Nr. 184-185 01.12.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

844. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție Otaci-Business (nr. 851-IV, 23 noiembrie 2006).

845. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție Otaci-Business (nr. 319-XVI, 2 noiembrie 2006).

846. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 852-IV, 23 noiembrie 2006).

847. Lege pentru modificarea articolului 34 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocații parlamentari (nr. 321-XVI, 3 noiembrie 2006).

848. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 857-IV, 27 noiembrie 2006).

849. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 347-XVI, 23 noiembrie 2006).

850. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 336-XVI, 16 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

851. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 1525nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 337-XVI, 16 noiembrie 2006).

852. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 340-XVI, 17 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

853. Hotărîre pentru numirea în funcție a unui vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 341-XVI, 23 noiembrie 2006).

854. Hotărîre pentru numirea în funcție a unui vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție (nr. 342-XVI, 23 noiembrie 2006).

855. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 344-XVI, 23 noiembrie 2006).

856. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 345-XVI, 23 noiembrie 2006).

857. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 346-XVI, 23 noiembrie 2006).

858. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei pentru efectuarea votării secrete asupra cererilor Procurorului General privind ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii cauzelor administrativă și penală în judecată în privința unui deputat în Parlament (nr. 349-XVI, 23 noiembrie 2006).

859. Hotărîre privind sesizarea Procurorului General referitoare la ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii cauzei administrative în judecată în privința unui deputat în Parlament (nr. 350-XVI, 23 noiembrie 2006).

860. Hotărîre privind sesizarea Procurorului General referitoare la ridicarea imunității și încuviințarea prealabilă a trimiterii cauzei penale în judecată în privința unui deputat în Parlament (nr. 351-XVI, 23 noiembrie 2006).

861. Hotărîre pentru modificarea componenței numerice și nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 358-XVI, 24 noiembrie 2006).

862. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Svetlana BEREZOVSCAIA (nr. 853-IV, 23 noiembrie 2006).....

863. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile CUGUT și doamnei Valentina RUSU (nr. 854-IV, 23 noiembrie 2006).

864. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu doamnelor Anna COSOVAN și Eugenia SIRCOVSCHI (nr. 855-IV, 24 noiembrie 2006).

865. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 856-IV, 24 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1422. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1323, 20 noiembrie 2006).

1423. Hotărîre privind aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996 Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru apărarea secretului de stat (nr. 1326, 22 noiembrie 2006).

1424. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public și Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1327, 22 noiembrie 2006).

1425. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1328, 22 noiembrie 2006).

1426. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Acordul de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății și Dezvoltării Sociale al Federației Ruse privind pregătirea și perfecționarea specialiștilor în domeniul sănătății din 3 martie 2003 (nr. 1329, 22 noiembrie 2006).

1427. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Boris GOLOVIN, viceministru al sănătății și protecției sociale (nr. 1330, 22 noiembrie 2006).

1428. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Viorelia MOLDOVAN-BATRÎNAC, viceministru al educației și tineretului (nr. 1331, 22 noiembrie 2006).

1429. Hotărîre cu privire la măsurile de realizare a obiectivelor privind crearea, către anul 2009, a 300 mii de locuri noi de muncă și majorarea salariului mediu lunar pe economie pînă la echivalentul a 300 dolari SUA (nr. 1332, 22 noiembrie 2006).

1430. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1333, 22 noiembrie 2006).

1431. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1262 din 5 decembrie 2005 Cu privire la situația social-economică în raionul Dubăsari și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1334, 22 noiembrie 2006).

1432. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1335, 22 noiembrie 2006).

1433. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la arbitraj (nr. 1336, 22 noiembrie 2006).

1434. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea Anului Eugen Doga (nr. 1337, 22 noiembrie 2006).

1435. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la arbitrajul comercial internațional (nr. 1338, 22 noiembrie 2006).

1436. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la construcția unui cămin pentru Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 1341, 23 noiembrie 2006).

1437. Hotărîre cu privire la crearea Liceului Academiei de {tiințe a Moldovei (nr. 1342, 23 noiembrie 2006).

1438. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 1343, 24 noiembrie 2006).

1439. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1344, 24 noiembrie 2006).

1440. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 1346, 24 noiembrie 2006).

1441. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Agenția Federală pentru Turism a Federației Ruse privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 1347, 24 noiembrie 2006). .....................

1442. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 1348, 27 noiembrie 2006). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1443. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală nr. 123-XV din 18 martie 2003 (nr. 1349, 27 noiembrie 2006).

1444. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale (nr. 1350, 27 noiembrie 2006).

1445. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1351, 27 noiembrie 2006).

1446. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1352, 27 noiembrie 2006).

1447. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 585 din 19 iunie 2000 (nr. 1353, 27 noiembrie 2006)

1448. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în procesul de integrare europeană între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Croația (nr. 1354, 27 noiembrie 2006).

1449. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul educației, culturii, tineretului și sportului, semnat la Chișinău la 7 septembrie 2006 (nr. 1355, 27 noiembrie 2006).

1450. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1356, 27 noiembrie 2006).

1451. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (nr. 1357, 27 noiembrie 2006).

1452. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 1359, 28 noiembrie 2006).

1453. Hotărîre cu privire la aprobarea volumului de tăieri silvice suplimentare (nr. 1360, 28 noiembrie 2006).

1454. Hotărîre cu privire la modalitatea eliberării autorizațiilor pentru importul de carne (nr. 1363, 29 noiembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

634. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS Privind aprobarea formularului-tip al Declarației cu privire la impozitul pe venit a nerezidentului și al Raportului privind activitatea desfășurată de reprezentanța nerezidentului nr. 207 din 22 decembrie 2005 (nr. 224, 24 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

635. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 63/1, 23 noiembrie 2006).

636. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de înstrăinare a acțiunilor Băncii Comerciale pe Acțiuni Mobiasbancă (nr. 63/3, 23 noiembrie 2006).

637. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni pentru extragerea blocurilor de construcție Mineral (nr. 63/4, 23 noiembrie 2006).

638. Hotărîre cu privire la activitatea companiilor fiduciare Europa-Trust SRL și Econ-Renaștere SRL în calitate de participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 63/6, 23 noiembrie 2006).

639. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Tipar-Color (nr. 63/2-O, 23 noiembrie 2006).

640. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale ale posesorilor pachetului de control în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Agroindmaș (nr. 63/5-O, 23 noiembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;