (nr. 319-O, 4 septembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

507. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea de administrare fiduciară a investițiilor (nr. 49/4, 7 septembrie 2006)

nbsp;

508. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 51/1, 14 septembrie 2006)

nbsp;

509. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității licenței eliberate anterior Companiei de brokeri Oldex SA pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare de brokeraj (nr. 51/2, 14 septembrie 2006)

nbsp;

510. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea unor societăți pe acțiuni (nr. 49/3-O, 7 septembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

nbsp;

511. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 23/AC, 14 septembrie 2006)

nbsp;

512. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Management, Dezvoltare Rurală și Perfecționare (nr. 24/AC, 14 septembrie 2006)

nbsp;

513. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Pedologie și Agrochimie Nicolae Dimo (nr. 25/AC, 14 septembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

nbsp;

514. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 47/3, 15 septembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

515. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 242, 14 septembrie 2006)

nbsp;

516. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 243, 14 septembrie 2006)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte