Nr. 186-188 08.12.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

866. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (nr. 861-IV, 30 noiembrie 2006).nbsp;

867. Lege privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003
(nr. 322-XVI, 3 noiembrie 2006).

868. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea șI completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 868-IV, 4 decembrie 2006).

869. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 325-XVI, 3 noiembrie 2006).

870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 872-IV, 4 decembrie 2006).nbsp;

871. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 332-XVI, 10 noiembrie 2006).

872. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare (nr. 862-IV, 30 noiembrie 2006).

873. Lege pentru ratificarea Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare (nr. 335-XVI, 16 noiembrie 2006).

874. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 152 privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare (nr. 863-IV, 30 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;

875. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 152 privind securitatea și igiena muncii în operațiunile portuare (nr. 339-XVI, 17 noiembrie 2006).

876. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 865-IV, 1 decembrie 2006).

877. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 357-XVI, 24 noiembrie 2006).nbsp;

878. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (nr. 359-XVI, 24 noiembrie 2006).

879. Hotărîre cu privire la declararea anului 2007 Anul Eugen DOGA (nr. 361-XVI, 30 noiembrie 2006).

880. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 368-XVI, 1 decembrie 2006).

881. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu BULGARI (nr. 858-IV, 29 noiembrie 2006).

882. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Boris GAMURARI (nr. 859-IV, 29 noiembrie 2006).

883. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Galina ROGOVAIA (nr. 860-IV, 29 noiembrie 2006).

884. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Republica Islanda privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 864-IV, 30 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;

885. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolae MELECA (nr. 866-IV, 1 decembrie 2006).

886. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Zinaida CIRCOVA (nr. 867-IV, 1 decembrie 2006).

887. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Tatiana ANODINA (nr. 869-IV, 4 decembrie 2006).

888. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae BONDARCIUC (nr. 870-IV, 4 decembrie 2006).

889. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion PIROJOC (nr. 871-IV, 4 decembrie 2006).

890. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială Fulger a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 873-IV, 5 decembrie 2006).

891. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 874-IV, 5 decembrie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor dispoziții din Legea pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative nr. 245-XVI din 20 octombrie 2005 (nr. 20, 30 noiembrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1455. Hotărîre cu privire la acțiunile de îmbunătățire a managementului financiar public (nr. 1358, 27 noiembrie 2006).

1456. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la veterani (nr. 1361, 29 noiembrie 2006).

1457. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane (nr. 1362, 29 noiembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

1458. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 727 din 20 iulie 2005 (nr. 1364, 30 noiembrie 2006).

1459. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la cea de-a III-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze pentru cooperare comercial-economică și tehnico-științifică (or. Beijing, 5-9 decembrie 2006) (nr. 1365, 30 noiembrie 2006).

1460. Hotărîre cu privire la delimitarea arealului vitivinicol (nr. 1366, 1 decembrie 2006).

1461. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind achizițiile publice (nr. 1367, 1 decembrie 2006).

1462. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 1368, 1 decembrie 2006).nbsp;

1463. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1369, 1 decembrie 2006).nbsp;

1464. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea
nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1371, 1 decembrie 2006).nbsp;nbsp;

1465. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1150 din 18 octombrie 2004 (nr. 1372, 1 decembrie 2006).

nbsp;1466. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECEANОI, prim-viceprim-ministru
(nr. 1374, 4 decembrie 2006).

1467. Hotărîre cu privire la numirea în funcțienbsp; a dlui Vladimir GROSU (nr. 1377, 6 decembrie 2006).

1468. Dispoziție (nr.108-d, 1 decembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

641. Informație cu privire la Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor în anul 2007 (nr. 07/1-3-06/108, 5 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

642. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind determinarea valorilor azotului ușor hidrolizabil în produsele de pescuit, metode de analiză (nr. 262, 12 decembrie 2005).

643. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile generale de igienă în exploatațiile de animale producătoare de lapte (nr. 149, 26 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

644. Ordin referitor la aprobarea Regulamentului Cu privire la asigurarea gratuită cu manuale a elevilor din învățămîntul primar (nr. 430, 13 noiembrie 2006).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

645. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 328, 5 septembrie 2006).

646. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Țopa Inga, teritoriul de activitate r-nul Glodeni (nr. 430, 21 noiembrie 2006).

647. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 87 din 27 martie 2006 (nr. 431, 21 noiembrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

648. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de statnbsp; al Valorilor Mobiliare (nr. 64/1, 30 noiembrie 2006).

649. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Telecomrut (nr. 64/3, 30 noiembrie 2006).

650. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 64/4, 30 noiembrie 2006).

651. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 64/2-O, 30 noiembrie 2006).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

652. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea postului vacant de judecător la Judecătoria Briceni (nr. 247/15, 2 noiembrie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centralenbsp;

653. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali, reprezentanți ai Misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 365, 28 noiembrie 2006).nbsp;

654. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali, reprezentanți ai Asociației Avocaților Americani Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia, în vederea monitorizăriinbsp; alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 366, 28 noiembrie 2006).nbsp;

655. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale dinnbsp; Europa, pentru monitorizareanbsp; alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 367, 28 noiembrie 2006).

656. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Turcia, pentru monitorizareanbsp; alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 368, 28 noiembrie 2006).nbsp;

657. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional, reprezentant al Ambasadei Republicii Cehia, pentru monitorizareanbsp; alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 369, 28 noiembrie 2006).nbsp;

658. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional, reprezentant al Institutului Național Democratic pentru Relații Internaționale, în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 370, 28 noiembrie 2006).nbsp;

659. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Senatului Rom`niei pentru monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Bașkanului) U.T.A. Găgăuzia din 3 decembrie 2006 (nr. 371, 28 noiembrie 2006).nbsp;

660. Hotărîre cu privire la angajarea doamnei Sîrbuleț Corina în funcția de consultant principal (jurist) în aparatul Comisiei Electorale Centrale (nr. 373, 28 noiembrie 2006).

661. Hotărîre cu privire la asigurarea de către autoritățile publice locale a mijloacelor necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale generale din anul 2007 (nr. 374, 28 noiembrie 2006).nbsp;

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

662. Ordin privind condițiile de licențiere și lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale (nr. 46-g, 17 august 2006).nbsp;

663. Ordin privind condițiile de licențiere și lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licențelor pentru activitatea de administrator al insolvabilității (în redacție nouă) (nr. 54-g, 29 august 2006).nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

663a. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie, solicitate de unele întreprinderi (nr. 3, 23 noiembrie 2006).

663b. Decizie cu privire la retragerea Licenței de emisie seria A MMII nr. 013433 din 15 martie 2005 și a Deciziei de autorizare nr. 013433 din 11 august 2005, eliberate firmei Telecomanda SRL din s. Bleșteni, r-nul Edineț (nr. 5, 23 noiembrie 2006).

663c. Decizie cu privire la anunțarea concursului și Criteriile pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al Instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 6, 29 noiembrie 2006).

663d. Decizie cu privire la expirarea valabilității licențelor de emisie (nr. 7, 29 noiembrie 2006).nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

664. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 316, 30 noiembrie 2006).

665. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la transferul de credit (nr. 317, 30 noiembrie 2006).

666. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 42/09-01 cu privire la deținerea cotei substanțiale în capitalul băncii (nr. 325, 30 noiembrie 2006).

667. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 326, 1 decembrie 2006).

668. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la folosirea facilității de lombard între Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale și hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 218 din 17 august 2006 (nr. 327, 1 decembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte