Nr. 174-177 10.11.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

795. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 830-IV, 3 noiembrie 2006).

796. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 247-XVI, 21 iulie 2006).

797. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul |ărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 831-IV, 3 noiembrie 2006).

798. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova șinbsp; Regatul |ărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 302-XVI, 19 octombrie 2006).

799. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR) (nr. 832-IV, 3 noiembrie 2006).

800. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția cu privire la contractul de transport internațional auto de pasageri și bagaje (CVR) (nr. 308-XVI, 26 octombrie 2006).

801. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule (nr. 833-IV, 3 noiembrie 2006).

802. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabilenbsp; autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule (nr. 309-XVI, 26 octombrie 2006).

803. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 307-XVI, 26 octombrie 2006).

804. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Hotărîre privind formarea Comisiei speciale pentru examinarea cazurilor de abuz al organelor de forță în baza plîngerilor cetățenilor pe faptele încălcării drepturilor constituționale și libertăților cetățenilor (nr. 310-XVI, 26 octombrie 2006).

805. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 315-XVI, 2 noiembrie 2006).

806. Decret privind rechemarea domnului Mihail LAUR din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 823-IV, 31 octombrie 2006).

807. Decret privind numirea domnului Sergiu STATI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 824-IV, 31 octombrie 2006).

808. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 825-IV, 31 octombrie 2006).

809. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ilarion CEBAN (nr. 826-IV, 31 octombrie 2006).

810. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile OUATU (nr. 827-IV, 31 octombrie 2006).

811. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Dmitrii MILU{EV (nr. 828-IV, 31 octombrie 2006).

812. Decret privind numirea domnului Simion CARP în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 829-IV, 2 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1343. Hotărîre privind aprobarea Concepției sistemului de control intern și audit intern în sectorul public (nr. 1143, 4 octombrie 2006).

1344. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 (nr. 1210, 23 octombrie 2006).

1345. Hotărîre cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente și consumabile a bolnavilor (maturi și copii), precum și a normelor de compensare a donatorilor de sînge și alimentația lor (nr. 1240, 27 octombrie 2006).

1346. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 3 mai 2000 (nr. 1243, 27 octombrie 2006).

1347. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, adoptate la 28 noiembrie 2003 la Madrid (nr. 1247, 30 octombrie 2006).

1348. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania cu privire la colaborarea în domeniul culturii (nr. 1248, 30 octombrie 2006).

1349. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 1256, 31 octombrie 2006).

1350. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 759 din 4 iulie 2006 (nr. 1257, 31 octombrie 2006).

1351. Hotărîre privind salarizarea personalului unor direcții finanțate de la buget (nr. 1258, 1 noiembrie 2006).

1352. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (nr. 1259, 1 noiembrie 2006).

1353. Hotărîre cu privire la mersul executării Programului Național Satul Moldovenesc (2005-2015) (nr. 1260, 1 noiembrie 2006).nbsp;

1354. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1261, 1 noiembrie 2006).

1355. Hotărîre cu privire la transmiterea subdiviziunilor unei instituții (nr. 1262, 1 noiembrie 2006).

1356. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 1263, 1 noiembrie 2006).

1357. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modalitatea de stingere a unor datorii ale Societății pe Acțiuni Fertilitatea Călărași față de bugetul de stat (nr. 1264, 1 noiembrie 2006).

1358. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1265, 1 noiembrie 2006).

1359. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1268, 1 noiembrie 2006).nbsp;

1360. Hotărîre privind achiziționarea, dintr-o singură sursă, a cărbunelui pentru necesitățile instituțiilor bugetare din raioanele Ocnița, Sîngerei, Dondușeni, Căușeni, {oldănești și Florești (nr. 1269, 2 noiembrie 2006).

1361. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30 ianuarie 2006 (nr. 1270, 6 noiembrie 2006).

1362. Hotărîre cu privire la activitatea Serviciului Vamal în anul 2005 și șapte luni ale anului 2006 (nr. 1271, 6 noiembrie 2006).

1363. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1272, 6 noiembrie 2006).

1364. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea și relațiile în domeniul apărării, semnat la Londra, la 7 septembrie 2006 (nr. 1273, 6 noiembrie 2006).

1365. Hotărîre privind încheierea cu băncile comerciale a contractelor de deservire bancară a unităților teritoriale ale Trezoreriei de Stat (nr. 1274, 6 noiembrie 2006).

1366. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 581 din 15 iunie 2005 (nr. 1275, 6 noiembrie 2006).

1367. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1276, 6 noiembrie 2006).

1368. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1277, 6 noiembrie 2006).

1369. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 86 din Codul electoral (nr. 1278, 6 noiembrie 2006).

1370. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la locuințe (nr. 1279, 6 noiembrie 2006).

1371. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1280, 6 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;

1372. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 1281, 6 noiembrie 2006).

1373. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1283, 6 noiembrie 2006).

1374. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Victor Toma (nr. 1287, 8 noiembrie 2006).

1375. Dispoziție (nr. 82-d, 15 septembrie 2006).

1376. Dispoziție (nr. 93-d, 2 noiembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

589. Ordin privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de atestare pentru conferirea calității de auditor independent pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 74, 31 octombrie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

590. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării specialităților/specializărilor din cadrul Colegiului de Informatică din Chișinău (nr. 12.4.1, 26 octombrie 2006).nbsp;

591. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acredităriinbsp; Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți (nr. 12.4.2, 26 octombrie 2006).nbsp;

592. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din or. Călărași (nr. 12.4.3, 26 octombrie 2006).

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

593. Hotărîre (nr. 1818-RT, 21 octombrie 2005).nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

594. Hotărîre cu privire la proiectul bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2007 (nr. 58/1, 24 octombrie 2006).

595. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/1, 26 octombrie 2006).

596. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Оntreprinderea cu Capital Străin Organizația de Administrare a Investițiilor Gest-Capital-Managerul Fondului SRL (nr. 59/4, 26 octombrie 2006).

597. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorului independent pentru societățile pe acțiuni Gemeni și Tora (nr. 59/5, 26 octombrie 2006).

598. Hotărîre cu privire la eliberarea permisului de a începe achitarea acțiunilor Fondului de investiții nemutual nespecializat Daac-Hermes SA conform cererilor de răscumpărare (nr. 59/6, 26 octombrie 2006).

599. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 60/1, 3 noiembrie 2006).

600. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 60/2, 3 noiembrie 2006).

601. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Vestro (nr. 60/4, 3 noiembrie 2006).

602. Hotărîre cu privire la încălcările admise în cadrul procedurii de lichidare a FINN Telecom-Invest SA
(nr. 60/5, 3 noiembrie 2006).

603. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 59/2-O, 26 octombrie 2006).

604. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Оntreprinderea de colectare a vitelor și păsărilor (nr. 59/3-O, 26 octombrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

605. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (nr. 293, 2 noiembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte