Nr. 163-168 17.06.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

332. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 2116-VII, 10 iunie 2016)

333. Lege pentru modificarea articolului 55 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 93, 13 mai 2016)

334. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 2101-VII, 8 iunie 2016)

335. Lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere Ilegală (nr. 104, 26 mai 2016)

336. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2102-VII, 9 iunie 2016)

337. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2103-VII, 9 iunie 2016)

338. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Ștefan ȚURCANU (nr. 2104-VII, 9 iunie 2016)

339. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” doamnei Stela POPESCU (nr. 2105-VII, 9 iunie 2016)

340. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” doamnei Tamara BUCIUCEANU-BOTEZ (nr. 2106-VII, 9 iunie 2016)

341. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Grozești, raionul Nisporeni (nr. 2107-VII, 9 iunie 2016)

342. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Lozova, comuna Lozova, raionul Strășeni (nr. 2108-VII, 9 iunie 2016)

343. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Șolcani, raionul Soroca (nr. 2109-VII, 9 iunie 2016)

344. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Buțeni, raionul Hîncești (nr. 2110-VII, 9 iunie 2016)

345. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Cornova, raionul Ungheni (nr. 2111-VII, 9 iunie 2016)

346. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei (nr. 2113-VII, 10 iunie 2016)

347. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” doamnei Aurica DICUSARĂ (nr. 2114-VII, 10 iunie 2016)

348. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Ștefan Vodă (nr. 2117-VII, 10 iunie 2016)

349. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Telenești (nr. 2118-VII, 10 iunie 2016)

350. Decret privind înregistrarea drapelului orașului Ialoveni și scoaterea din uz a drapelului aprobat anterior (nr. 2119-VII, 10 iunie 2016)

351. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Colibași, raionul Cahul (nr. 2120-VII, 10 iunie 2016)

352. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Larga, raionul Briceni (nr. 2121-VII, 10 iunie 2016)

353. Decret privind eliberarea domnului Tudor LEAHU din funcția de judecător la Judecătoria Rezina (nr. 2122-VII, 13 iunie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre cu privire la Raportul auditului privind performanța sistemului instituțional în administrarea mijloacelor pentru realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D (nr. 15, 20 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

791. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 720, 7 iunie 2016)

792. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015 (nr. 721, 8 iunie 2016)

793. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 722, 8 iunie 2016)

794. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 732, 9 iunie 2016)

795. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (nr. 733, 9 iunie 2016)

796. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020 (nr. 734, 9 iunie 2016)

797. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) (nr. 736, 10 iunie 2016)

798. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale”, semnat la Chişinău la 28 aprilie 2016 (nr. 737, 10 iunie 2016)

799. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Educației al Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul politicilor de tineret (nr. 739, 10 iunie 2016)

800. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul formării personalului, semnat la București la 28 aprilie 2016 (nr. 740, 10 iunie 2016)

801. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acesteia (nr. 741, 10 iunie 2016)

802. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Columbia privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice, de serviciu şi oficiale (nr. 742, 10 iunie 2016)

803. Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate (nr. 743, 10 iunie 2016)

804. Hotărîre cu privire la reorganizarea Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” (nr. 744, 10 iunie 2016)

805. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 745, 10 iunie 2016)

806. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 17 alineatul (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 746, 10 iunie 2016)

807. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității (nr. 747, 10 iunie 2016)

808. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind funcţionarul public cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne (nr. 748, 10 iunie 2016)

809. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 752, 14 iunie 2016)

810. Hotărîre pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic (nr. 753, 14 iunie 2016)

811. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mircea MALECA (nr.754, 15 iunie 2016)

812. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie MOCANU (nr.755, 15 iunie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1043. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de monitorizare a activităţii de standardizare desfăşurată de organismul naţional de standardizare (nr. 115, 9 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1044. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 79, 8 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1045. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a dlui Boțan George (nr. 617, 8 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1046. Ordin cu privire la completarea anexei la Ordinul nr. 226 din 19.11.2013 (nr. 119, 7 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1047. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2016 - 2017 (nr. 473, 24 mai 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

1048. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 38370700-003:2009 „Televiziune digitală. Sisteme, parametri de bază şi metode de măsurări” (nr. 65, 9 iunie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1049. Ordin cu privire la clasificarea mașinilor prezentate în transporturi eșalonate (nr. 189-O, 3 iunie 2016)

1050. Ordin cu privire la clasificarea mărfurilor livrate în calitate de ajutoare umanitare (nr. 190-O, 3 iunie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1051. Indicii prețurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1052. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 15/GEN, 30 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1053. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/1, 10 iunie 2016)

1054. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „PLOPI” (nr. 29/2, 10 iunie 2016)

1055. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 29/3, 10 iunie 2016)

1056. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 29/4, 10 iunie 2016)

1057. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Întreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 29/5, 10 iunie 2016)

1058. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 29/6, 10 iunie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1059. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1” (Moldova în direct), „Prime” (Replica), „Publika TV” (Fabrika), „Canal 2” (Tema zilei), „N 4” (Puterea a patra), „TV 7” (Politica), „PRO TV CHIŞINĂU” (În Profunzime), „Jurnal TV” (Ora expertizei), „Accent TV” (1+1), „Realitatea TV” (Честно говоря) şi „TVC 21” (Вечерний разговор) la capitolul respectării „Codului de conduită al radiodifuzorilor” în cadrul emisiunilor/talk-show-urilor cu caracter analitic şi cu privire la respectarea de către posturile publice „Moldova-1” şi „Radio Moldova” a prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului în cadrul principalelor buletine informative (nr. 14/68, 17 mai 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1060. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 374/17 din 31 mai 2016.

1061. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 375/17 din 31 mai 2016.

1062. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 403/18 din 7 iunie 2016.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1063. Ordin сu privire la abrogarea Ordinului IFPS cu privire la stabilirea razei de deservire nr.1621 din 02.09.2013 (nr. 453, 11 mai 2016)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1064. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Zubco în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 98-IV.01, 24 februarie 2012)

1065. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Grimberg în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 100-IV.01, 24 februarie 2012)

1066. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Duca în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 102-IV.01, 24 februarie 2012)

1067. Decizie cu privire la înregistrarea drapelului familiei Duca în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 113-IV.01, 4 mai 2012)

1068. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Magla în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 128-IV.01, 15 iunie 2012)

1069. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului familiei Prisăcaru în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 148-IV.01, 14 noiembrie 2012)

1070. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului familiei Caraiman în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 149-IV.01, 14 noiembrie 2012)

1071. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Răducan în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 241-IV.01, 27 februarie 2014)

1072. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului familiei Găină în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 242-IV.01, 27 februarie 2014)

1073. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Borzin în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 243-IV.01, 27 februarie 2014)

1074. Decizie cu privire la înregistrarea stemei familiei Sajin în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 262-IV.01, 24 aprilie 2014)

1075. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Ulianovschi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 277-IV.01, 25 iunie 2014)

1076. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului familiei Balan în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 317-IV.01, 23 decembrie 2014)

1077. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului familiei Şlapac în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 318-IV.01, 23 decembrie 2014)

1078. Decizie cu privire la înregistrarea stemei şi drapelului familiei Tiron în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 343-IV.01, 12 iunie 2015.)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte