Nr. 169-183 24.06.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

354. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2138-VII, 16 iunie 2016)

355. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 101, 26 mai 2016)

356. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 2132-VII, 14 iunie 2016)

357. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (nr. 103, 26 mai 2016)

358. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2142-VII, 17 iunie 2016)

359. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 106, 26 mai 2016)

360. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (nr. 2133-VII, 14 iunie 2016)

361. Lege pentru completarea Legii nr. 139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (nr. 115, 2 iunie 2016)

362. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 2134-VII, 14 iunie 2016)

363. Lege pentru completarea anexei nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 119, 2 iunie 2016)

364. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice și la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia (nr. 2112-VII, 9 iunie 2016)

365. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia (nr. 125, 2 iunie 2016)

366. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 131, 10 iunie 2016)

367. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 143, 17 iunie 2016)

368. Hotărîre privind confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 144, 17 iunie 2016)

369. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Mîndîc, raionul Drochia (nr. 2123-VII, 13 iunie 2016)

370. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului raionului Glodeni (nr. 2124-VII, 13 iunie 2016)

371. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Cricova, municipiul Chișinău (nr. 2125-VII, 13 iunie 2016)

372. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 2126-VII, 13 iunie 2016)

373. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Dănceni, raionul Ialoveni (nr. 2127-VII, 13 iunie 2016)

374. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Trușeni, comuna Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 2128-VII, 13 iunie 2016)

375. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Lunga, raionul Florești (nr. 2129-VII, 13 iunie 2016)

376. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Corjeuți, raionul Briceni (nr. 2130-VII, 13 iunie 2016)

377. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Bălceana, raionul Hîncești (nr. 2131-VII, 13 iunie 2016)

378. Decret privind înregistrarea imnului satului Popeasca, raionul Ștefan Vodă (nr. 2136-VII, 15 iunie 2016)

379. Decret privind înregistrarea stemei, drapelului și imnului satului Avdarma, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (nr. 2137-VII, 15 iunie 2016)

380. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrației fiscale (TAMP) (nr. 2139-VII, 16 iunie 2016)

381. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” protoiereului mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ (nr. 2140-VII, 16 iunie 2016)

382. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2141-VII, 17 iunie 2016)

383. Decret privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 25-a a proclamării independenței Republicii Moldova (nr. 2152-VII, 22 iunie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

54. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 377 alin. (5) și 3715 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 (interzicerea transferului și retragerii mijloacelor bănești din conturile bancare ale persoanelor afiliate unei bănci comerciale) (Sesizarea nr. 9g/2016) (nr. 11, 11 mai 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

813. Hotărîre cu privire la organizarea Zilelor Diasporei (nr. 735, 9 iunie 2016)

814. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (nr. 749, 10 iunie 2016)

815. Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (nr. 750, 13 iunie 2016)

816. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 751, 14 iunie 2016)

817. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la procuraturile specializate (nr. 756, 16 iunie 2016)

818. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (nr. 757, 17 iunie 2016)

819. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art.11 din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 758, 17 iunie 2016)

820. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 759, 17 iunie 2016)

821. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălţi (nr. 760, 17 iunie 2016)

822. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 762, 17 iunie 2016)

823. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 763, 17 iunie 2016)

824. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 764, 17 iunie 2016)

825. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020), întocmit la 27 aprilie 2016 (nr. 765, 17 iunie 2016)

826. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 766, 17 iunie 2016)

827. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie (nr. 767, 17 iunie 2016)

828. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.667 din 8 iulie 2005 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 768, 17 iunie 2016)

829. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 (nr. 769, 17 iunie 2016)

830. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere (nr. 770, 17 iunie 2016)

831. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.454 din 15 aprilie 2016 (nr. 771, 17 iunie 2016)

832. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (nr. 772, 17 iunie 2016)

833. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri (nr. 773, 20 iunie 2016)

834. Hotărîre cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante (nr. 774, 20 iunie 2016)

835. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la tineret (nr. 776, 21 iunie 2016)

836. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.6 din Legea nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 777, 21 iunie 2016)

837. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 780, 22 iunie 2016)

838. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Radu BEZNIUC (nr. 783, 22 iunie 2016)

839. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (nr. 784, 22 iunie 2016)

840. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova (nr. 785, 22 iunie 2016)

841. Dispoziţie (nr. 72-d, 17 iunie 2016)

842. Dispoziţie (nr. 73-d, 21 iunie 2016)

843. Dispoziţie (nr. 74-d, 21 iunie 2016)

844. Dispoziţie (nr. 76-d, 22 iunie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1079. Ordin cu privire la modificarea componenţei nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 82, 13 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1080. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.03.02:2015 „Depozite de îngrășăminte minerale uscate și substanțe chimice de protecție a plantelor. Norme de proiectare” (nr. 77, 13 iunie 2016)

1081. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.07.04:2015 „Regulament cu privire la administratorul de proiect” (nr. 78, 13 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1082. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 216 din 23.11.2015 (nr. 126, 7 iunie 2016)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

1083. Ordin cu privire la instituțiile publice în care Ministerul Tineretului și Sportului exercită calitatea de fondator (nr. B/156, 16 iunie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1084. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Regulile aerului” (nr. 16/GEN, 7 iunie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1085. Hotărîre cu privire la radierea din Registrul licențelor eliberate (nr. 30/1, 17 iunie 2016)

1086. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „PARTENERUL TĂU” S.R.L. (nr. 30/3, 17 iunie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1087. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui P. Telpiz (nr. 14/70, 17 mai 2016)

1088. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenţei de emisie P.P. „Timpul de dimineaţă”, pentru postul de televiziune „10 TV” (nr. 14/71, 17 mai 2016)

1089. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 14/72, 17 mai 2016)

1090. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor frecvenţe (nr. 14/73, 17 mai 2016)

1091. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe „SG MEDIA M1” S.R.L. pentru postul de televiziune „Moldavian Business Channel” (nr. 14/74, 17 mai 2016)

1092. Decizie cu privire la activitatea posturilor de televiziune „A.Film” şi „OTV” (nr. 14/75, 17 mai 2016)

1093. Decizie cu privire la nevalorificarea tehnică a frecvenţelor de către unii radiodifuzori (nr. 14/76, 17 mai 2016)

1094. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 14/78, 17 mai 2016)

1095. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 14/79, 17 mai 2016)

1096. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie a posturilor TV pentru anul 2016 de către unii distribuitori de servicii (nr. 14/80, 17 mai 2016)

1097. Decizie cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe (nr. 14/81, 17 mai 2016)

1098. Decizie cu privire la schimbarea administratorului ÎS Revista „Obiectiv AV” (nr. 14/82, 17 mai 2016)

1099. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 14/84, 17 mai 2016)

1100. Decizie cu privire la examinarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (nr. 14/85, 17 mai 2016)

1101. Decizie cu privire la alegerea vicepreşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 15/95, 31 mai 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1102. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Ialoveni și Judecătoria Hîncești (nr. 419/18, 7 iunie 2016)

1103. Extras din Hotărîrea nr. 407/18 din 7 iunie 2016.

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

1104. Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2015.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1105. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice (nr. 184/2016, 20 iunie 2016)

1106. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 185/2016, 20 iunie 2016)

1107. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 186/2016, 20 iunie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1108. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009 (nr. 149, 6 iunie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte