Nr. 193-194 16.12.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

912. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 882-IV, 12 decembrie 2006).

913. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 (nr. 391-XVI, 8 decembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

914. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 370-XVI, 1 decembrie 2006).

915. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor (nr. 380-XVI,
7 decembrie 2006).

916. Hotărîre asupra proiectului de Lege penru anularea majorărilor de întîrziere (penalităților) și amenzilor
(nr. 381-XVI, 7 decembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Moldova și ale Consiliului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură

676. Convenție colectivă (nivel de ramură) pe anii 2007-2008.