Nr. 199-202 29.12.2006

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

949. Decret pentru promulgarea Codului fiscal, Titlul IX (Taxele rutiere) (nr. 901-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

950. Codul fiscal, Titlul IX (Taxele rutiere) (nr. 316-XVI, 2 noiembrie 2006)

nbsp;

951. Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (nr. 902-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

952. Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal (nr. 317-XVI, 2 noiembrie 2006)

nbsp;

953. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 903 IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

954. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 318-XVI, 2 noiembrie 2006)

nbsp;

955. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 896-IV, 19 decembrie 2006)

nbsp;

956. Lege privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 386-XVI, 8 decembrie 2006)

nbsp;

957. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 910-IV, 25 decembrie 2006)

nbsp;

958. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 388-XVI, 8 decembrie 2006)

nbsp;

959. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 401-XVI, 14 decembrie 2006)

nbsp;

960. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 403 XVI, 15 decembrie 2006)

nbsp;

961. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 404-XVI, 15 decembrie 2006)

nbsp;

962. Decret pentru modificarea anexei nr. 1 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 26 din 14 februarie 1996 (nr. 897-IV, 19 decembrie 2006)

nbsp;

963. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Lidia GUȚU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România (nr. 898-IV, 19 decembrie 2006)

nbsp;

964. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBUȚAC, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovenia (nr. 899-IV, 20 decembrie 2006)

nbsp;

965. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Victor BOLOGAN (nr. 900-IV, 20 decembrie 2006)

nbsp;

966. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 904-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

967. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 905-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

968. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 906-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

969. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 907-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

970. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 908-IV, 22 decembrie 2006)

nbsp;

971. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Sбndor RУBEL (nr. 909-IV, 25 decembrie 2006)

nbsp;

972. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 911-IV, 26 decembrie 2006)

nbsp;

973. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 912-IV, 26 decembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

18. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 434 din 25 aprilie 2006 Cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenților și elevilor în instituțiile de învățămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate și secundar profesional (nr. 2, 19 decembrie 2006)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1533. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Finlanda (Helsinki, 7-8 decembrie 2006) (nr. 1380, 7 decembrie 2006)

nbsp;

1534. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea și pregătirea cadrelor în învățămîntul secundar profesional (nr. 1421, 18 decembrie 2006)

nbsp;

1535. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții privind activitatea BEI în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 1 noiembrie 2006 (nr. 1424, 18 decembrie 2006)

nbsp;

1536. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1429, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1537. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2006 (nr. 1431, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1538. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1434 19 decembrie 2006)

nbsp;

1539. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor Fondului pentru susținerea înființării plantațiilor viticole (nr. 1436, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1540. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea de audit (nr. 1438, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1541. Hotărîre cu privire la executarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1439, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1542. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1038 din 4 octombrie 2005 (nr. 1440, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1543. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1441, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1544. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului de deces (nr. 1442, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1545. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 1443, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1546. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 1444, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1547. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1445, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1548. Hotărîre cu privire la punerea în aplicare a noilor registre de evidență a gospodăriilor populației (nr. 1446, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1549. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 1447, 19 decembrie 2006)

nbsp;

1550. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 1448, 20 decembrie 2006)

nbsp;

1551. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1449, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1552. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 al Legii nr. 355 XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1450, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1553. Hotărîre cu privire la activitatea Agenției Naționale pentru Conservarea Energiei (nr. 1452, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1554. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii contabilității (nr. 1454, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1555. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea și modificarea articolului 9 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 (nr. 1455, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1556. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Sportului și a componenței nominale a Colegiului Agenției Sportului (nr. 1456, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1557. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc (nr. 1457, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1558. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind convertirea în acțiuni a datoriilor Societății pe Acțiuni Combinatul de Produse Cerealiere din Chișinău (nr. 1459, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1559. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 1462, 22 decembrie 2006)

nbsp;

1560. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 1463, 22 decembrie 2006)

nbsp;

1561. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1466, 25 decembrie 2006)

nbsp;

1562. Hotărîre cu privire la crearea Agenției de Evaluare și Examinare (nr. 1469, 25 decembrie 2006)

nbsp;

1563. Hotărîre cu privire la crearea Grupului de Nivel Оnalt pentru Copiii Moldovei (nr. 1472, 25 decembrie 2006)

nbsp;

1564. Hotărîre cu privire la marcarea producției alcoolice (nr. 1481, 26 decembrie 2006)

nbsp;

1565. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu GRUMEZA (nr. 1489, 27 decembrie 2006)

nbsp;

1566. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu ȚURCANU (nr. 1490, 27 decembrie 2006)

nbsp;

1567. Dispoziție (nr. 121-d, 21 decembrie 2006)

nbsp;

1568. Dispoziție (nr. 122-d, 21 decembrie 2006)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

nbsp;

693. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii (nr. 163, 11 iulie 2006)

nbsp;

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

nbsp;

694. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei (nr. 331, 6 septembrie 2006)

nbsp;

695. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a asistenței medicale persoanelor deținute în penitenciare (nr. 478, 15 decembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

nbsp;

696. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poștale de bază prestate în teritoriul Republicii Moldova de О.S. Poșta Moldovei (nr. 151, 27 noiembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

nbsp;

697. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu (nr. 480-O, 18 decembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

nbsp;

698. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Ecologie și Geografie (nr. 28/AC, 5 decembrie 2006)

nbsp;

699. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor (nr. 29/AC, 5 decembrie 2006)

nbsp;

700. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Inginerie Electronică și Tehnologii Industriale (nr. 30/AC, 5 decembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

nbsp;

701. Extras din procesul-verbal nr. 31 din 26 decembrie 2006 al ședinței Comisiei pentru eliberarea licențelor a ANRTI

nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

nbsp;

702. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea în paralel cu sistemul electroenergetic a centralelor electrice destinate uzului intern (nr. 227, 29 noiembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

nbsp;

703. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS Privind aprobarea formularului tip a Declarației cu privire la impozitul pe venit nr. 240 din 30 decembrie 2004 (nr. 244, 25 decembrie 2006)

nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

nbsp;

704. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 69/1, 21 decembrie 2006)

nbsp;

705. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania Financiară DAAC Invest SRL (nr. 69/3, 21 decembrie 2006)

nbsp;

706. Hotărîre privind modificarea unor acte normative (nr. 69/4, 21 decembrie 2006)

nbsp;

707. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 63/3 din 23.11.2006 (nr. 70/1, 26 decembrie 2006)

nbsp;

708. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 38/4 din 29.09.2005 (nr. 70/2, 26 decembrie 2006)

nbsp;

709. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Grama (nr. 69/2-O, 21 decembrie 2006)

nbsp;

710. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe ale activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurate de către Banca Comercială Banca de Finanțe și Comerț SA și registratorul independent Sconta SRL (nr. 70/3-O, 26 decembrie 2006)

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte