Nr. 189-192 15.12.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

892. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 881-IV, 8 decembrie 2006).

893. Legea bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 348-XVI, 23 noiembrie 2006).

894. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 880-IV, 8 decembrie 2006).

895. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr.
305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 343-XVI, 23 noiembrie 2006).

896. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 883-IV, 13 decembrie 2006).nbsp;nbsp;

897. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 374-XVI, 1 decembrie 2006).

898. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 355-XVI, 24 noiembrie 2006).

899. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 356-XVI, 24 noiembrie 2006).

900. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007 (nr.
360-XVI, 30 noiembrie 2006).

901. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 362-XVI, 30 noiembrie 2006).

902. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la registre (nr. 364-XVI, 30 noiembrie 2006).

903. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 365-XVI, 30 noiembrie 2006).

904. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 366-XVI, 30 noiembrie 2006).

905. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind securitatea generală a produselor (nr. 367-XVI, 30 noiembrie 2006).

906. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 369-XVI, 1 decembrie 2006).

907. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Alla MIRONIC (nr. 875-IV, 5 decembrie 2006).

908. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnelor Lucia GAVRILIȚĂ și Ecaterina GOLOVATОI (nr. 876-IV, 5 decembrie 2006).

909. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Оnțelegerii dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania cu privire la relațiile bilaterale în domeniul distincțiilor de stat (nr. 877-IV, 7 decembrie 2006).

910. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae GHIBU (nr. 878-IV, 7 decembrie 2006).

911. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Vera MARIANCIC-COBZAC (nr. 879-IV, 7 decembrie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Decizie asupra sesizării pentru interpretarea art. 135 din Constituția Republicii Moldova (4 decembrie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

62. Hotărîre privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice de către Universitatea de Stat din Comrat în perioada anilor 2005-2006 (I semestru) (nr. 69, 16 octombrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1469. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1324, 20 noiembrie 2006).

1470. Hotărîre cu privire la armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară (nr. 1345,
24 noiembrie 2006).

1471. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici (nr. 1373, 1 decembrie 2006).

1472. Hotărîre privind activitatea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale în anul 2005 și semestrul I al anului 2006 (nr. 1375, 4 decembrie 2006).

1473. Hotărîre cu privire la completarea rezervelor de stat cu cărbune (nr. 1376, 6 decembrie 2006).

1474. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (nr. 1378, 7 decembrie 2006).

1475. Hotărîre cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (nr. 1381, 7 decembrie 2006).

1476. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea activităților de cultivare a plantelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope (nr. 1382, 8 decembrie 2006).

1477. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Fălești și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1390, 11 decembrie 2006).nbsp;

1478. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1396, 11 decembrie 2006).

1479. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBUȚAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovenia, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 1406, 11 decembrie 2006).

1480. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 (nr. 1408, 11 decembrie 2006).

1481. Dispoziție (nr. 109-d, 1 decembrie 2006).

1482. Dispoziție (nr. 110-d, 6 decembrie 2006).

1483. Dispoziție (nr. 111-d, 6 decembrie 2006).

1484. Dispoziție (nr. 112-d, 6 decembrie 2006).

1485. Dispoziție (nr. 113-d, 6 decembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Biroului Național de Statistică

669. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

670. Ordin privind stabilirea cuantumului plății de reglementare pentru anul 2007 (nr. 94/i, 8 decembrie 2006).

nbsp;Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

671. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 65/1, 7 decembrie 2006).

672. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Mobiasbancă SA (nr. 65/3, 7 decembrie 2006).

673. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității acțiunii licenței eliberată anterior Societății pe acțiuni Fincom cu dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare de brokeraj (nr. 65/4, 7 decembrie 2006).

674. Hotărîre cu privire la excluderea Societății cu răspundere limitată Finmarket Service din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 65/5, 7 decembrie 2006).

675. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor la Instrucțiunea privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale (nr. 66/1, 11 decembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;