Nr. 178-180 17.11.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

813. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 834-IV, 9 noiembrie 2006).

814. Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 244-XVI, 21 iulie 2006).

815. Decret pentru promulgarea Legii privind ameliorarea situației economico-financiare a Оntreprinderii de Stat Moldtranselectro prin anularea unor obligații (nr. 836-IV, 10 noiembrie 2006).

816. Lege privind ameliorarea situației economico-financiare a Оntreprinderii de Stat Moldtranselectro prin anularea unor obligații (nr. 311-XVI, 26 octombrie 2006).

817. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 327-XVI, 9 noiembrie 2006).

818. Hotărîre privind numiri în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 331-XVI, 10 noiembrie 2006).

819. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia CERNOGOROVA și domnului Stepan CULEV (nr. 835-IV, 9 noiembrie 2006).

820. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 837-IV, 13 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1377. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1282, 6 noiembrie 2006).

1378. Hotărîre privind aprobarea proiectului de legenbsp; pentru completarea articolului 7 al Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 1284, 7 noiembrie 2006).

1379. Hotărîre cu privire la implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale (nr. 1285, 7 noiembrie 2006).

1380. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria (nr. 1286, 8 noiembrie 2006).

1381. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului {tefan NOVAC, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 1289, 9 noiembrie 2006).

1382. Hotărîre cu privire la redistribuirea alocațiilor între beneficiari și obiective, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 1290, 9 noiembrie 2006).

1383. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1291, 9 noiembrie 2006).

1384. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir ANTOSII, ministru al industriei și infrastructurii (nr. 1294, 13 noiembrie 2006).

1385. Hotărîre privind Centrul Antiteror al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1295, 13 noiembrie 2006).

1386. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 1301, 13 noiembrie 2006).

1387. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1148 din 4 noiembrie 2005 (nr. 1312, 15 noiembrie 2006).

1388. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vadim SMОNTОNĂ (nr. 1313, 15 noiembrie 2006).

1389. Dispoziție (nr. 95-d, 8 noiembrie 2006).

1390. Dispoziție (nr. 96-d, 10 noiembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

606. Hotărîre (nr. 1854-RT, 13 decembrie 2005).

607. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1866-C din 27.12.2005 (nr. 2009-C, 3 noiembrie 2006).

Acte ale Biroului Național de Statistică

608. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

609. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/1, 9 noiembrie 2006).

610. Hotărîre cu privire la excluderea Organizației de administrare a investițiilor Manager Capital Grup Managerul Fondului SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 61/4, 9 noiembrie 2006).

611. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte normative (nr. 61/5, 9 noiembrie 2006).

612. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al derulării procedurii de lichidare din proprie inițiativă a Companiei Fiduciare Mobiastrast SRL (nr. 59/7-O, 26 octombrie 2006).

613. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la companiile fiduciare Europa-Trust SRL și Econ-Renaștere SRL (nr. 59/8-O, 26 octombrie 2006).

614. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Baza de transport auto-37 (nr. 60/3-O, 3 noiembrie 2006).

615. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Daac-Melisa (nr. 61/2-O, 9 noiembrie 2006).

616. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea cu răspundere limitată Daac-Invest (nr. 61/3-O, 9 noiembrie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

617. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali, reprezentanți ai Fundației Eurasia pentru monitorizarea alegerilor Bașkanului U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 352, 8 noiembrie 2006).

618.Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 362, 14 noiembrie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

618a. Decizie cu privire la constituirea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 1, 9 noiembrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

619. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 303 din 2 decembrie 2004 Cu privire la condițiile de emitere a Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 297, 9 noiembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;