Nr. 168-169 27.10.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

761. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (nr. 810-IV, 17 octombrie 2006).

762. Lege privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice
(nr. 265-XVI, 28 iulie 2006).

763. Decret pentru promulgarea Legii privind compensarea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2005, ale producătorilor agricoli care cultivă terenurile situate după traseul Rîbnița Tiraspol (nr. 811-IV, 17 octombrie 2006).

764. Lege privind compensarea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, calculate pentru anul 2005, ale producătorilor agricoli care cultivă terenurile situate după traseul Rîbnița Tiraspol (nr. 286-XVI, 5 octombrie 2006).

765. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 18 dinnbsp; Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 814-IV, 19 octombrie 2006).

766. Lege pentru completarea articolului 18 dinnbsp; Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 291-XVI, 6 octombrie 2006).

767. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la medierea în cauzele civile (nr. 290-XVI, 6 octombrie 2006).

768. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 293-XVI, 12 octombrie 2006).

769. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății
nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 294-XVI, 12 octombrie 2006).

770. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 295-XVI, 12 octombrie 2006).

771. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 115-XVI din 18 mai 2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 296-XVI, 12 octombrie 2006).

772. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 36 din Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 (nr. 297-XVI, 12 octombrie 2006).

773. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 299-XVI, 13 octombrie 2006).

774. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 300-XVI, 13 octombrie 2006).

775. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 301-XVI, 13 octombrie 2006).

776. Decret privind eliberarea domnului Eduard ZASTAVNEȚCHI din funcția de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 812-IV, 17 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

777. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Elena ARAMĂ (nr. 813-IV, 17 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

61. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării și contabilizării fondului statutar (social) al Întreprinderii mixte moldo-germane Compania aeriană Air Moldova S.R.L. în perioada anilor 2000-2001 (nr. 64, 11 septembrie 2006). ...............................................................

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1292. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1197, 16 octombrie 2006).

1293. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional integrat al organelor de drept
(nr. 1202, 17 octombrie 2006).

1294. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1203, 18 octombrie 2006).

1295. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind securitatea generală a produselor (nr. 1205, 19 octombrie 2006).

1296. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1206, 20 octombrie 2006).

1297. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1207, 20 octombrie 2006).

1298. Hotărîre cu privire la transmiterea unei unități de transport (nr. 1209, 23 octombrie 2006).

1299. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I., semnată la Dușanbe la 25 mai 2006, privind introducerea modificărilor în Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor, adoptate prin Decizia Consiliului șefilor de guverne al C.S.I. la 30 noiembrie 2000 în or. Minsk (nr. 1211, 23 octombrie 2006).

1300. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în primăvara anului 2006 și încorporarea în serviciul militar în toamna anului 2006 (nr. 1212, 23 octombrie 2006).

1301. Hotărîre cu privire la protecția împotriva inundațiilor (nr. 1213, 23 octombrie 2006).

1302. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1214, 23 octombrie 2006).

1303. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1215, 23 octombrie 2006).

1304. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1216, 23 octombrie 2006).

1305. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 17 februarie 2006 (nr. 1217, 23 octombrie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;

1306. Hotărîre privind realizarea Programului național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 (nr. 1218, 23 octombrie 2006).

1307. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Strategiei de reformare a sistemului de pensionare în sectorul agrar (nr. 1219, 23 octombrie 2006).

1308. Hotărîre privind participarea Moldovei la expozițiile internaționale în anul 2007 (nr. 1220, 23 octombrie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;...........

1309. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Industriei și Infrastructurii în anul 2005 și în primul semestru al anului 2006 (nr. 1226, 23 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1310. Hotărîre privind rechemarea domnului Mihail LAUR din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, precum și din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgianbsp; (nr. 1232, 25 octombrie 2006).nbsp;

1311. Hotărîrenbsp; cu privire la numirea domnului Sergiu STATI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1233, 25 octombrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldovanbsp;

558. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formației artistice de amatori (nr. 281, 3 octombrie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

559. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 311 din 29 august 2006 Cu privire la suspendarea activității notarului privat Buza Irina, mun. Chișinău (nr. 375, 13 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

560. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Ganța Dorina, teritoriul de activitate r-nul Ialoveni (nr. 376, 13 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

561. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 378, 13 octombrie 2006).

562. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Morev Elena, teritoriul de activitate mun. Chișinău
(nr. 383, 17 octombrie 2006).nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

563. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/1, 19 octombrie 2006).

564. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Registrator-Centru (nr. 57/4, 19 octombrie 2006).

565. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată Passim (nr. 57/5, 19 octombrie 2006).

566. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
(nr. 58/2, 24 octombrie 2006).nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centralenbsp;

567. Hotărîre cu privire la cadre (nr. 310, 4 octombrie 2006).

568. Hotărîre cu privire la structura și personalul scriptic ale aparatului Comisiei Electorale Centrale (nr. 312, 4 octombrie 2006).

569. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale la Riga, Letonia (nr. 313, 4 octombrie 2006).

570. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea și desfășurarea acțiunii Ziua tînărului alegător (6-10 noiembrie 2006) (nr. 314, 4 octombrie 2006).nbsp;

571. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora (nr. 332, 24 octombrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte