Nr. 195-198 22.12.2006

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

917. Decret pentru promulgarea Legii privind statutul ofițerului de urmărire penală (nr. 888-IV, 15 decembrie 2006).

918. Lege privind statutul ofițerului de urmărire penală (nr. 333-XVI, 10 noiembrie 2006).

919. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 889-IV,
15 decembrie 2006).

920. Lege privind completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 353-XVI, 24 noiembrie 2006).

921. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 890-IV, 15 decembrie 2006).

922. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 354-XVI, 24 noiembrie 2006).

923. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 893-IV, 18 decembrie 2006).

924. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 375-XVI,
7 decembrie 2006).

925. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 891-IV, 15 decembrie 2006).

926. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 382-XVI, 7 decembrie 2006).

927. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor (nr. 894-IV,
18 decembrie 2006).

928. Lege privind anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor (nr. 389-XVI, 8 decembrie 2006).

929. Decret privind promulgarea Legii pentru anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor (nr. 895-IV,
18 decembrie 2006).

930. Lege pentru anularea majorărilor de întîrziere și a amenzilor (nr. 390-XVI, 8 decembrie 2006).

931. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 363-XVI, 30 noiembrie 2006).

932. Hotărîre pentru aprobarea Declarației privind bunele practici în asistența juridică internațională în materie penală (nr. 372-XVI, 1 decembrie 2006).

933. Hotărîre cu privire la constituirea Rețelei punctelor naționale de contact în domeniul asistenței juridice internaționale (nr. 373-XVI, 1 decembrie 2006).

934. Hotărîre asupra proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007
(nr. 377-XVI, 7 decembrie 2006).

935. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind statutul ofițerului de informații (nr. 378-XVI, 7 decembrie 2006).

936. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la locuințe (nr. 379-XVI, 7 decembrie 2006).

937. Hotărîre asupra proiectului Legii comunicațiilor electronice (nr. 383-XVI, 7 decembrie 2006).

938. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 384-XVI, 7 decembrie 2006).

939. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 385-XVI, 7 decembrie 2006).

940. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 392-XVI, 8 decembrie 2006).

941. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (nr. 394-XVI, 8 decembrie 2006).

942. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. 396-XVI,
14 decembrie 2006).

943. Hotărîre privind aprobarea devizului de cheltuieli al Parlamentului pentru anul 2007 (nr. 402-XVI,
14 decembrie 2006).

944. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Aurelia RACU (nr. 884-IV, 14 decembrie 2006).

945. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Ilarion POSTOLACHI și Arsenie GUȚAN (nr. 885-IV, 14 decembrie 2006).

946. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Nicolae ROBU (nr. 886-IV, 14 decembrie 2006).

947. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Ion PLE{CA (nr. 887-IV, 14 decembrie 2006).

948. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 892-IV, 15 decembrie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Decizie asupra sesizării pentru înterpretarea art. 99 din Constituția Republicii Moldova (4 decembrie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

63. Hotărîre privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Curtea Constituțională pe anii 2004-2006 (semestrul I) (nr. 74, 31 octombrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1486. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participare la ședința a 8-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare economică (27 noiembrie 2006, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 1340, 23 noiembrie 2006).

1487. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1379, 7 decembrie 2006).

1488. Hotărîre privind realizarea prevederilor Legii nr. 1101-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la gărzile populare în anii 2005-2006 (nr. 1383, 11 decembrie 2006).

1489. Hotărîre cu privire la aniversarea a 50-a de la fondarea Teatrului Național de Operă și Balet (nr. 1384,
11 decembrie 2006).

1490. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la utilizarea resurselor regenerabile de energie (nr. 1385, 11 decembrie 2006).

1491. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare (nr. 1386, 11 decembrie 2006).

1492. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel
de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1387, 11 decembrie 2006).

1493. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la lucrările Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (or. Minsk,
24 noiembrie 2006) (nr. 1388, 11 decembrie 2006).

1494. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea la lucrările Consiliului șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Minsk, 28 noiembrie 2006)
(nr. 1389, 11 decembrie 2006).

1495. Hotărîre cu privire la transmiterea stației de purificare (nr. 1391, 11 decembrie 2006).

1496. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și privind retragerea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcția stației de purificare a apelor reziduale în extravilanul satului Onițcani, raionul Criuleni (nr. 1392, 11 decembrie 2006).

1497. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 1393, 11 decembrie 2006).

1498. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind securitatea aeronautică (nr. 1394, 11 decembrie 2006).

1499. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 1395, 11 decembrie 2006).

1500. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea economică, semnat la 7 septembrie 2006 la Krynica (nr. 1398, 11 decembrie 2006).

1501. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World (nr. 1399, 11 decembrie 2006).

1502. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere pentru Programul multinațional de coproducție geospațială (nr. 1400, 11 decembrie 2006).

1503. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1401, 11 decembrie 2006).

1504. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind stabilirea rețelei de căi ferate înalt performante în Europa de Sud-Est, semnat la Thessaloniki la 4 mai 2006 (nr. 1402, 11 decembrie 2006).

1505. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Atena la 18 octombrie 2006 (nr. 1403, 11 decembrie 2006).

1506. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Zagreb la 24 octombrie 2006 (nr. 1404, 11 decembrie 2006).

1507. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1405, 11 decembrie 2006).

1508. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația privind colaborarea în domeniul culturii, semnat la Zagreb la 23 octombrie 2006 (nr. 1407, 11 decembrie 2006).

1509. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1409, 11 decembrie 2006).

1510. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1410, 11 decembrie 2006).

1511. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1411, 11 decembrie 2006).

1512. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului funciar (nr. 1412, 13 decembrie 2006).

1513. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 27 aprilie 2006 (nr. 1413, 13 decembrie 2006).

1514. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 1414, 13 decembrie 2006).

1515. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Subvenționare a Obiectivului Strategic (SOAG) între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova pentru Programul de control al corupției (nr. 1415, 13 decembrie 2006).

1516. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
(nr. 1416, 13 decembrie 2006).

1517. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1417, 14 decembrie 2006).

1518. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare și plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane (nr. 1419, 15 decembrie 2006).

1519. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 16 al Legii nr. 285-XIV din
18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (nr. 1420, 15 decembrie 2006).

1520. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la indemnizațiile viagere de merit (nr. 1422, 18 decembrie 2006).

1521. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 7 din Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 1423, 18 decembrie 2006).

1522. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail POP, ministru al finanțelor (nr. 1425,
18 decembrie 2006).nbsp;

1523. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Privind aprobarea Listei serviciilor publice de gospodărie comunală din comuna Pelinia, r-nul Drochia, propuse pentru concesionare și clauzele obligatorii ale contractului de concesiune (nr. 1426, 18 decembrie 2006).

1524. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1427, 18 decembrie 2006).nbsp;

1525. Hotărîre cu privire la instalarea plăcii comemorative Gheorghe Eșanu (nr. 1428, 18 decembrie 2006).

1526. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 19 ianuarie 2006 (nr. 1430, 19 decembrie 2006).

1527. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1432, 19 decembrie 2006).

1528. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1435, 19 decembrie 2006).

1529. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la organele pentru situații excepționale (nr. 1437,
19 decembrie 2006).

1530. Dispoziție (nr. 116-d, 11 decembrie 2006).

1531. Dispoziție (nr. 118-d, 11 decembrie 2006).

1532. Dispoziție (nr. 120-d, 15 decembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

677. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare ale bugetului de stat (nr. 82, 6 decembrie 2006).

678. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget (nr. 83, 6 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

679. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor și măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului (nr. 151, 30 iunie 2006).

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

680. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Industrial-Pedagogic din Cahul (nr. 14.8.2., 30 noiembrie 2006).

681. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (nr. 14.8.4., 30 noiembrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

682. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 67/1, 14 decembrie 2006).

683. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al activității Companiei fiduciare Mobiastrast SRL în proces de lichidare din proprie inițiativă (nr. 67/3, 14 decembrie 2006).

684. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 68/1, 18 decembrie 2006).

685. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 65/2-O, 7 decembrie 2006).

686. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de control în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Transobiect (nr. 65/6-O, 7 decembrie 2006).

687. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare ale Societății pe acțiuni Cariera de granit și pietriș din Soroca (nr. 65/7-O, 7 decembrie 2006).

688. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale unor societăți pe acțiuni (nr. 67/2-O, 14 decembrie 2006).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

689. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovarea la funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție, judecătorilor la locurile vacante pentru promovare în funcția de judecător în curțile de apel, pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte în unele judecătorii și ocuparea locurilor vacante de judecător și judecător de instrucție (nr. 259/16, 7 decembrie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova

689a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibilizate (nr. 9,
15 decembrie 2006).

689b. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 10, 15 decembrie 2006).

689c. Decizie cu privire la Concursul pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 6 din 29.11.06 (etapa II) (nr. 13, 15 decembrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

690. Hotărîre cu privire la rectificarea Politicii monetare și valutare a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2006 (nr. 330, 7 decembrie 2006).

691. Hotărîre cu privire la Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2007 (nr. 331, 7 decembrie 2006).

692. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile comerciale din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (nr. 338, 7 decembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte